Fagblogg

Blogg

 Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 11.05.2022

4 viktige områder for å skape lønnsom HMS [+ Gratis webinar]

På arbeidsplassen kan vi gjøre tiltak for å fremme arbeidsmiljø, arbeidshelse og ytre miljø. Når vi ser på de økonomiske effektene av gode, dårlige eller mangelfulle HMS-tiltak, så snakker vi gjerne om HMS-økonomi.

Ikke la deg skremme av begrepet – i dette innlegget forklarer vi deg enkelt hvilke områder du bør ha fokus på og hvordan du kan se verdien i HMS-arbeidet din bedrift legger ned.

 

Les også: HMS-arbeid: Slik går du frem [+ Gratis e-bok]

 

Hva er HMS-økonomi?

HMS-økonomi innebærer de økonomiske effektene av gode og riktige HMS-tiltak, for å unngå skader på mennesker, materiell, eller ytre miljø. 

De fleste er gjerne opptatt av at det er lovpålagt å jobbe systematisk med HMS, men et aspekt som ofte blir glemt er at det er lønnsomt å gjøre gode og riktige HMS-tiltak. Det er også motiverende å se at innsatsen du legger ned i HMS faktisk gir konkrete resultater og forbedringer, både for helse og for kostnader.

HMS-økonomi vil derfor være en fornuftig del å ha fokus på, på din arbeidsplass.

 

Med opplæring fra bedriftshelsetjenesten blir dere bedre på å finne riktige tiltak og skape lønnsom HMS i deres bedrift.

Les mer om hva bedriftshelsetjenesten kan gjøre for deg og din bedrift her

Hvorfor-01

For å kunne jobbe med et godt systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid i din bedrift, så er samarbeidet med ledelse, ansatte og vernetjeneste veldig viktig. 

 

4 områder for HMS-økonomi

Vi kan dele HMS-økonomi inn i 4 viktige områder. Det er her du bør satse på gode tiltak for mest effekt:

 • Helsefremmende tiltak

 •  Produktivitetslekkasjer

 •  Sykefravær

 •  Ulykke

Helsefremmende tiltak

Du trenger ikke bla lenger ned i arbeidsmiljøloven enn til første kapittel, før du kan lese at:

"Lovens formål er: a. å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon ..."

For det er nettopp dette området det lønner seg mest å ha fokus på – det er mye å hente i helsefremmende tiltak.

linebreak-02"De beste arbeidsplassene er helsefremmende"

(Idébanken)

linebreak-02Men hva mener vi da, når vi snakker om helsefremmende tiltak?

Arbeidstilsynet skriver følgende på sine sider:

– Helse har blitt betraktet som en tilstand av å være frisk, der fraværet av sykdom har vært det viktigste kriteriet. Innen den helsefremmende ideologien blir helse forstått mer som et psykososialt begrep som inkluderer ressurser, velvære, sosial sammenheng, personlig vekst og evne til å fungere og mestre.

Ifølge Idébanken er helsefremmende arbeid at man retter oppmerksomheten mot forhold som bidrar til å bevare og fremme helse gjennom økt mestring, mer motstandskraft og overskudd.

Statens arbeidsmiljøinstitutt har satt opp fem punkter som det lønner seg å ha høyt fokus på.

 1. Unngå rollekonflikter
 2. Balanse mellom krav i arbeidet og mulighet til egenkontroll
 3. Balanse mellom innsats og belønning
 4. Rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap
 5. Forutsigbarhet

Det er alltid bedre å være i forkant enn å reparere. Gjerne også for kostnadene. Klarer man å følge punktene over har man et godt utgangspunkt for de organisatoriske og psykososiale forholdene på jobb. Det er viktig for å holde de ansatte friske, produktive og i jobb. 

Så må man ikke glemme de andre arbeidsmiljøfaktorene, slik som fysiske, ergonomiske, kjemiske og biologiske faktorer – de er vel så viktig.

 

Les også: Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

 

Produktivitetslekkasjer

Når vi snakker om produktivitetslekkasjer, så mener vi i hovedsak to ting:

 • Sykenærvær
 • Stresslekkasjer

Sykenærvær starter når vi begynner å få plager på arbeidsplassen, men ikke er syk. Det som skjer da, er at produktivitetsnivået går ned. 

Stresslekkasjer kan være hvis  arbeidsmiljøet er utformet på en måte som skaper stress hos den ansatte. Eller hvis ledelsen kommer med motstridende forespørsler, eller ikke er støttende. Dette kan være faktorer som skaper stress for den ansatte slik at man da lettere kan hoppe mellom arbeidsoppgave til arbeidsoppgave, og ikke ha fokus på det man skal gjøre. 

