Fagblogg

Blogg

 Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 15.06.2022

Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeut

Hva er egentlig ergonomi og hvorfor skal vi bry oss om det?

 


201211_portrettbilder-maybritt-sirkel
I denne artikkelen har vi huket tak i bedriftsfysioterapeut i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste, May Britt Søland, for å besvare nettopp det.Hva er ergonomi?

Ergonomi handler om hvordan kroppen brukes i sammenheng med arbeidet, uavhengig av bransje og format på arbeidet.

 

 

 

– Enkelt forklart så handler ergonomi om hvordan vi bruker kroppen opp mot våre arbeidsoppgaver. Uansett om det er kontorarbeid, som håndverker, frisør, sykepleier, industriarbeider og så videre. Aller helst ønsker vi å bruke kroppen så "ergonomisk riktig" som mulig, slik at vi unngår skader og belastningsplager. Når det kommer til fravær i arbeidslivet er den største enkeltårsaken arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager, forteller May Britt.

Se gratis webinar: Slik unngår du belastningsskader på jobb

 

Arbeidstilsynet har en litt dypere definisjon.

– Definisjonen Arbeidstilsynet bruker er mer utdypende og sier "Ergonomi handler om tilpasningen mellom arbeidsmiljø, teknikk og menneske". Og "Arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager oppstår når arbeidet over tid fører til påkjenninger eller belastninger som er større enn kroppen tåler."

Les også: 10 tips til mindre muskelplager for barnehageansatte

 

Individuelle ergonomiske utfordringer 

Det er individuelle forskjeller fra person til person når det kommer til hva man tåler. Hvilke belastninger man har avhenger også av bransje og arbeidsoppgaver. 

– Forskjellige bransjer og arbeidsoppgaver medfører ulike risikoer for sykdom og belastningsplager. Det er også sånn at folk har forskjellige tålegrenser. Derfor finnes det ikke én mal som gjelder for alt og alle, sier May Britt.

Derfor gjelder det å være oppdatert og ta i bruk fageksperter, forteller May Britt:

– Det vi må gjøre er å gå ut i fra kroppens anatomi og hva erfaring og forskning per dags dato forteller oss. Det finnes mange myter ute i samfunnet opp mot hjelpemidler, utstyr og arbeidsteknikk. Anbefalingen vår er å skaffe informasjon fra fagpersoner, som følger med på de siste oppdateringene og kjenner kroppens anatomi.

– Eksempelvis har vi ulike ergonomiske utfordringer og anbefalinger avhengig av om det er snakk om manuelt arbeid, vibrasjoner eller dataarbeid, selv om målet er det samme. Å skape en helsefremmende arbeidsplass, påpeker May Britt.

Les også: Ergonomi: Slik bedrer du de ergonomiske forholdene på jobben


Jente løfter eske med feil ergonomi

Følg ergonomiske anbefalinger før skaden har skjedd

– Som bedriftsfysioterapeut er min erfaring at de fleste har et forhold til ergonomi - og hvordan bruke kroppen på jobb. Mange nevner at de vet at de burde løfte, stå, bøye seg annerledes enn det de gjør.

Noen trekker frem mangel på gode hjelpemidler for å kunne arbeide med god arbeidsteknikk. Og det er også enkelte som har stort fokus på det å bevege seg riktig og unngå skader og belastningsplager – uheldigvis opplever jeg at dette er de som allerede har vært gjennom større skader og som får plager når de gjør feil løft eller arbeidsstillinger.

Det er sjeldent, eller kanskje aldri, at jeg kommer til en arbeidsplass, og det ikke er noe jeg kan komme med av anbefalinger for å bedre de ergonomiske forholdene. Være seg hjelpemidler, utstyr eller arbeidsstillinger. De aller fleste ser også hensikten med de ergonomiske anbefalingene, men velger likevel å ikke følge rådene før skaden eller belastningsplagen kommer.

For mer utdypende informasjon om hva ergonomi omhandler i arbeidslivet, https://www.arbeidstilsynet.no/tema/ergonomi/.

 

Hvorfor er ergonomi viktig?

graphics-01

 

Ergonomi og HMS henger sammen. Å jobbe med ergonomien er en del av HMS-arbeidet man skal gjøre i bedriften. 

– HMS står for helse, miljø og sikkerhet. Ergonomi skal fremme god helse, skal skape et trygt arbeidsmiljø å ferdes i og den ansatte skal ha kjennskap til risikoene arbeidet kan medføre, sier May Britt.

 

Les også: HMS – enkelt forklart

Last ned gratis infografikk:  10 tips til optimal arbeidsstilling

Arbeidsgiver har et ansvar ved ergonomisk belastende arbeid

Ifølge HMS-rådgiveren og bedriftsfysioterapeuten har arbeidsgiver et ansvar ved belastende arbeid.

– Et godt arbeidsmiljø handler om å redusere risikoen for farer og ulykker, og aktivt rette søkelyset mot de positive og helsefremmende faktorene i arbeidsmiljøet. Alle bedrifter i Norge er underlagt arbeidsmiljøloven (AML). AML §4-4(2) viser til at det er arbeidsgivers ansvar å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid.

