Alle innlegg

Ergonomi: Slik forbedrer du de ergonomiske forholdene på jobben

I denne artikkelen får du noen tips til hvordan du går i gang med ergonomiske arbeidet for å forbedre dette i bedriften deres.

Les også: Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeut

 

Det er ofte sånn at man er "etter snar" når det kommer til ergonomi. Hvis man har et tilfelle hvor noen står i fare for å bli sykemeldt, så går man gjerne inn og kartlegger i ett, spesifikt tilfelle for den som har én type plage. Dette gir ikke et helhetlig bilde. Kartleggingen og risikovurderingen begynner da med arbeidssituasjonen rundt én ansatt som kanskje har fått en plage i armen, albuen, skuldra eller ryggen, forteller HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad i Grønn Jobb sin nye videoserie om HMS og ledelse – "Månedens mening".

Da gjør man søket for tiltak deretter. Det gjør det hele mer individrettet.

Månedens mening kan du se her:

 

Hvorfor er det viktig å forbedre ergonomien på jobb?

Ergonomien på jobben er viktig for å holde sykefraværet nede og forebygge sykemeldinger. I tillegg til at både lov og forskrifter pålegger arbeidsgiver å jobbe med HMS og ergonomiske forhold.

Muskel- og skjelettplager er en av de største årsakene til sykefravær i Norge. Faktisk er det den vanligste årsaksgruppen til legemeldte sykefravær, med ganske god margin, ifølge sykefraværsstatistikk på NAV sine hjemmesider. Det er med andre ord all grunn til å forebygge.

mann-løfter-tønner-jobb

– Både virksomheter og samfunnet bruker veldig mye penger på det sykefraværet, påpeker Oddbjørn.

STAMI sine sider står det følgende om årsaker til muskel- og skjelettplager:

Årsakene til muskel- og skjelettplager er en sammensetning av gale arbeidsstillinger, ensformige bevegelser, dårlig psykososialt arbeidsmiljø, stress eller andre påkjenninger. I tillegg kan forskjellige former for eksponering forekomme i fritiden. Derfor er det viktig å ta i betraktning den enkeltes totale situasjon for å avgjøre om arbeidet er en årsak for muskel- og skjelettlidelse.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Videre utdyper de at det nå er godt dokumentert at flere faktorer i arbeid øker risikoen for muskelskjelettlidelser.

– Det er kanskje litt sånn at mange tar det for gitt at disse sykefraværene oppstår, det kan man ikke gjøre noe med. Så gjør man ikke små, enkle tiltak, eller man hopper over risikovurderinger og kartlegginger av det manuelle arbeidet. Da sparer man seg egentlig litt til fant, forteller Oddbjørn.

Med gode kartlegginger og risikovurderinger så kan man enkelt gjøre tiltak for å forebygge forekomst av muskel- og skjelettplager i arbeidslivet, og på denne måten redusere sykefraværet vesentlig, mener Oddbjørn.

Les mer: Dette kan bedriftshelsetjenesten hjelpe deg med ergonomiske forhold

 

Slik forbedrer du de ergonomiske forholdene på arbeidsplassen

På spørsmål om hvordan man kan forbedre seg når det kommer til det ergonomiske arbeidet har Oddbjørn tipsene klare:

– Én måte å gå frem på er ved å starte "etter boka". Da starter man jo i planleggingsfasen. Hva er eksponeringene, det er en del av risikovurderingen.

Man får ut en handlingsplan som eksempelvis sier at:

  • vi skal gi opplæring
  • vi må ha det og det hjelpeutstyret
  • vi vil ha tilrettelagt på den og den måten
  • vi ønsker å ha treningsfasiliteter innenfor disse rammene
  • verktøyet vårt skal være av lett karakter
  • det skal være lite vibrasjon
  • tidspress, tidsstyring,  andre eksterne faktorer som også påvirker her, det håndterer vi på den og den måten.

Ideélt sett foregår det på denne måten, men så er det, sånn som det er med mye annet, at man er litt "etter snar", påpeker Oddbjørn.

Da handler man gjerne først etter at noen har blitt sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Da ser man også gjerne mye på ett, individuelt tilfelle.

– Det er nok slik mange oftest går frem, men tar man det skrittet tilbake før man starter opp og har det som en del av opplæringsplanen så er jeg ganske sikker på at man kan forebygge ganske mye sykefravær, mener Oddbjørn.
dame-tøyer-ut-trening

Hvem har ansvaret for hva innenfor ergonomi?

Arbeidsgivers plikter og gode tiltak

Arbeidsgiver har et ansvar med å kartlegge og risikovurdere ut ifra forskrift om utførelse av arbeid, paragraf 23-1, på manuelt arbeid. I arbeidsplassforskriften ligger det en del krav til arbeidsplassen i sammenheng med utforming og tilrettelegging. Arbeidsmiljøloven sier noe om å legge til rette for fysisk aktivitet. Det er ikke en plikt. Plikten ligger i å legge til rette for og oppfordre til, forteller HMS-rådgiveren.

Det betyr med andre ord ikke at man SKAL supplere ansatte med et treningsabonnement, eller at man skal ha en halvtime fellestrening i uka, men det er definitivt positive tiltak for ergonomien.

– Det er i mine øyne en liten del av, på en måte kartlegging og risikovurdering, å si det at dette arbeidet krever "det og det" av et menneske, hvis du trener to ganger i uka så er du mye bedre rusta til å stå i det arbeidet over lang tid, mener Oddbjørn.

Les også: 5 gode grunner til å ta et kurs i ergonomi

 

Arbeidstakers plikter

Arbeidstaker har en medvirkningsplikt. Det vil si at man medvirker i å gi tilbakemeldinger dersom man opplever feil eller mangler. Man har også en plikt til å følge instrukser, dersom man er gitt opplæring eller en instruks. 

 

Slik oppnår du god ergonomi – oppsummert

Her er tingene som bør være i fokus for å forbedre ergonomien på arbeidsplassen, oppsummert. God ergonomi det handler om å tilrettelegge. Skal man løfte, løft ting kroppsnært. Skal man sitte og skrive på kontorpulten sin, tilrettelegg så man kan opprettholde en god holdning.

Det handler om å planlegge oppgavene, det handler om å ha tid til å utføre det riktig og det handler om å være fysisk rusta til å kunne utføre arbeidsoppgavene sine.

 

Har dere fokus på ergonomi?

Få veiledning og tips fra våre eksperter.

Les mer:

Få ergonomisk veiledning

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".