Alle innlegg

Hvem kan være verneombud?

Det er flere ting dere må vite før dere kan velge verneombud. Hvem kan være verneombud, hvem bør ikke stille og hvem kan velge verneombud? 

 

Les også: verneombud - temaside HMS

 

Finn kandidater som ønsker å stille til valg som verneombud

Aller først må dere finne kandidater som ønsker å stille til valg. Arbeidsgiver må utpeke et verneombud hvis ingen ønsker å stille. Det er ikke å foretrekke for noen parter. Det lønner seg derfor å involvere og motivere hverandre for valget slik at dere får noen som har lyst til å gjøre jobben.

 

Hvem kan, og bør stille?

Det er arbeidstakerne som skal velge verneombudet. Alle de ansatte har stemmerett, bortsett fra virksomhetens øverste leder. Det er vanlig å velge blant ansatte som har jobbet i bedriften lenger enn 2 år. De gode kandidatene har innsikt og erfaring i hvordan virksomheten fungerer, og er høyt respektert:

Verneombud skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere ved virksomheten, med erfaring og innsikt i virksomheten. De bør velges blant arbeidstakere som har arbeidet i virksomheten de siste to årene.

- Arbeidstilsynet

Husk at verneombudet sitter to år av gangen, men kan også gjenvelges. Selve valget gjennomføres ved flertallsvalg blant arbeidstakerne. Verneombudet velges av og blant ansatte innenfor hvert verneområde. Verneombud kan også utpekes av fagforening. Valg av verneombud kan du lese om i kapittel 3 i forskrift for organisering, ledelse og medvirkning.

Valg av verneombud - 1139

Hvem kan ikke, og bør ikke stille 

Selv om arbeidstakerne velger hvem som blir verneombud, så kan de ikke velge arbeidsgiver eller den som alternativt styrer virksomheten når arbeidsgiver ikke er tilgjengelig. Det er åpnet for at arbeidsledere er valgbare, men siden det kan oppstå konflikt mellom rollen som arbeidsleder og rollen som verneombud er ikke det det beste valget. Arbeidstilsynet anbefaler at man ikke velger arbeidsledere som verneombud.

 

Valg av stedfortreder for verneombudet

Dere kan også velge en stedfortreder for verneombudet hvis dere ønsker det. Reglene til det ordinært valgte verneombudet gjelder også for stedfortreder når det blir aktuelt. Noter at det ikke er et krav om å velge stedfortreder, men det kan være smart. Hvis risikoforholdene tilsier at dere trenger å ha et verneombud til stede vil det være veldig praktisk å ha en stedfortreder når verneombudet har ferie, permisjon eller bare må forlate arbeidsplassen.

 

Når dere har valgt kan disse 5 tipsene hjelpe verneombudet i gang.

 

 

 

 

 

Kilder: 
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/verneombud/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355#KAPITTEL_3

 

 

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Tilbakeføring etter corona: Vi må være bevisste på smittevern

Hva er månedens mening? – Min mening denne måneden er at vi må være bevisste i tilbakeføringen til normaltilstand etter coronaperioden. 

Humor er bra for arbeidsmiljøet

Humor på jobb er ofte noe mange mener er viktig for at det skal skapes et godt psykososialt miljø på jobb. God og positiv humor er en medvirkende årsak til at ansatte skal trives på jobb. Skrevet av Petter Strandli

Visjonen bak Fagbank

Som du kanskje har fått med deg har vi lansert Fagbank. I denne artikkelen intervjuer vi daglig leder i Grønn Jobb, Dan Mario Røian, om Fagbank og hva som er visjonen bak. Følg med!