Alle innlegg

Varme på arbeidsplassen

Denne artikkelen handler om varme og temperatur på arbeidsplassen. I femte episode av "Månedens mening" prater om noe meget sommeraktuelt, nemlig varme på arbeidsplassen.

Månedens mening #5 – varme på arbeidsplassen

Hva månedens mening denne gangen, Oddbjørn?

– Månedens mening denne gangen er litt sånn sesongbetont. Jeg mener at man kan ikke gå hjem fra arbeid selv om det er ubehagelig varmt. Typ er det 30 grader i skyggen, så er ikke det noen grunn til å gå hjem fra arbeid.

 

Det samme gjelder i grunnen hvis det er veldig kaldt, på andre tider av året.

– I utgangspunktet så kan man ha de samme utfordringene på vinterstid, med at det kan være veldig kaldt. Og er det 20 minus er det heller ikke noen grunn til å gå hjem fra arbeidet.

Relevant: Høy temperatur på arbeidsplassen – kan jeg dra hjem?

Konsekvenser av temperaturen på arbeidsplassen

Hvilke konsekvenser kan temperaturen på arbeidsplassen ha?

– At det er 30 grader betyr ikke at man skal gå hjem fra jobb. Det betyr at det ikke er noen bestemmelser som sier at man har rett til å reise hjem fra jobben når det er ubehagelig varmt eller ubehagelig kaldt. Men sånn rent på konsekvensen av det så er det jo tap av produktivitet, tap av konsentrasjon, man kan risikere skader, det er helserisikoer i det, forteller HMS-rådgiveren.

Når temperaturen øker, så kan det altså føre til tap av både konsentrasjon og produktivitet. Når man får dårligere konsentrasjon, øker risikoen på arbeidsplassen. Da er det viktig med tiltak.

– Det er ikke sånn at man skal gjøre det uansett. Men man må gjøre tiltak for at det skal være trygt, og hvis det ikke er trygt så må man avbryte arbeidet. Det har jo arbeidstakere rett til å gjøre og verneombudet har rett til å stanse arbeid hvis han mener det er uforsvarlig.

Konsekvensen kan være tapt effektivitet, redusert konsentrasjon, større risiko for ulykker og helseskader, påpeker Oddbjørn.

 

Grensen for når det er uforsvarlig å fortsette arbeidet

Hvor går egentlig den grensa da, Oddbjørn, for når det er uforsvarlig å fortsette og arbeide?

Den er subjektiv og  situasjonsbetinget. Det er med andre ord vanskelig å sette ord på konkret, forteller Oddbjørn.

– Men er det eksempelvis en varm sommerdag og sola steker og du står og jobber på et tak. Det er 45 grader i solsteken og du begynner å føle deg litt svimmel eller uvel, da er det viktig at man kommer seg ned fra taket. Den evalueringen er jo subjektiv.

Når man vurderer at det er uforsvarlig å fortsette arbeidet er det viktig med tiltak.

– Man stanser arbeidet inntil man har gjort forebyggende tiltak. Når man har gjort forebyggende tiltak, da kan man fortsette igjen. Kan også føye til at dersom verneombudet stanser arbeidet, så skal det stanses som sagt inntil det er gjort forebyggende tiltak og man vurderer at faren er eliminert. Sånn så man kan fortsette. Hvis man ikke kommer til noen enighet i det, så er det Arbeidstilsynet som er myndigheten som sier om det er trygt å fortsette eller ikke, informerer Oddbjørn.

mann-arbeider-i-varmen

Tiltak for temperaturen

Hvilke tiltak man kan gjøre for å håndskes med temperaturen?

– Jeg har lyst til å først dele det opp mellom innendørs og utendørs, sier Oddbjørn.

Tiltak for temperaturen innendørs

– Er det innendørs så er det som jeg har nevnt i tidligere episoder også, at anbefalt temperatur skal være mellom 19 og 26 grader.

