God belysning på hjemmekontoret - dette er tingene du bør tenke på

3 min lesetid
23.04.20 10:05

Godt arbeidslys er viktig av flere grunner.

Mennesker oppholder seg normalt det meste av tiden innendørs. Det er derfor viktig for vår helse og trivsel at belysningen er god. 

Bård Wågø-profil-ny-svarthvitt-mindreSkrevet av Bård Wågø, yrkeshygieniker

 

Dårlig belysning kan føre til flere plager i hverdagen. Dette omtales i slutten av artikkelen.

La oss se litt nærmere på hvilke typer belysning vi finner på hjemmekontoret.

 

Fått med deg denne: Desinfisering og rengjøring for forebygging av Coronasmitte

3 typer belysning på hjemmekontoret

I denne tiden er det mange av oss som må avfinne seg med hjemmekontor. Der er det tilgang på en eller flere av disse former for belysning – og helst alle tre:

  • Plassbelysning i arbeidsområdet, vanligvis fra en lampe på arbeidsbordet.
  • Dagslys gjennom ett eller flere vinduer.
  • Allmennbelysning, som vanligvis består av en eller flere lyskilder i taket. Denne belysningen kan med fordel være indirekte, dvs. at lyset «kastes» opp i taket for dernest å spre seg i rommet. Dette betinger et lyst tak.

På kontor- og dataarbeidsplasser skal det være tilgang både på hensiktsmessig allmennbelysning og plassbelysning. Forholdet mellom belysningen i arbeidsområdet, nærområdet og fjernområdet bør være 5:3:1.

Dette betyr at plassbelysningens betydning er dominerende.

Lysmåler

Har du tilgang på en god lysmåler, kan du vite at møterom, cellekontor og kontorlandskap bør ha en jevn belysning på om lag 500 lux på den aktuelle arbeidsflaten. Om lux-verdiene varierer noe, kan belysningen likevel fungere rimelig bra.

 

Les også: Inneklima på arbeidsplassen

Bruk enkle løsninger

Vanligvis vil det være vanskelig å oppnå like god belysningsstandard på et hjemmekontor som på et moderne kontor der profesjonelle lysdesignere har tilrettelagt for best mulig belysning.

Kanskje må du i disse dager sitte med din bærbare PC ved stuebordet eller i sofaen.

I de fleste tilfeller vil det da være nødvendig å søke enkle løsninger som kan forbedre forholdene mest mulig, og det må legges til rette for felles løsninger som kan fungere for hele familien. Det er en fordel dersom det er mulig å regulere eller dimme belysningen.

Normal belysning hjemme har som regel god fargegjengivelse og en rimelig grei fargetemperatur på ca. 2700 – 3000 K (Kelvin).

Vi anbefaler fargetemperaturer på plassbelysning på ca. 4000 Kelvin. Forskning viser nemlig at det  kaldhvite lyset, som vi finner mye av i sollys og i visse andre lyskilder, kan bidra til å korrigere døgnrytmen i riktig retning og gjøre oss mer våkne på dagtid.

 

Vi vil nå anbefale at du tenker på om følgende krav til belysningen er innfridd:

  1. Sørg helst for å ha tilgang på dagslys og for en type solavskjerming som demper de store variasjonene i dagslyset. Dagslys kan også være indirekte, dvs. at du ikke kan se ut vinduet fra arbeidsplassen.
  2. Unngå reflekser i dataskjermen og direkte belysning på arbeidsflaten. Dette kan sjekkes ved hjelp av et speil. Ser du lyset i speilflaten, betyr det at du må gjøre endringer for å unngå refleks.
  3. Sørg for å ha en belysningsstyrke som er passe kraftig. For sterkt lys eller for svakt lys – begge deler kan føre til at vi blir slitne i øynene.
  4. Forsøk å oppnå en mest mulig jevn belysning i det området du jobber.
  5. Skift ut gamle lyspærer og lysrør (3-5 år). Disse gir svakere lys, og det bør derfor ikke gå for lang tid før de skiftes ut. Nye lyskilder koster litt, men du kan spare strøm og du får bedre og mer effektiv belysning – og sannsynligvis økt trivsel hjemme.

Tradisjonelle glødelamper og ulike typer rørbelysning utvikler varme; til dels mye varme. Ved å bruke LED-belysning sparer du strøm, og det kan også bety at du får senket innetemperaturen til et mer behagelig nivå, der 19-22°C er anbefalt.

Lys-pa-hjemmekontor

Plager som kan unngås med bedre belysning

Symptomer på dårlig belysning kan ikke relateres til noen bestemt sykdom, men de vanligste symptomene er tretthet, såre øyne, hodepine, lav arbeids-kapasitet, konsentrasjonsproblemer og irritabilitet. Dette må vi unngå!

For at vi skal trives og holde ut gjennom arbeidsdagen, er det en stor fordel å ha nok lys med en behagelig farge i det området der vi har blikket festet.

 

Husk å holde deg i gang på hjemmekontoret: Øvelser til hjemmekontoret – fysioterapeuten viser deg

Husk at det er forskjellige behov

Det er viktig å være klar over at synet svekkes med alderen.

En 40-åring trenger normalt dobbelt så mye lys som en 20-åring.

En 60-åring trenger normalt 5 ganger så mye lys som en 20-åring.

Disse forskjellene kan langt på vei kompenseres med god plassbelysning.

Da gjenstår det bare å ønske deg lykke til på hjemmekontoret – og at du finner tilstrekkelig mange lyspunkter i hverdagen!

 

 

New call-to-action

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev