Fagblogg

Blogg

 Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 14.03.2019

I dette innlegget forteller vi deg noen grep du kan gjøre for å forbedre ergonomien på arbeidsplassen. Mens mange tilpasser etter individet, må man sikte bredere, mener HMS-rådgiver og bedriftsfysioterapeut Oddbjørn Hasle-Finstad.

Les også: Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeut

 

Det er ofte sånn at man er "etter snar" når det kommer til ergonomi. Hvis man har et tilfelle hvor noen står i fare for å bli sykemeldt, så går man gjerne inn og kartlegger i ett, spesifikt tilfelle for den som har én type plage. Dette gir ikke et helhetlig bilde. Kartleggingen og risikovurderingen begynner da med arbeidssituasjonen rundt én ansatt som kanskje har fått en plage i armen, albuen, skuldra eller ryggen, forteller HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad i Grønn Jobb sin nye videoserie om HMS og ledelse – "Månedens mening".

Da gjør man søket for tiltak deretter. Det gjør det hele mer individrettet.

Månedens mening kan du se her:

Hvorfor er ergonomi på arbeidsplassen viktig?

Ergonomien på arbeidsplassen er viktig for å holde sykefraværet nede og forebygge sykemeldinger. I tillegg til at både lov og forskrifter pålegger arbeidsgiver å jobbe med HMS og ergonomiske forhold.

Muskel- og skjelettplager er en av de største årsakene til sykefravær i Norge. Faktisk er det den vanligste årsaksgruppen til legemeldte sykefravær, med ganske god margin, ifølge sykefraværsstatistikk på NAV sine hjemmesider. Det er med andre ord all grunn til å forebygge.

– Både virksomheter og samfunnet bruker veldig mye penger på det sykefraværet, påpeker Oddbjørn.

 

STAMI sine sider står det følgende om årsaker til muskel- og skjelettplager:

Årsakene til muskel- og skjelettplager er en sammensetning av gale arbeidsstillinger, ensformige bevegelser, dårlig psykososialt arbeidsmiljø, stress eller andre påkjenninger. I tillegg kan forskjellige former for eksponering forekomme i fritiden. Derfor er det viktig å ta i betraktning den enkeltes totale situasjon for å avgjøre om arbeidet er en årsak for muskel- og skjelettlidelse.

Statens Arbeidsmiljøinstitutt

Videre utdyper de at det nå er godt dokumentert at flere faktorer i arbeid øker risikoen for muskelskjelettlidelser.

– Det er kanskje litt sånn at mange tar det for gitt at disse sykefraværene oppstår, det kan man ikke gjøre noe med. Så gjør man ikke små, enkle tiltak, eller man hopper over risikovurderinger og kartlegginger av det manuelle arbeidet. Da sparer man seg egentlig litt til fant, forteller Oddbjørn.

ergonomi på arbeidsplassen

Med gode kartlegginger og risikovurderinger så kan man enkelt gjøre tiltak for å forebygge forekomst av muskel- og skjelettplager i arbeidslivet, og på denne måten redusere sykefraværet vesentlig, mener Oddbjørn.

 

Les mer: Dette kan bedriftshelsetjenesten hjelpe deg med ergonomiske forhold

Click me

Slik forbedrer du de ergonomiske forholdene på arbeidsplassen

På spørsmål om hvordan man kan forbedre seg når det kommer til det ergonomiske arbeidet har Oddbjørn tipsene klare:

– Én måte å gå frem på er ved å starte "etter boka". Da starter man jo i planleggingsfasen. Hva er eksponeringene, det er en del av risikovurderingen.

Man får ut en handlingsplan som eksempelvis sier at:

  • vi skal gi opplæring
  • vi må ha det og det hjelpeutstyret
  • vi vil ha tilrettelagt på den og den måten
  • vi ønsker å ha treningsfasiliteter innenfor disse rammene
  • verktøyet vårt skal være av lett karakter
  • det skal være lite vibrasjon
  • tidspress, tidsstyring,  andre eksterne faktorer som også påvirker her, det håndterer vi på den og den måten.

Les også: Hva er en HMS-handlingsplan og hvordan utforme den?

