Fagblogg

Blogg

 Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 06.10.2021

Fysioterapi | Hva skjer på en fysikalsk vurdering hos BHT?

Når helseplagene har begynt å melde seg hos en ansatt kan det være behov for fysioterapi og en fysikalsk vurdering. Hva innebærer egentlig en fysikalsk vurdering og hvor ligger verdien i å gjøre det gjennom bedriftshelsetjeneste?

 

Les også: Temaside for bedriftshelsetjeneste

 

Hva innebærer en fysikalsk vurdering hos BHT?


Først og fremst så er det snakk om en utredning og vurdering, og ikke en behandling. 
I Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste gjør fysioterapeuten først en undersøkelse. Den vil vanligvis bestå av en samtale, noen tester og veiledning. 

spot-illustrasjoner-RGB_fysikalsk-undersøkelse-spørsmål

I motsetning til det en fysioterapeut vanligvis gjør, så vil fysioterapeuten i BHT i tillegg gjøre en kartlegging opp mot arbeidshelse og arbeidsoppgavene til pasienten.

May Britt Søland er bedriftsfysioterapeut og HMS-rådgiver i Grønn Jobb og har over 9 år erfaring i å tolke plager og skader i sammenheng med arbeidsliv. Hun forteller at mange års erfaring i bindeleddet mellom arbeidslivet og helseplager, gjør det lettere å finne sammenhengen mellom jobb og plager. Samtidig blir man bedre på å finne de gode løsningene.

spot-illustrasjoner-RGB_løsning-ide


– Jeg pleier ofte å snakke om hvordan vi kan finne gode løsninger for å klare å stå i jobb til tross for at man har plager, forteller hun. 

 

Les også: Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeut

 

God informasjonsflyt og anbefalte tiltak

En undersøkelse vil generelt bestå av en samtale, tester og veiledning.  

– Etter en fysikalsk vurdering vil jeg gi tilbakemeldinger skriftlig til både ansatt, arbeidsgiver eller nærmeste leder opp mot anbefalte tiltak for de ulike personene. Jeg sier noe om forventet utvikling, hva man kan forvente seg fremover opp mot arbeidsdeltakelse, forklarer May Britt. 

spot-illustrasjoner-RGB_levere-dokumenter-sende-informasjon

Les også: Øvelser til hjemmekontoret – fysioterapeuten viser deg

 

Hva er verdien i å ta en fysikalsk vurdering hos bedriftshelsetjeneste? 

Ifølge fysioterapeuten er en av fordelene med en fysikalsk vurdering at man tidlig får avklart og avmystifisert plagene som har oppstått. Da unngår man at ting forplanter seg og kan bli unødvendig begrensende for både arbeidssituasjon og privatliv. 
spot-illustrasjoner-RGB_tidlig-avklaring-begrensende– I veldig mange tilfeller kan man unngå sykemeldinger fordi man har latt plagen gå utover for lang tid uten at man har tatt tak i det. Mange av plagene vi opplever i hverdagen er forbigående og går over av seg selv, men vi trenger ofte tryggheten i å vite at det er forbigående og ved å få informasjon om plagen, forteller May Britt.

Siden man ikke vet hva man har med å gjøre før undersøkelsen, er det også viktig å utelukke andre, verre tilstander. Samtidig kan bekymringer rundt både skape mer plager eller gi en økt opplevelse av de plagene man har. Det kan bli en psykisk belastning – over tid – og det kan føre til forverring, forklarer fysioterapeuten.

 

Arbeidssituasjonen en naturlig del av vurderingen

Hos bedriftshelsetjenesten er arbeidsbildet en del av det man ser på i vurderingen.

spot-illustrasjoner-RGB__dokumentasjon-risiko-arbeid-ergonomi
– Der en vanlig fysioterapeut kanskje har en litt annen innfallsvinkel, er fokuset på arbeidssituasjonen naturlig inkludert i vurderingen hos BHT. Det er en obligatorisk del av vurderingen. En vanlig fysio gir ikke tilbakemelding til arbeidsgiver, det går kun via den ansatte. Mens i BHT så får arbeidsgiver en skriftlig tilbakemelding, det kalles inn til videre oppfølgingsmøter for å lage en god plan.  

En bedriftsfysioterapeut vet at man kan ha fokus på arbeidsfunksjon og snakke om det, men krav til taushetsbelagt informasjon ivaretas.  

 

Les også: 10 tips til en god arbeidsstilling foran dataskjerm

 

Vurderer du fysikalsk vurdering?

Nå har du forhåpentlig fått litt innsikt i hvordan en fysikalsk vurdering foregår og hvilken verdi det gir. Husk at det som oftest er mye rimeligere å forebygge enn å reparere. Ta derfor tak i helseproblemene på et tidlig stadie, før det rekker å utvikle seg.

Les mer om hvordan vi kan bistå med fysikalsk vurdering

 

New call-to-action

Publisert 06.10.2021
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

3 gode grunner til å gjøre en HMS-revisjon nå

HMS-revisjon er en gjentagende aktivitet for å sikre at HMS-en i bedriften deres er oppdatert og kvalitetsmessig god nok. Derfor er det viktig del av HMS-arbeidet, og med en gjennomtenkt plan flyter du gjennom revisjonen uten å rive av deg håret.

Spørsmål og svar om konflikter på arbeidsplassen

Her besvarer vi spørsmål vi har fått i løpet av webinaret, sammen med ofte stilte spørsmål.

3 tips til forebygging av konflikter på arbeidsplassen

Forebygging av konflikter på arbeidsplassen handler i stor grad om å bygge en god konfliktkultur. I dette innlegget gir vi deg som leder 3 tips til hvordan du kan forebygge konflikter på arbeidsplassen.