Videre viser forskning at man har produktivitetstap både før og etter et sykefravær:effektivitetstap-03

Her har man gjort undersøkelser som viser at inntil 25 % anga produktivitetstap før sykefravær.
20 % anga produktivitetstap etter sykefravær


penger

Det er dermed ikke bare sykefraværet som koster, det er også det som skjer før og etter et sykefravær.

 

Sykefravær

Sykefravær koster mye. Bare muskel- og skjelettplager alene, koster det norske samfunnet cirka 70 milliarder per år. 

 

Se også: Kalkulator for kostnad knyttet til sykefravær og gevinst av HMS-tiltak

 

Dersom du skal jobbe forebyggende med sykefravær bør du tenke på følgende:

Dersom du iverksetter et tiltak, så har det en kostpris, men beregninger viser at en dag sykefravær koster virksomheten cirka 3000,- per dag. Det vil kunne være avhengig av bransje og hvorvidt du henter vikarer eller ikke. 

sykefravær-04-ny-04

Hvis sykefraværet varer i arbeidsgiverperioden på 16 dager, så tilsvarer det cirka 45 000,-Statistikk kan hjelpe deg å finne de riktige HMS-tiltakene til din bedrift

ststistikk-05Statens arbeidsmiljøinstitutt og nasjonal overvåkning av arbeidsmiljø har utformet egne sider hvor du kan hente ut statistikk. 

Når vi ser på muskel- og skjelettplager i Norge, så koster det samfunnet store beløp. Her viser statistikken at i de senere årene så har 68 % av de som har blitt spurt, sagt at de opplever muskel- og skjelettplager. 3 av 5 sier at dette kan skyldes arbeidsrelaterte plager. 

Det man også kan hente ut statistikk på, er hvor høy andel plager som er i deres bransje. Ut ifra statistikken kan vi for eksempel se på frisør eller byggebransjen, der over 50 % av de spurte rapporterer om muskel- og skjelettplager. 

Et effektivt HMS-tiltak dersom du jobber i en av disse bransjene vil da blant annet være å ha fokus på ergonomi og hvordan dere skal forebygge muskel- og skjelettplager. 

 

Les også: Lederhjelp: lederens guide til oppfølging av sykemeldte

 

Ulykker på arbeidsplassen

De senere år er det rapportert over 200 000 arbeidsskader, og 20-30 dødsfall hvert år i norsk arbeidsliv. 
ulykker-06

HMS-økonomi kan være litt vanskelig, for her snakker vi om faktisk kostnad av et tiltak, som er veldig målbart.

Eksempelvis, hvis du sitter og ser på et kurs, så er det en kostnad for selve kurset og tapt arbeidsfortjeneste.

Det som derimot kan være vanskelig å måle, er for eksempel nytteverdien kurset kan gi deg i form av økt kunnskap og nye ideer til tiltak du kan iverksette i din bedrift.

 

Et viktig virkemiddel for å jobbe med kontinuerlig forbedringsarbeid innen HMS i din bedrift, er å skape en kultur der de ansatte melder om forbedringsforslag, uønskede hendelser og ulykker.

Investeringer i HMS

Vil kunne føre til lavere helse- og sikkerhetsrisiko -> reduserte kostnader

Ansatte i bedre stand og mer motiverte til å utføre jobben -> bedre produktivitet og omsetning


Ønsker du veiledning i dette arbeidet kan du få hjelp av bedriftshelsetjeneste eller Arbeidstilsynet.

Last ned gratis infografikk:  10 tips til optimal arbeidsstilling

Publisert 11.05.2022
Peter Sund
Peter Sund
HMS-rådgiver i Grønn Jobb

Relaterte innlegg

4 viktige områder for å skape lønnsom HMS [+ Gratis webinar]

På arbeidsplassen kan vi gjøre tiltak for å fremme arbeidsmiljø, arbeidshelse og ytre miljø. Når vi ser på de økonomiske effektene av gode, dårlige eller mangelfulle HMS-tiltak, så snakker vi gjerne om HMS-økonomi.

Hva gjør bedriftshelsetjenesten? [Videoinnlegg]

Her skal du få en kort innføring i hva bedriftshelsetjeneste er, hva en bedriftshelsetjeneste gjør og hvordan bedriftshelsetjenesten kan hjelpe din virksomhet.

3 vanlige misforståelser om bedriftshelsetjeneste

I denne artikkelen skal vi avlive 3 vanlige myter eller misforståelser om bedriftshelsetjeneste. I tillegg får du de svar på hva som faktisk gjelder. Heng på!

Trenger du en
bedriftshelsetjeneste?

Vi er en av landets ledende bedriftshelsetjeneste og dekker alle fylker i Norge.

Dekk det lovpålagte kravet på 1-2-3 med vårt medlemskap.

Se pris på basis medlemskap