Ergonomi på arbeidsplassen er et forebyggende tiltak

Ideélt sett foregår det på denne måten, men så er det, sånn som det er med mye annet, at man er litt "etter snar", påpeker Oddbjørn.

Da handler man gjerne først etter at noen har blitt sykemeldt eller står i fare for å bli sykemeldt. Da ser man også gjerne mye på ett, individuelt tilfelle.

– Det er nok slik mange oftest går frem, men tar man det skrittet tilbake før man starter opp og har det som en del av opplæringsplanen så er jeg ganske sikker på at man kan forebygge ganske mye sykefravær, mener Oddbjørn.
ergonomi på arbeidsplassen

Hvem har ansvaret for ergonomi på arbeidsplassen?

ergonomi på arbeidsplassen

Arbeidsgivers plikter og gode tiltak
Arbeidsgiver har et ansvar med å kartlegge og risikovurdere ut ifra forskrift om utførelse av arbeid, paragraf 23-1, på manuelt arbeid. I arbeidsplassforskriften ligger det en del krav til arbeidsplassen i sammenheng med utforming og tilrettelegging. Arbeidsmiljøloven sier noe om å legge til rette for fysisk aktivitet. Det er ikke en plikt. Plikten ligger i å legge til rette for og oppfordre til, forteller HMS-rådgiveren.


Det betyr med andre ord ikke at man SKAL supplere ansatte med et treningsabonnement, eller at man skal ha en halvtime fellestrening i uka, men det er definitivt positive tiltak for ergonomien.

– Det er i mine øyne en liten del av, på en måte kartlegging og risikovurdering, å si det at dette arbeidet krever "det og det" av et menneske, hvis du trener to ganger i uka så er du mye bedre rustet til å stå i det arbeidet over lang tid, mener Oddbjørn.

 

Les også: 5 gode grunner til å ta et kurs i ergonomi

 

Arbeidstakers plikter

ergonomi på arbeidsplassen

Arbeidstaker har en medvirkningsplikt. Det vil si at man medvirker i å gi tilbakemeldinger dersom man opplever feil eller mangler. Man har også en plikt til å følge instrukser, dersom man er gitt opplæring eller en instruks. 

 

 

Slik oppnår du god ergonomi på arbeidsplassen – oppsummert

Her er tingene som bør være i fokus for å forbedre ergonomien på arbeidsplassen, oppsummert. God ergonomi det handler om å tilrettelegge. Skal man løfte, løft ting kroppsnært. Skal man sitte og skrive på kontorpulten sin, tilrettelegg så man kan opprettholde en god holdning.

Det handler om å planlegge oppgavene, det handler om å ha tid til å utføre det riktig og det handler om å være fysisk rusta til å kunne utføre arbeidsoppgavene sine.

 

Har dere fokus på ergonomi? Se her:

New call-to-action

Publisert 14.03.2019
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik blir bedriften din godkjent for bilpleie, dekkskift og dekklagring

Fra 1. juli 2022 må alle bedrifter som utfører manuell bilpleie, dekkskift og dekklagring søke Arbeidstilsynet om godkjenning for å kunne selge tjenester lovlig.  Det vil bli laget en oversikt på Arbeidstilsynet sine sider med alle godkjente bedrifter som kunder kan kjøpe av. Se mer om denne godkjenningsordningen og hva som kreves i denne artikkelen.

Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeut

Hva er egentlig ergonomi og hvorfor skal vi bry oss om det?

Avvik: hva er avvik? [+ Gratis avviksskjema]

Avvik er generelt sett hendelser som faller utenfor det som regnes som normalen.  Innenfor helse, miljø og sikkerhet klassifiserer vi alle uønskede hendelser, som kan føre til eller har ført til skade, som HMS-avvik. Dette kan være skade på mennesker, materiell eller miljø.

Trenger du en
bedriftshelsetjeneste?

Vi er en av landets ledende bedriftshelsetjeneste og dekker alle fylker i Norge.

Dekk det lovpålagte kravet på 1-2-3 med vårt medlemskap.

Se pris på basis medlemskap