3 gode grunner til å gjennomføre helseundersøkelser

3 min lesetid
27.10.21 08:00

Helseundersøkelser er noe mange forbinder med bedriftshelsetjeneste. I denne artikkelen får du vite mer om hensikten, hvem som må ha det og tre gode grunner til å gjennomføre helseundersøkelser.

210908-portrettbilder-linda-n-sirkel

Linda Nilsen er HMS-rådgiver i Grønn Jobb, har bakgrunn som sykepleier og har gjennomført flere hundre helseundersøkelser. 

 

Les også: Omtrent alt du trenger å vite om bedriftshelsetjeneste

 

Hvorfor skal dere gjennomføre en helseundersøkelse?

Det er for å få kartlagt risikoforholdene i bedriften og hva de ansatte er eksponert for. Er det noe som har gjort noen syke allerede, for eksempel støyskader som har ført til hørseltap? Eller er det noen som står i fare for å bli syke?

Det er også for å få et terskelnivå. Man måler hørseltap på første helseundersøkelser på grunn av støy og så følger man det over tid, for eksempel. Mye av verdien i å gjennomføre helseundersøkelser er å se utviklingen på arbeidsplassen over tid.

Når spørsmålet dukker opp om helseundersøkelser nødvendig, så baseres det som regel på en gjennomført risikovurdering. Denne viser om det er lovpålagt eller ikke å gjennomføre eller tilby de ansatte helseundersøkelser. 

Mange velger også å ta helseundersøkelse av eget initiativ. For eksempel har jeg hatt mange helseundersøkelser på kontorarbeidsplasser, og de er jo ikke lovpålagt å ha det, unntatt synsundersøkelser. Der går det ofte på trivsel, stillesittende arbeid, lite variasjon i jobben og mye råd rundt det ergonomiske. 

 

Les også: Må du tilby dine ansatte helseundersøkelser?

 

Er helseundersøkelser lovpålagt?

Man skiller på to ting, og det har med eksponering og bransje å gjøre. Hvis man tilhører den ene gruppen er det plikt til å gjennomføre helseundersøkelser, og hvis man tilhører den andre gruppen er det plikt til å tilby helseundersøkelser.

Plikt til å gjennomføre helseundersøkelser hvis man er utsatt for:

 • asbest
 • støy over 80 desibel over en arbeidsdag på åtte timer, eller 130 desibel impulsstøy, så skal man ha hørselskontroll
 • bergarbeid
 • biologiske faktorer, smitte
 • arbeid med farlige kjemikalier
 • ioniserende stråling
 • elektromagnetiske felt som overskrider grenseverdiene
 • kunstig optisk stråling
 • dykking
 • røyk og kjemikalie-dykking

Plikt til å tilby helseundersøkelser ved:

 • arbeid ved dataskjerm (synsprøve)
 • avløpsanlegg (rørleggere, typisk)
 • arbeid som gir eksponering mot mekaniske vibrasjoner
 • boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor
 • nattarbeid

 

Videre får dere tre gode grunner til å gjennomføre helseundersøkelser.

 1. Dekker det lovpålagte kravet
 2.  Forebygger dyrt sykefravær
 3. Gir et godt grunnlag for videre oppfølging fra bedriftshelsetjeneste


1. Dekker det lovpålagte kravet

Spot illustrasjon-RGB_alarm-avstemning-risiko

Den første gode grunnen, og det absolutt flest lurer på rundt helseundersøkelser, er at dere får dekket det lovpålagte kravet som mange bransjer har på seg.

Hva er det som utløser at det er lovpålagt med helseundersøkelser? Veldig ofte er det støy, og ofte i bygg- og anleggsbransjen. Det kan også være kjemikalier, ulike former for støv og biologiske smittefaktorer.

I etterkant får dere en rapport som sier noe om funn i forbindelse med ulike arbeidsmedisinske tester og undersøkelser som er gjort av de ansatte. Vi kartlegger trivsel som en del av helseundersøkelsen, så rapporten sier også noe om det. Den sier også noe om bruk av verneutstyr og hvordan de ansatte etterlever det å bruke verneutstyr og hva slags opplæring de har hatt rundt det. Hva slags type eksponering har de? 

Da linker vi jo eksponeringene og funnene våre opp mot for eksempel "her ser en avdeling med 10 ansatte som har fått hørselstap på grunn av støyeksponering i arbeidet sitt, vi anbefaler støykartlegging og støyskjermende tiltak". 

 

2. Forebygger dyrt sykefravær

spot-illustration-low-ferieartikkel-RGB_feriepengerDen andre gode grunnen til at helseundersøkelser er bra for bedriften er fordi det er med på å skape  helsefremmende arbeidsplasser og forebygger dyrt kort- og langtidssykefravær.

Grunnen til det er at resultatene og funnene som vi gjør i helseundersøkelsene – de rapporterer vi tilbake til virksomhetene. Gjennom det kommer vi frem til en handlingsplan hvor bedriften setter hvilke tiltak vi anbefaler på agendaen. 

Med helseundersøkelser finner man ut hvor skoen trykker og får tatt problemene ved roten, slik at man skaper et trygt, helsefremmende arbeidsmiljø i bedriften.

 

3. Godt grunnlag for videre råd fra bedriftshelsetjenesten

Spot illustrasjon-RGB_Samarbeid-teamwork

Den tredje grunnen er at dere får et godt samarbeid med bedriftshelsetjenesten. Når BHT får mer kjennskap til bedriften og har mer informasjon om helseforholdene og eksponeringene, gir det bedre grunnlag for gode råd, anbefalinger og tiltak videre. 

Det gir bedre vurderinger både på individnivå og bedriftsnivå.

helseundersøkelser bidrar til at dere er i det landskapet hvor dere holder dere friske.

 

Les også: Hvordan utføres helseundersøkelser ute i bedrift?

 

 

 

Last ned gratis infografikk:  10 tips til optimal arbeidsstilling

LAST NED GRATIS INFOGRAFIKK: 8 krav til internkontrollen

Meld deg på vårt nyhetsbrev