Man bør også se på sammenhengen mellom utetemperaturen og innetemperaturen.

– Er det 30 grader ute og du kommer inn til 19 grader så vil det være veldig kaldt, eller oppleves veldig kaldt. Samtidig som et ventilasjonsanlegg som skal kjøle ned til 19 grader vil jobbe på full effekt. Hvis man da øker gradene på innetemperaturen littegrann til nærmere 25-26 grader på innetemperatur så er det mer behagelig.

Solskjerming kan være et effektivt tiltak for å redusere temperaturen inne, forteller Oddbjørn.

– For å redusere temperaturen innendørs, spesielt på sommerhalvåret, så er det å se at man foretrekker utvendig solskjerming fordi sola vil stå for mye av oppvarmingen. Solskjerming på innersiden av fasader er ikke effektivt, hvis man ser på temperaturen sammenlignet med utsiden.

Det kan være mange kilder til varme som man ikke tenker på.

– Fjerne varmekilder, kopimaskiner, TV-er som står og kjører reklamevideoer og så videre, som er varmekilder i et arbeidslokale. Da er det viktig å fjerne dem eller skru dem av sånn så man ikke får ekstra varmekilder da i tillegg til varmen fra atmosfæren, for å kalle det det, påpeker HMS-rådgiveren.

Til slutt forteller Oddbjørn at man kan også se på og gjøre organisatoriske endringer for å møte utfordringene. Slik som å redusere arbeidstider, begynne tidligere på morgenen mens temperaturen er lavere, legge inn pause midt på dagen eller redusere arbeidstid.

Les mer om organisatoriske forhold for arbeidet på vår temaside for bedriftshelsetjeneste.

Tiltak for utendørsarbeid

Det er kanskje mange som er glade for å kunne jobbe ute når været er fint. Men temperaturen kan fort påvirke evnen til å arbeide når det blir fryktelig varmt. Også her har Oddbjørn noen forslag til tiltak.

– Er man utendørs er det viktig å se på pausedistribusjon. Få i seg nok væske og ikke bli dehydrert. Få skyggepartier. Redusere arbeidsmengde. Kanskje skyve litt på arbeidstiden, begynne litt tidligere før sola steker så mye hvis det er en utfordring.

 

Vurdering av lov og anbefalinger

Du sier at man skal komme seg på jobb uansett som en del av din månedens mening, hva tror du arbeidstakerne tenker om temperatur. En ting er hva loven sier og en annen er jo hvordan man på en måte oppfatter det?

– Meningen min er jo litt bastant. Selvfølgelig så er det noen variasjoner ved det. Er det fare ved liv og helse så skal man, har man rett på å avbryte arbeidet. Men det kan nok være at det ligger en sånn at det er enkelt å ha en antakelse om at det er så og så varmt eller så og så kaldt så får vi fri fra jobb. Men det er ikke noen bestemmelser der. Vi har noen normer som sier at er man i lett arbeid så bør det være mellom 19 og 26 grader, kontorarbeid rundt 22 grader. At man på en måte har noen retningslinjer her. Det er jo anbefalinger. De anbefalingene er basert på at da har vi det komfortabelt og er effektive.

Det vi ser i forhold til effektivitet, så dabber den av jo varmere det blir og jo kaldere det blir, påpeker Oddbjørn.

 

Oppsummering

Hvordan vil du oppsummere månedens mening denne gangen, Oddbjørn?

– Det er å komme seg på jobb. Temperatur handler om komfort, men det handler også om sikkerhet og helse. Tenk på de organisatoriske tiltakene. Pause, kanskje skyve litt på arbeidstiden. Er det innendørs arbeidsplasser så sørg for gode tiltak som solskjerming og et ventilasjonsanlegg som fungerer. Redusere varmekilder. Er det utendørs, finn solskjerming. Enda viktigere med pause og næring. Er det fare for liv og helse har man rett til å avbryte arbeidet.

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".