Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Høy temperatur på arbeidsplassen: kan jeg dra hjem?

Du jobber, men kjenner at det koker i toppen. Det er vanskelig å konsentrere seg eller prestere på samme nivå. Det er faktisk uutholdelig varmt. Så melder spørsmålet seg: "kan jeg dra hjem?"

Les også: Grønn Jobb sin temaside for HMS

Ingen regel for å dra hjem på grunn av temperatur

Det er faktisk ikke sånn at arbeidstaker har krav på å dra hjem på grunn av høy temperatur. Verken lover eller forskrifter fastsetter noen temperaturgrenser for arbeidsforhold. Men i arbeidsmiljøloven står det blant at arbeidsmiljøet skal være fullt forsvarlig i sammenheng med helse, miljø og sikkerhetskrav. For inneklima vil det si at dere må gjøre tiltak for å holde temperaturen på et levelig nivå. Det er viktig med et godt samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker slik at man felles finner gode løsninger.

Vi har snakket om varme på arbeidsplassen i "Månedens mening", sjekk det ut.

solstek-og-varme

 

Tiltak dere kan vurdere:

  • Vifter
  • Solskjerming
  • Aircondition
  • Ventilasjon
  • Ekstra pauser
  • Forskyve på arbeidstiden
  • Flytting av varmegivende utstyr
  • Drikketilgang

 

Samarbeid mellom leder og ansatt

Det er i alles interesse at arbeidsmiljøet er behagelig og optimalt, slik at ansatte trives og slik at prestasjoner ikke faller. Ansatte bør derfor ta opp problemer med arbeidsgiver eller eventuelt verneombud på arbeidsplassen slik at dere kan gjøre noen grep sammen. Hvis det er gjentakende problemer kan dere vurdere å be om rutiner for å ta tak i klimaproblemene. 

En arbeidsgiver kan ikke forvente seg 100 prosent effektivitet i en sånn situasjon. Når det er 30 grader vil nok effektiviteten synke med mellom 25 og 40 prosent litt avhengig av personen.

-Birgit Espejord Jensen, Arbeidstilsynet

Arbeidsgiver kan i bunn og grunn ikke bare ignorere problematikken og tenke at det går seg til, selv om lover og forskrifter ikke har satt en fast grense for temperatur i arbeidsmiljøet. Som Espejord Jensen forklarer kan det forventes et effektivitetsfall under høye varmetemperaturer. Arbeidstilsynet anbefaler å holde temperaturen mellom 19°C og 26°C.

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

Ønsker du å halvere korttidssykefraværet?

Ønsker du å halvere korttidsfraværet i din bedrift?

Gjennomfør en arbeidsplassvurdering før en eventuell investering

– Gjennomfør en arbeidsplassvurdering før en eventuell investering, mener Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver i Grønn Jobb. Det forteller han i Månedens mening.

Alt arbeid i høyden er farlig

I denne Månedens mening forteller HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad at han mener alt arbeid i høyden er farlig. – Det er ikke noen radikal mening, men det er et viktig tema og jeg ønsker å snakke om det litt for å ha det på agendaen, og litt for å opplyse om diverse misforståelser rundt temaet, sier han.