Forskriftene viser hvilke krav som ligger til arbeidsgiveren.

– I de forskjellige forskriftene ser man for eksempel at arbeidsgiver har:

  • krav på seg til kartlegging og risikovurdering ved manuelt arbeid
  • krav til medvirkning ved tiltak for å forebygge skader ved ergonomisk belastende arbeid
  • krav til opplæring og informasjon ved ergonomisk belastende arbeid
  • krav til utforming og tilpasning av arbeidsplassen

spot illustrasjon_RGB--_forskrift-organisering-ledelse-medvirkning– Arbeidstakerne har også krav på seg til å følge opp rutiner og instrukser rundt arbeidsoppgaver. De har også et ansvar for å si ifra til leder eller verneombud, eller eventuelt avbryte arbeidet dersom man har kjennskap til at arbeidet kan medføre skade, sykdom eller fare for liv og helse, sier May Britt.

– Det vil si at ergonomi er ikke bare noe vi anbefaler å ha fokus på, men det er et lovpålagt krav for arbeidsgiver (og arbeidstaker) å følge opp.

Les også: 5 grunner til at du bør ta et kurs i ergonomiNår vi i tillegg vet at arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager er den største enkeltårsaken til fravær i arbeidslivet og ergonomi handler om å tilpasse for å forebygge disse skadene og plagene så ser vi hvor viktig arbeidet med ergonomi blir for virksomheten. 

Klarer man å forebygge fravær ved å investere litt i ergonomi så sparer man sannsynligvis langt mer enn investeringen kostet. 

Jente bærer en eske opp en trapp med riktig ergonomi

Trenger du ergonomisk veiledning? Kontakt oss - vi kan hjelpe deg

 

Ergonomi kan påvirke effektivitet og sykefravær

Når de ergonomiske forholdene er dårlig kan det være utslagsgivende på flere områder.

– Vi vet alle hvordan en vond underarm eller rygg påvirker oss i hverdagen. Det stjeler raskt både energi og konsentrasjon fra oss i arbeidet vi gjør. Resultatet kan bli både ineffektivitet, demotivasjon, sykefravær. Årsaken til utviklingen av en vondt skulder eller rygg kan være flere. De senere årene har man blant annet fått økt fokus på hvordan psykososiale forhold (jobb og fritid), spiller inn i vår opplevelse og utvikling av plager. Samtidig kan det også være «så enkelt» som at man sitter, står, løfter eller bevegelser seg ugunstig i sin arbeidshverdag, forteller May Britt.

God ergonomi kan derimot slå ut andre veien.

– På lik linje som dårlig ergonomi kan medføre skader og belastningsplager, kan også god ergonomi bidra som en sunn fysisk aktivitet i hverdagen, som gir både økt effektivitet og motivasjon.May Britt Søland underviser i hva er ergonomi

Bedriftsfysioterapeuten mener bedrifter må jobbe mer forebyggende.

– Dessverre er det slik at de fleste jeg bistår som bedriftsfysioterapeut, har allerede utviklet plager når de kontakter meg – og stort sett de fleste har fått det fra sine arbeidsoppgaver. Hadde vi hatt et større fokus på verdien av god ergonomi på enhver arbeidsplass, kunne vi unngå mange unødvendige plager, sykemeldinger, uføretrygd og varig funksjonsnedsettelser. Og jeg mener at alle bedrifter burde ha en fast gjennomgang med en fagperson på anbefalte ergonomiske prinsipper opp mot sine arbeidsoppgaver.  

 

Sett fokus på ergonomi på arbeidsplassen! Vi har utarbeidet en infografikk som viser hva du må tenke på for å sitte optimalt når du arbeider foran en dataskjerm. Last det ned ved å klikke på knappen under;

 

New call-to-action

Publisert 15.06.2022
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik blir bedriften din godkjent for bilpleie, dekkskift og dekklagring

Fra 1. juli 2022 må alle bedrifter som utfører manuell bilpleie, dekkskift og dekklagring søke Arbeidstilsynet om godkjenning for å kunne selge tjenester lovlig.  Det vil bli laget en oversikt på Arbeidstilsynet sine sider med alle godkjente bedrifter som kunder kan kjøpe av. Se mer om denne godkjenningsordningen og hva som kreves i denne artikkelen.

Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeut

Hva er egentlig ergonomi og hvorfor skal vi bry oss om det?

Avvik: hva er avvik? [+ Gratis avviksskjema]

Avvik er generelt sett hendelser som faller utenfor det som regnes som normalen.  Innenfor helse, miljø og sikkerhet klassifiserer vi alle uønskede hendelser, som kan føre til eller har ført til skade, som HMS-avvik. Dette kan være skade på mennesker, materiell eller miljø.

Trenger du en
bedriftshelsetjeneste?

Vi er en av landets ledende bedriftshelsetjeneste og dekker alle fylker i Norge.

Dekk det lovpålagte kravet på 1-2-3 med vårt medlemskap.

Se pris på basis medlemskap