Header
 
Grønn Jobb blogg
 
 
Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 24.01.2019

Skrevet av Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver 

Sitter du inne med spørsmål rundt oppfølgingen av sykemeldte ved gradert sykemelding? Her får du litt info og noen praktiske tips rundt nettopp det. 

 

Anbefalinger og tips fra Grønn Jobb BHT

Sykepengene kan graderes ned til 20 prosent. Tidsrom med graderte sykepenger regnes med i den perioden man kan få sykepenger, som er maksimalt 52 uker. Tidsbegrensingen er altså den samme enten du er helt eller delvis sykmeldt.

 

Praktisk gjennomføring av oppfølging til gradert sykemelding

For å kunne arbeide gradert må arbeidsgiveren legge til rette for det. Dere samarbeider om å finne fram til en funksjonell og akseptabel arbeidsordning. Sett dere et mål og lag en plan både for oppfølgingen og graderingen, gjerne sammen med den som sykemelder den syke.

 gradert-sykemelding-med-lege

Det er to måter å være delvis sykmeldt på:

 • Jobbe færre timer enn vanlig, med færre arbeidsoppgaver.
 • Bruke lengre tid på de arbeidsoppgavene du utfører.

Som et eksempel kan man bruke hele dagen på å utføre 50 prosent av de vanlige oppgavene. 

(Kilde: nav.no)

 

Idebanken, som er et produkt levert i forbindelse med IA-avtalen, har tips og råd for oppfølging og tilrettelegging for sykemeldte arbeidstakere. Vi anbefaler absolutt å benytte ressursene på deres hjemmesider, og har hentet noen av punktene her som vi ønsker å komme med noen betraktninger og erfaringer rundt.

 

Tiltak ved oppfølging av sykefravær

Variasjonene av tiltak er stor. Her er eksempler på ulike former for tilrettelegging:

 

Organisatoriske tiltak

Endre arbeidsfordelingen
 • Dette kan innebære at man endrer rullering på arbeidsoppgaver eller avlaster tyngre arbeidsoppgaver for den sykemeldte, så sant øvrige kollegaer kan ta øvrig arbeidsbelastning uten å være i risiko for å bli overbelastet.
 • Dette kan være et veldig gunstig virkemiddel ved fysiske skader eller funksjonsnedsettelser som er midlertidige, eksempelvis etter en periode med smerter i skulder, og arbeidstaker er fritatt fra arbeid som medfører arbeid over skulderhøyde.
Tilby nye eller midlertidige arbeidsoppgaver
 • Dette kan være fine virkemidler for ansatte som har en klar funksjonsnedsettelse, og virksomheten har mulighet til å legge til rette for andre arbeidsoppgaver. Det som man bør evaluere i en slik tilretteleggingssituasjon er hvor mye arbeid arbeidstakeren utfører, og hvor stor grad sykemeldingen er. Eksempelvis, hvis arbeidstakeren utfører arbeid tilsvarende en 20% stilling, men bruker tid som om det var en 60% stilling, bør sykemeldingsgraden fortsatt være 80%. Formålet med dette tiltaket er i første omgang å ha arbeidstakeren i aktivitet og tilstedeværelse på arbeidsplassen. Dette er viktig for å legge til rette for en raskere tilbakeføring i normale arbeidsoppgaver. Her er det anbefalt å ha hyppige (ukentlig, eller annenhver uke) kontaktpunkter for å evaluere arbeidsførhet.
Endre tempo
 • Tilrettelegging på tempo innebærer at arbeidstaker utfører eksempelvis 50% av arbeidsoppgavene sine, men trenger 100% av arbeidstiden for å rekke over dette. Ved slik tilrettelegging er det viktig at kollegaer og virksomheten for øvrig er kjent med tilretteleggingen slik at det ikke skaper misnøye blant andre, eller stress for den sykemeldte. Vi anbefaler å benytte stillingsinstruksen for å evaluere mengde og type arbeidsoppgaver, og erfaring på forventet produksjon. Tydelig kommunikasjon rundt forventninger er viktig i prosessen.
Tilpasse arbeidstiden
 • Dette er kanskje oftest praktisert, og noen ganger kan dette være best praksis. Dette bør derimot vurderes både fra virksomheten og den sykemeldte sin side. Når man er sykemeldt er man sykemeldt fra arbeidsoppgavene sine, og utfører man 50% av arbeidsoppgaver eksempelvis på 50% tid, skulle i realiteten riktig sykemeldingsgrad 75 %. Er det forhold som behandling, rehabilitering, restitusjon osv, og man kan fungere 100% på 50% av tiden kan dette derimot være en god måte å løse dette på. Da er det igjen opp til arbeidsgiver å se om det lar seg gjøre å tilrettelegge på denne måten.
Tilby opplæring
 • Aktuelt ved langtidssykemeldte hvor det er liten sannsynlighet for tilbakeføring til nåværende stilling.
Tilby omskolering
 • Aktuelt ved langtidssykemeldte hvor det er liten sannsynlighet for tilbakeføring til nåværende stilling.

 

I tilretteleggingsarbeidet anbefaler vi at dette allerede drøftes ved utarbeidelse av oppfølgingsplan innen 4 uker etter sykemeldingen trådte i kraft.

 

Øvrige tiltak som kan føre til raskere tilbakeføring i fullt arbeid

 

Psykososiale tiltak

 • Gi støtte og oppfølging
 • Gi medarbeideren mestringsopplevelser
 • Trygge det sosiale miljøet
 • Tilby kollegastøtte
 • Styrke holdninger til og verdien av å være inkluderende

 Relevant: Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

sosial-støtte-på-arbeidsplassen

Fysiske tiltak

 • Tilby tekniske hjelpemidler
 • Tilpasse maskiner og regulere arbeidsplassen
 • Endre bygningsmessige forhold
 • Justere inneklima
 • Endre plasseringen i lokalene

(Kilder: nav.no, idebanken.org)

 

New call-to-action

Publisert 24.01.2019
Oddbjørn Hasle-Finstad
Oddbjørn Hasle-Finstad
Oddbjørn Hasle-Finstad er en erfaren HMS-rådgiver, med bred kompetanse innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Oddbjørn jobber som rådgiver ut mot våre kunder i bedriftshelsetjenesten, og som kursinstruktør.

Relaterte innlegg

Slik får du på plass bedriftens internkontroll [Video]

I det systematiske HMS-arbeidet har du som leder ansvar for bedriftens internkontroll. I internkontrollen er det åtte punkter du må ha på plass. I dette videoinnlegget gir vi deg oppskriften på hva som må være med i internkontrollen – punkt for punkt.

Internkontroll: Dette bør leder kunne om HMS-arbeid

Når du er ny som leder, eller skal sette deg inn i HMS-arbeid for første gang, er det mange nye oppgaver å ta fatt på. Internkontroll er en av dem.

Spørsmål og svar om sykefraværsoppfølging: Dette bør leder vite

Vi får stadig inn spørsmål rundt sykefraværsoppfølging fra ledere. Når skal man følge opp? Kan ansatt nekte å delta i dialogmøte eller oppfølgingen? Hvilke krav stilles til oppfølgingsplanen? Få svarene på dette og mer her! 


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30