May Britt Søland

May Britt Søland

May Britt Søland er bedriftsfysioterapeut i Grønn Jobb BHT. Hun har over 5 års erfaring i bedriftshelsetjeneste og har de siste to årene hovedsakelig jobbet som rådgiver for barnehagekunder.

Skrevet av May Britt Søland

10 tips til god arbeidsstilling foran dataskjerm

10 tips til god arbeidsstilling foran dataskjerm

06.05.20 11:00 18 min lesetid
10 tips til mindre muskelplager for barnehageansatte [+ plakat]
sitter-på-benk-i-barnehage

10 tips til mindre muskelplager for barnehageansatte [+ plakat]

11.09.18 13:18 11 min lesetid