Spørsmål og svar om sykefraværsoppfølging: Dette bør leder vite

5 min lesetid
26.10.22 10:31

Vi får stadig inn spørsmål rundt sykefraværsoppfølging fra ledere. Når skal man følge opp? Kan ansatt nekte å delta i dialogmøte eller oppfølgingen? Hvilke krav stilles til oppfølgingsplanen?
Få svarene på dette og mer her! 

Sjekk gjerne ut vår guide – Sykefraværsoppfølging: Slik følger du opp sykemeldte – hvis du ønsker mer informasjon om hele prosessen, og mange gode tips.

sykefravaer-illustrasjoner

Hva er sykefraværsoppfølging? 


Sykefraværsoppfølging er en strukturert oppfølging av en ansatt som enten står i fare for å bli sykemeldt, er sykemeldt, eller er i en tilbakeføringsfase.

Visste du at medlemmer hos bedriftshelsetjenesten kan få gode tips og råd å lene seg på gjennom sykefraværsoppfølgingen?

Rådgivning fra bedriftshelsetjenesten kan være et effektivt virkemiddel for å få på plass riktig løsning.

Man vil veldig konkret, gjennom ulike verktøy og sjekklister, lage en plan for hvordan vedkommende kan forbli i arbeid, komme tilbake eller utføre oppgaver med en redusert arbeidsevne.

2.22

Hvorfor er sykefraværsoppfølging så viktig?

Sykefravær er en påkjenning for både ansatte og bedriften. Samtidig er det store kostnadssvingninger knyttet til sykefraværet.

Norge er i verdenstoppen på fravær. Når vi ser hva våre naboer får til i forhold til oss, er det god grunn til å tenke at vi har noe å hente. Da er sykefraværsoppfølging et viktig virkemiddel for å hente inn forskjellene.

En sykefraværsdag koster mye. Sjekk hvor mye sykefraværet koster din bedrift:
LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollenDerfor bør oppfølging optimaliseres, og det bør jobbes forebyggende for å redusere og unngå sykefravær.

 

3-1

Når skal sykemeldte følges opp av arbeidsgiver?

Du skal som arbeidsgiver, sammen med den sykemeldte, lage en plan for oppfølging, med mindre dette helt åpenbart ikke er nødvendig. Ifølge Arbeidstilsynet bør dere starte jobben med å lage oppfølgingsplanen så tidlig som mulig, og den skal være utarbeidet innen fire uker.

Da er det større sannsynlighet for at sykedager unngås eller reduseres grunnet god kartlegging og oppfølging. Det blir også lettere å se hvilke tiltak som kan iverksettes for å fremme og styre arbeidshelsen.


Målet er at dere skal starte en kommunikasjonslinje mellom ansatt og leder for å kartlegge hvilke problemer og muligheter som ligger til saken, og hvilke tiltak som kan gjøres. Planen skal sendes til sykemelder når den er ferdig.


4-1

Hvilke krav stilles til oppfølgingsplanen?

Oppfølgingsplanen må inneholde:

1.2Vurdering av den ansattes oppgaver og evne til å arbeide

1.2Aktuelle tiltak fra arbeidsgiver

1.2Bistand fra bedriftshelsetjeneste og NAV

1.2Plan for den videre oppfølgingen

1.2Dialogmøte innen sju uker

 

5-1ds

Hva gjøres hvis arbeidstaker ikke ønsker å medvirke i oppfølgingsplanen?

Den ansatte har medvirkningsplikt. Det innebærer blant annet å bidra ved utforming, oppfølging og evaluering av oppfølgingsplanen gjennom oppfølgings- og dialogmøter.

Arbeidsgiver skal utforme oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljøloven 4-6 (3), uavhengig av om arbeidstakeren medvirker eller ikke. Hvis den ansatte ikke vil medvirke må arbeidsgiver skrive det i planen.

 

6

Kan jeg delegere bort sykefraværoppfølgingen?

Det overordnede ansvaret for å følge opp sykefraværet er det arbeidsgiver som har. Arbeidsgiver kan delegere personalansvar til eksempelvis en avdelingsleder.

Avdelingslederen kan derimot ikke delegere sykefraværsoppfølgingen videre, men praktiske administrasjonsoppgaver som hører til oppfølgingen kan fordeles.

Det er altså du som er arbeidsgiver som til syvende og sist har ansvaret, og som skal passe på at den sykmeldte følges opp kontinuerlig under sykeforløpet - gjennom visse tiltak.7.1

Kan ansatt nekte å delta i et oppfølgingsmøte for sykefravær?

Ansatt kan kun nekte dette dersom det foreligger tungtveiende medisinske årsaker til dette. I henhold til arbeidsmiljøloven §2-3 og folketrygdloven §8-8 har ansatt en plikt til å medvirke og delta på disse møtene.

 

9-1

Hvorfor ha med noen fra bedriftshelsetjenesten i sykefraværsoppfølgingen?

Fordelen med å ha med bedriftshelsetjenesten inn i sykefraværsoppfølgingen, er at vi kjenner pliktene til både arbeidsgiver og ansatt, og kan lage gode rammer rundt samtalen.

Grønn Jobb har bistått bedrifter fra de fleste bransjer og har bred erfaring på utfordringer ved sykefraværsoppfølging. Med vår erfaring, kan vi bidra med å fremme forslag til konkrete tiltak for at den ansatte skal kunne forbli i arbeid, komme tilbake til arbeid eller utføre arbeidsoppgaver med redusert arbeidsevne.

Les mer om rådgivning inn mot sykefraværsoppfølgingen her.

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev