Alle innlegg

Tilsyn 3/3: Etter tilsynet - slik håndterer du reaksjoner

Hvor mange tilsyn var det egentlig i 2017? Og hvor mange fikk reaksjoner? I tredje og siste del av vår bloggserie om tilsyn skriver vi om reaksjoner du kan få etter et tilsyn. Vi gir deg også noen tips til hvordan du kan håndtere reaksjonene.

Del 2 kan du lese her.

 

Tilsyn i 2017

Ifølge årsrapporten for 2017 fra Arbeidstilsynet fikk 177 virksomheter overtredelsesgebyr for grove brudd på arbeidsmiljøloven. 

1000 av 1600 virksomheter fikk stans etter kontroll, på grunn av overhengende fare for liv og helse ved arbeid i høyden.

Arbeidstilsynet gjennomførte 13 876 tilsyn i 2017:

 • 3241 - Bygg og anlegg
 • 1052 - Overnatting og servering
 • 540 - Renhold
 • 704 - Transport 
 • 409 - Varehandel
 • 679 - Industri
 • 442 - Helse og sosial
 • 411 - Jordbruk og skogbruk

I tillegg til en rekke tilsyn siktet mot bekjemping av arbeidslivskriminalitet, sosial dumping og andre temaer og aktiviteter. 

 

Noen tips etter tilsynet

 • Husk frister og hold de!
 • Utfør tiltak for å lukke påleggene snarest mulig - her er verneombudet en viktig samarbeidspartner
 • Oppdager dere mer enn det tilsynet gir pålegg for, husk å ta tak i disse tingene også
 • Få hjelp til å påleggene - før heller enn senere. Hvis du føler at du ikke har full kontroll kan det være lurt å få bistand til å håndtere reaksjoner fra tilsynet. Hvis du har fått et reaksjon har du sannsynligvis heller ikke full kontroll...

 

går gjennom dokumenter fra tilsyn

Arbeidstilsynets reaksjoner etter tilsyn

Etter tilsynskontrollen ser Arbeidstilsynet om de har fått nok innsikt og vurderer om bedriften følger lover og regler på en god nok måte. Deretter sendes dere en skriftlig tilsynsrapport med vurderingen og eventuelle reaksjoner fra tilsynet. Rapporten har to deler: en med oppsummering av tema for tilsynet og en med avvik i arbeidsmiljøarbeidet. Når dere har mottatt rapporten får dere 3 uker på dere til å gi kommentarer eller relevant dokumentasjon, skriftlig, tilbake. Etter 3 uker sender Arbeidstilsynet brev med vedtak om pålegg.

Arbeidstilsynet kan gi en rekke reaksjoner etter tilsyn. Her har vi listet opp noen, for deretter å forklare hva hvert punkt innebærer som reaksjon.

 • Pålegg
 • Tvangsmulkt
 • Stansing
 • Politimelding
 • Overtredelsesgebyr

Avhengig av alvorlighetsgrad og hvilken type brudd det er snakk om vil dere få ulike typer reaksjoner. Under noen av punktene ligger det 2017-tall for antall tilsyn som har endt med reaksjonen.

Les også: HMS: helse, miljø og sikkerhet - enkelt forklart

#1: Pålegg

Har dere har mangler vil Arbeidstilsynet pålegge dere å forbedre forholdene slik at dere dekker kravene i regelverket. Dere varsles da skriftlig om hva som ble funnet i tilsynet og hva som må rettes på. Da får dere en tidsfrist å forholde dere til, så sant det ikke innføres umiddelbar stans. 

#2: Tvangsmulkt

Hvis dere er dårlig til å følge opp og ikke utfører de påleggene dere får, kan dere bli ilagt tvangsmulkt. Tvangsmulkt er plikt til å betale et pengebeløp ved brudd på loven. Har dere havnet i denne situasjonen bør dere ha en fornuftig grunn, og be om utsettelse av fristene dere har fått.

Antall tilsyn med vedtak om tvangsmulkt: 734

#3: Stans

Hvis det er stor fare og høy sannsynlighet for at risikoelementene utvikler seg kan Arbeidstilsynet stanse arbeidet. Mangelen må forbedres før arbeidet kan starte igjen.

Antall tilsyn med vedtak om stans som pressmiddel: 513

Antall tilsyn med vedtak om stans ved overhengende fare: 1114

#4: Politimelding

I visse saker kan politiet bli involvert. Når tilsynet avdekker forhold i virksomheten som de mener er av straffbar natur vil de bli politianmeldt, og da er det politiet som etterforsker saken videre.

Antall anmeldelser: 134

#5: Gebyr

Overtredelsesgebyr blir i praksis tildelt ved gjentatte alvorlige brudd på arbeidsmiljø-regelverket.

Antall tilsyn med vedtak om overtredelsesgebyr: 177

 

Tidsfrister, klaging og bistand

Hvor mye tid dere får til å fikse opp i mangler vil variere - både på risiko og hvor lang tid en kan forvente at det tar å ordne mangelen. Dere kan søke om utsettelse på fristen dere får, men da må dere ha en fornuftig grunn og sende en skriftlig søknad til Arbeidstilsynet. Hvis dere mener at dere har en god grunn kan dere også velge å klage på et vedtak.

 

Har du allerede hatt tilsyn og fått reaksjoner? Vi kan hjelpe deg. Ta kontakt med oss på vår side for tilsynshjelp ved å trykke på knappen under.

Tilsynshjelp: Trykk her

 

 

 

 

 

Kilder:

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/innsats-for-et-fullt-forsvarlig-arbeidsmiljo

 

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".