Dette må mindre bedrifter vite om bedriftshelsetjeneste i 2023

4 min lesetid
19.01.23 12:20

I 2023 er det noen endringer for både krav til bedriftshelsetjeneste (BHT) og bruk av bedriftshelsetjeneste. I denne artikkelen oppsummerer vi hvilke endringer det er snakk om og hvilken praktisk betydning det har for mindre bedrifter i 2023 og fremover.

Grønn Jobb er bedriftshelsetjenesten tilpasset for mindre bedrifter. Få enkelt på plass det du trenger og tilpass tjenester etter hva din bedrift har behov for.

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

 

Her kan du se webinaret med enda mer nyttig og utfyllende informasjon om endringene:

 

Formålet med endringen

  • Bistanden som gis fra BHT skal være målrettet opp mot risikoforhold
  • Forebyggende arbeid for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Husk også at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for tilknytning til en bedriftshelsetjeneste og for riktig bruk av BHT.

 

Les også: HMS-regelverk: De viktigste lovene som gjelder for din bedrift

 

Hva er endringene i lov og forskrift?

Det er blant annet snakk om arbeidsmiljøloven, forskrift om organisering, ledelse og medvirkning og en forskrift som heter "forskrift om administrative ordninger".

Endringer i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Først skal vi se på forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, kapittel 13.

I denne forskriften, som du blant annet finner på lovdata.no eller Arbeidstilsynet sine sider, kan du finne informasjon om hvilke bedrifter som er lovpålagt å være tilknyttet en bedriftshelsetjeneste. Her er det visse næringsgrupper som er pålagt. Det er spesielt risikoforholdene i virksomheten som sier noe om man er pålagt eller ikke. 

I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning §13-2 er det gjort enkelte endringer. Det spesifiseres at tiltakene, som bedriftene skal sørge for at BHT bistår med, skal være målrettet.

 

Arbeidsgivers ansvar

Nå er det også sånn at det er arbeidsgiver sitt ansvar å tilknytte seg en bedriftshelsetjeneste. Videre skal vi se litt på hvilken måte bedrifter og arbeidsgiver bør sørge for å benytte bedriftshelsetjenesten.

 

Her er et par eksempler på endringer fra forskriften:

Før: Fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade.

Etter: Fremmer forslag om forebyggende tiltak og sammen med virksomheten arbeider med tiltak som reduserer risikoen for helseskade forårsaket av arbeidet.

 

Før: Bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollerer arbeidstakernes helse under hensyn til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølging.

Etter: Bistår i arbeidet med å overvåke og kontrollere arbeidstakernes helse under hensyn til arbeidssituasjonen og foretar nødvendig oppfølging, i de tilfeller dette følger av lov eller forskrift, er begrunnet ut fra et arbeidshelseperspektiv, eller når virksomhetens risikovurdering tilsier det.

 

Her kan jo spørsmålet da være, hvor finner jeg det i lov og forskrift, når man må gjennomføre for eksempel målrettet helseundersøkelse?

Da kan du bla ett kapittel videre i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, til kapittel 14.

Der vil du få informasjon om når du er pliktet til å tilby målrettet helseundersøkelse til de ansatte. Eksempelvis kan det være hvis dere eksponeres mot støy,  vibrasjoner, kjemikalier, bergarbeid, dykking, osv. 

Videre er det nå lagt til en tilføring at det kan være begrunnet ut ifra et arbeidshelseperspektiv, eller at man skal gjennomføre en målrettet helseundersøkelse når virksomhetens risikovurdering tilsier det. 

 

Her er noen av de andre endringene:

Arbeidsgiver skal sørge for at bedriftshelsetjenesten

Før: bistår med individuell tilrettelegging, herunder deltakelse i dialogmøter og utarbeidelse av oppfølgingsplan i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6.

Etter: bistår med individuell tilrettelegging, herunder med bistand i henhold til arbeidsmiljøloven § 4-6

 

Før: bistår med informasjon og opplæring om relevant helse-, miljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak. 

Etter: bistår med informasjon og opplæring om relevant arbeidshelse-, arbeidsmiljø- og sikkerhetsrisiko og aktuelle tiltak.

 

Les også: Hva gjør bedriftshelsetjenesten?

 

Praktisk betydning og tips for 2023

Hvilken praktisk betydning har disse endringene i lov og forskrift?

En av disse endringene betyr at det skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten være utarbeidet en samarbeidsplan.

Dersom virksomheten har valgt verneombud, skal verneombudet kunne komme med innspill og dermed medvirke ved utforming av plan for bistand.

For virksomheter som ikke er pålagt å ha verneombud, bør det også legges til rette for at ansatte skal kunne komme med innspill til hvordan bedriftshelsetjenesten kan bistå til å fremme et godt og sikkert arbeidsmiljø.

linebreak-02

Samarbeidsplan (plan for bistand)

Aktiviteter som utføres med bistand fra bedriftshelsetjenesten, skal være:

  • Behovsvurdert ut ifra risikoforhold i virksomheten inn mot arbeidsmiljø, arbeidshelse og helseskade forårsaket av arbeidet
  • Konkrete og tidfestet
  • Basert på kunnskap om arbeidshelse, arbeidsmiljø og sikkerhet
linebreak-02

 

Kort om bedriftshelsetjenesten sin rolle

Bedriftshelsetjeneste, eller BHT, er en rådgivende tjeneste bestående av eksperter innen forebyggende helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Du finner både helse- og vernepersonell hos en BHT.

Det er leder som har ansvar for arbeidsmiljøet og HMS-arbeidet. Bedriftshelsetjeneste fungerer som en viktig støtte til ledere i HMS-arbeidet.

Bedrifter kan bli pålagt av Arbeidstilsynet å ha en BHT dersom de har visse risikoer i arbeidsmiljøet, enten fysiske eller psykiske. BHT kan også være nyttig for bedrifter som ikke er pålagt å ha dette.

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning beskriver hvilke næringer som er pålagt å være tilknyttet en godkjent BHT.

Bedriftshelsetjenesten kan blant annet hjelpe ledere med å forstå HMS-rutiner og krav, øke effektiviteten i HMS-arbeidet, bidra til et tryggere arbeidsmiljø og økt trivsel på arbeidsplassen.

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

 

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev