HMS

5 reaksjoner bedriften kan få etter tilsyn

3 min lesetid
09.05.23 10:41

Hvilke reaksjoner kan Arbeidstilsynet gi når de har hatt tilsyn i din bedrift? Hvis regelverket har blitt brutt, er det 5 ulike reaksjoner dere kan få. Her kan du lese mer om hva disse innebærer.

Vi gir deg også noen tips til hvordan du kan håndtere reaksjonene og hvilke muligheter du har.

 


Grønn Jobb er en landsdekkende bedriftshelsetjeneste tilpasset for mindre bedrifter. Vi kan hjelpe deg med både det systematiske HMS-arbeidet, med å få på plass lovpålagt bedriftshelsetjeneste, eller tilsynshjelp


 

Arbeidstilsynets reaksjoner etter tilsyn

Arbeidstilsynet har blant annet myndighet til å gi bedrifter pålegg for å korrigere eventuelle avvik fra regelverket. Etter tilsyn ser Arbeidstilsynet om de har fått nok innsikt og vurderer om bedriften følger lover og regler på en god nok måte. Deretter sendes dere en skriftlig tilsynsrapport med vurderingen og eventuelle reaksjoner fra tilsynet.

Les også: Arbeidstilsynets tilsyn: Dette bør mindre bedrifter vite

Rapporten har to deler: en med oppsummering av tema for tilsynet og en med beskrivelse av brudd i regelverket. Når dere har mottatt rapporten får dere 3 uker på dere til å gi kommentarer eller relevant dokumentasjon, skriftlig, tilbake. Etter 3 uker sender Arbeidstilsynet brev med vedtak om pålegg.

Arbeidstilsynet kan gi en rekke reaksjoner etter tilsyn:

 • Pålegg
 • Tvangsmulkt
 • Stansing
 • Politimelding
 • Overtredelsesgebyr

Hvilken reaksjon som blir gitt er avhengig av alvorlighetsgrad og hvilken type brudd det er snakk om.

 

#1: Pålegg

Dersom Arbeidstilsynet finner brudd på regelverket i deres bedrift, kan de gi et pålegg om å rette opp i dette innenfor en gitt frist. Dette er også den vanligste reaksjonen som blir gitt.

Vanligvis forhåndsvarsles vedtak om pålegg, slik at dere får mulighet til å gi tilbakemelding dersom dere mener vedtaket er basert på faktiske feil, mener at fristen er for kort eller ønsker å sende oss mer dokumentasjon før vedtaket fattes.

Da får dere en tidsfrist å forholde dere til, så sant det ikke innføres umiddelbar stans. 

 

#2: Stans

Hvis det er stor fare og høy sannsynlighet for at risikoelementene utvikler seg kan Arbeidstilsynet stanse arbeidet – helt eller delvis. 

Stans av arbeid kan vedtas dersom det er umiddelbar fare for de ansattes liv og helse.  Det kan også vedtas som et pressmiddel, hvis bedriften har fått et pålegg som de ikke følger opp – slik at pålegget blir gjennomført.

 

#3: Tvangsmulkt

Hvis dere er dårlig til å følge opp og ikke utfører de påleggene dere får, kan dere bli ilagt tvangsmulkt. Hensikten er å presse bedriften til å gjennomføre påleggene som skal rettes opp.

Tvangsmulkt, eller bot om du vil, er plikt til å betale pengebeløp ved brudd på loven. Det kan være både løpende tvangsmulkt, eller engangsmulkt.

Det er mulig å søke om ettergivelse av hele eller deler av tvangsmulkten i noen spesielle tilfeller, og når pålegget er oppfylt.

 

1.3

 

#4: Tilbaketrekking av godkjenning

Arbeidstilsynet gir godkjenning til:

 • arbeid med asbest
 • bedriftshelsetjenester
 • bilpleie, hjulskift og hjullagring
 • renholdsvirksomheter

Dersom vilkårene for godkjenning ikke er dekket, kan Arbeidstilsynet som reaksjon trekke godkjenningen tilbake.

 

#5: Gebyr

Overtredelsesgebyr blir i praksis tildelt ved gjentatte eller alvorlige brudd på arbeidsmiljø-regelverket, som kan få store konsekvenser for de ansattes helse og sikkerhet.

 

New call-to-action

 

Noen tips etter tilsynet

 • Dersom bedriften har fått pålegg, ta kontakt med bedriftshelsetjenesten så tidlig som mulig dersom du ønsker eller trenger bistand.
 • Husk frister og hold de!
 • Utfør tiltak for å lukke påleggene snarest mulig - her er verneombudet en viktig samarbeidspartner
 • Oppdager dere mer enn det tilsynet gir pålegg for, husk å ta tak i disse tingene også

 

går gjennom dokumenter fra tilsyn

 

Tidsfrister, klaging og bistand

Hvor mye tid dere får til å fikse opp i mangler vil variere - både på risiko og hvor lang tid en kan forvente at det tar å ordne mangelen. Dere kan søke om utsettelse på fristen dere får, men da må dere ha en fornuftig grunn og sende en skriftlig søknad til Arbeidstilsynet. Hvis dere mener at dere har en god grunn kan dere også velge å klage på et vedtak.

 


– Ved eventuelle avvik som blir avdekket, og det gis pålegg for å utbedre dette, ta kontakt med bedriftshelsetjeneste så tidlig som mulig dersom du ønsker, eller må ha, bistand fra bedriftshelsetjeneste.

Oddbjørn, HMS-rådgiver i Grønn Jobb.


 

Har du allerede hatt tilsyn og fått reaksjoner? Vi kan hjelpe deg. Ta kontakt med oss på vår side for tilsynshjelp eller last ned huskelisten under:

New call-to-action

 

 

 

Kilder:

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/innsats-for-et-fullt-forsvarlig-arbeidsmiljo

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev