HMS

Kvalitetssikring og internkontroll - hva er forskjellen?

2 min lesetid
13.04.18 16:04

Det finnes mange HMS-begreper og det er lett å bli forvirret – det skjønner vi veldig godt. I dette innlegget har vi tatt for oss to HMS-begreper man lett kan bli forvirret av: internkontroll (IK) og kvalitetssikring (KS). Hva er egentlig forskjellen?

IK            = internkontroll
KS           = kvalitetssikring

 

Internkontroll:

 • er i seg selv en form for kvalitetssikring av HMS-arbeidet i bedriften
 • stiller krav, er lovpålagt og utdypes i internkontrollforskriften
 • blir ført tilsyn
 • ansatte plikter å medvirke
 • forbedring og forebygging
 • nasjonalt

Du kan også lese mer om internkontroll (IK) på vår temaside for HMS hvor vi har samlet alt du trenger å vite om HMS: HMS: Helse, miljø og sikkerhet – enkelt forklart.

Kvalitetssikring:

 • sikter til kvalitetskrav for produkter og tjenester
 • frivillig sertifisering, ikke lovpålagt
 • kunder, leverandører og samarbeidspartnere krever sertifisering eller dokumentert KS
 • godkjenning fra aktører utenfor bedriften
 • kan følge nasjonale eller internasjonale standarder
 • standarder som ISO 9000

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Sammenligning

Mens internkontrollen (IK) er en form for kvalitetssikring av arbeidet med HMS i en virksomhet, så er kvalitetssikring (KS) en sikring av høy og riktig kvalitet på produkter og tjenester, samt prosessene bak disse. I et KS-system stilles det ofte krav til helse, miljø og sikkerhet (HMS), slik at internkontrollen (IK) faktisk kan være en del av det totale KS-systemet.

Stempling av dokument.

Mens lover og forskrifter krever internkontroll (IK) i Norge, er kvalitetssikring (KS) frivillig.  Likevel er det sånn at kundeforhold eller andre former for samarbeid setter krav til KS hos virksomheter.

I Norge fører myndighetene, slik som Arbeidstilsynet eller Mattilsynet, tilsyn av bedrifter hvor man da kontrollerer om internkontrollen (IK) følger kravene. For kvalitetssikring (KS) er det andre aktører utenfor virksomheten som skal eksempelvis sertifisere bedriften etter standarder som ISO 9000. Har en bedrift sertifiseringen vet man at bedriften lever opp til de kravene som settes for denne standarden.

Medarbeidere i virksomheter plikter til å bidra i en internkontroll (IK), mens det i en kvalitetssikring (KS) bare blir oppfordret til bidrag.

Mens internkontrollen (IK) er et kontinuerlig forbedringsarbeid for å forebygge gjennom sitt HMS-arbeid, er kvalitetssikring (KS) en form for å vise at produkter og tjenester, og prosessene bak disse, holder visse standarder for kvalitet.

Lurer du på flere HMS-begreper vil vi anbefale deg å laste ned vår gratis håndbok. I håndboken får du tilgang til en liste med forklaringer på forkortelser og begreper innen helse, miljø og sikkerhet (HMS). Klikk på knappen under for tilgang.

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev