5 gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert

4 min lesetid
08.03.22 14:41

Omtrent 65 prosent av bedrifter som har blitt Miljøfyrtårn-sertifisert opplever økt omdømmeforbedring. Det er ikke uten grunn at Dyreparken i Kristiansand, Vinmonopolet, Meny og Princess har valgt å bli sertifisert. Her får du 5 gode grunner til å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

Hva er Miljøfyrtårn?

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøsertifisering for bedrifter som ønsker å vise sitt samfunnsansvar og drive mer lønnsomt gjennom bærekraftig fokus.

Miljøfyrtårn - logo

 

 

 

Sertifiseringen er godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser og er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Å være Miljøfyrtårn krever at bedriften oppfyller miljøkravene for sin bransje og gjennomfører tiltak og jobber med kontinuerlig forbedring for mer miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.


1. En Miljøfyrtårn-sertifisering ser bra ut – også på bunnlinjen

Mange har en oppfatning av at fokus på bærekraft innebærer økte kostnader, men i virkeligheten er det faktisk tvert om. Miljøtiltak ser bra ut på bunnlinjen. Av bedrifter som har blitt Miljøfyrtårn sier 40% at de opplever kostnadsreduksjon i stor eller svært stor grad.

Når du går i gang med sertifiseringsløpet for å bli Miljøfyrtårn handler det først og fremst om å implementere en systematisk arbeidsmetodikk for bærekraftinnsatsen din. Her vil du sammen med din Miljøfyrtårn-konsulent gjennomgå alle rutinene i bedriften – hvor fokus er å oppnå mer lønnsom drift.

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_feriepenger

Ikke bare er en Miljøfyrtårn-sertifisering lønnsomt, men det å jobbe målrettet med miljøtiltak over tid, setter deg i stand til å bidra til FN-s bærekraftsmål.

Les også: Grønn Jobb er Miljøfyrtårn-sertifisert 

 

Du vil kunne spare utgifter på avfallsreduksjon, lavere energiforbruk og smartere transportløsninger. Vi i Grønn Jobb opplever blant annet reduserte kostnader til drivstoff, bompassering og parkering ettersom vi har gått fra fossil til EL-biler og utstrakt bruk av digitale løsninger.

Du vil få tilgang til en egen Miljøfyrtårnportal når du har bestemt deg for å bli Miljøfyrtårn-sertifisert.

 

2. En Miljøfyrtårn-sertifisering vil styrke omdømmet ditt

Bærekraft har kommet for å bli og det blir viktigere for kundenes valg i fremtiden. Dette blir enda tydeligere når BI nå har satt bærekraft på kartet gjennom innføringen av Norsk Bærekraftbarometer i 2020. Her uttrykker flertallet at de er villige til å endre seg i en mer bærekraftig retning.

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_Oppføgingsmøte copy

I den forbindelse er det greit å huske på de psykologiske effektene merkevarer gir, og hvor stor rolle de spiller i våre liv. Det vi eier og har på oss, representerer på mange måter hvem vi selv er.

Er du Miljøfyrtårn-sertifisert viser det at bedriften din er fremtidsrettet og etterlever mange av de verdiene de selv står for. Blir du oppfattet som mer miljøvennlig er det stor sjanse for at de velger nettopp din bedrift, fremfor konkurrenten.

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen3. En Miljøfyrtårn-sertifisering vil gi deg økt konkurransekraft

Mange bedrifter krever at leverandører og samarbeidspartnere kan dokumentere miljøarbeidet sitt. I tillegg blir stilles det stadig strengere miljøkrav i offentlige anskaffelser. Ofte holder det ikke bare å si at du tar miljøansvar – du må vise det.

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_Ferie-jobbEn Miljøfyrtårn-sertifisering kan hjelpe deg med nettopp det. Sertifiseringen er godkjent som miljøledelsessystem i anbudskonkurranser og anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp.

Les mer: Vi hjelper deg med å bli Miljøfyrtårn-sertifisert

 

4. En Miljøfyrtårn-sertifisering kan bidra til lavere sykefravær

Spot illustrasjon-RGB_Bli hjemme

For å bli Miljøfyrtårn kreves det blant annet at du jobber systematisk med HMS på arbeidsplassen. En synergieffekt av dette er at du kan oppnå lavere sykefravær og økt trivsel på arbeidsplassen. Når du velger å starte en sertifiseringsprosess vil du få hjelp av våre eksperter til å få på plass gode rutiner for HMS-arbeidet ditt.

Les mer: 5 goder av godt HMS-arbeid

 

5. En Miljøfyrtårn-sertifisering gjør bærekraft mer håndterbart

Vi opplever at en del bedrifter gjerne ønsker å drive bærekraftig, men det blir ofte bare med tanken. Bærekraft er for mange et stort og uhåndterlig tema. Det vi i Grønn Jobb synes er veldig motiverende med Miljøfyrtårn-sertifiseringen er at det er konkret og målbart.
spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_Ferie-jobb copyGjennom implementeringen av arbeidsprosessen har vi blant annet satt oss noen miljømål som vi ønsker å oppnå. Gjennom miljøportalen, et digitalt verktøy for miljøoppfølging, får vi oversikt over hvor langt unna vi er å nå målet. Her får vi blant statistikk og rapporter som konkret viser hvilken effekt miljøarbeidet har hatt. Ting blir mer gøy å jobbe med når det kan måles.

 

Der har du det – 5 gode grunner til å Miljøfyrtårn-sertifisere bedriften din! Husk også å få med deg vårt webinar:

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev