Grønn Jobb AS holder sommerstengt deler av uke 28, og hele uke 29 og 30. Grønn Jobb BHT AS holder åpent hele sommeren, telefon og e-post vil bli betjent - bht@gronnjobb.no / 69 33 66 11

Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Hvem kan være verneombud?

Det er flere ting dere må vite før dere kan velge verneombud. Hvem kan være verneombud, hvem bør ikke stille og hvem kan velge verneombud? 

 

Les også: verneombud - temaside HMS

 

Finn kandidater som ønsker å stille til valg som verneombud

Aller først må dere finne kandidater som ønsker å stille til valg. Arbeidsgiver må utpeke et verneombud hvis ingen ønsker å stille. Det er ikke å foretrekke for noen parter. Det lønner seg derfor å involvere og motivere hverandre for valget slik at dere får noen som har lyst til å gjøre jobben.

 

Hvem kan, og bør stille?

Det er arbeidstakerne som skal velge verneombudet. Alle de ansatte har stemmerett, bortsett fra virksomhetens øverste leder. Det er vanlig å velge blant ansatte som har jobbet i bedriften lenger enn 2 år. De gode kandidatene har innsikt og erfaring i hvordan virksomheten fungerer, og er høyt respektert:

Verneombud skal velges blant anerkjente dyktige arbeidstakere ved virksomheten, med erfaring og innsikt i virksomheten. De bør velges blant arbeidstakere som har arbeidet i virksomheten de siste to årene.

- Arbeidstilsynet

Husk at verneombudet sitter to år av gangen, men kan også gjenvelges. Selve valget gjennomføres ved flertallsvalg blant arbeidstakerne. Verneombudet velges av og blant ansatte innenfor hvert verneområde. Verneombud kan også utpekes av fagforening. Valg av verneombud kan du lese om i kapittel 3 i forskrift for organisering, ledelse og medvirkning.

Valg av verneombud - 1139

Hvem kan ikke, og bør ikke stille 

Selv om arbeidstakerne velger hvem som blir verneombud, så kan de ikke velge arbeidsgiver eller den som alternativt styrer virksomheten når arbeidsgiver ikke er tilgjengelig. Det er åpnet for at arbeidsledere er valgbare, men siden det kan oppstå konflikt mellom rollen som arbeidsleder og rollen som verneombud er ikke det det beste valget. Arbeidstilsynet anbefaler at man ikke velger arbeidsledere som verneombud.

 

Valg av stedfortreder for verneombudet

Dere kan også velge en stedfortreder for verneombudet hvis dere ønsker det. Reglene til det ordinært valgte verneombudet gjelder også for stedfortreder når det blir aktuelt. Noter at det ikke er et krav om å velge stedfortreder, men det kan være smart. Hvis risikoforholdene tilsier at dere trenger å ha et verneombud til stede vil det være veldig praktisk å ha en stedfortreder når verneombudet har ferie, permisjon eller bare må forlate arbeidsplassen.

 

Når dere har valgt kan disse 5 tipsene hjelpe verneombudet i gang.

 

 

 

 

 

Kilder: 
https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/verneombud/

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-06-1355#KAPITTEL_3

 

 

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

Det er farligere å være vikar og lærling enn fast ansatt

Det er farligere å være vikar og lærling, enn det er å være fast ansatt, påstår HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad i sjette episode av "Månedens mening". Hva han mener med det kan du lese mer om i denne artikkelen.

Varme på arbeidsplassen

Denne artikkelen handler om varme og temperatur på arbeidsplassen. I femte episode av "Månedens mening" prater om noe meget sommeraktuelt, nemlig varme på arbeidsplassen.

Gravide ansatte – hva medfører det for meg?

Fraværet blant gravide i Norge er høyt sammenlignet med kvinner som ikke er gravide og sammenlignet med nivåene i andre land. Faktisk blir ca. 70 % av alle gravide sykemeldt i perioder av svangerskapet. Dette står i kontrast til kunnskapen om at arbeid i seg selv ikke medfører risiko for den gravide.