Alle innlegg

Tilsynsaksjon og økning i antall ulykker

Ifølge Arbeidstilsynet ble det innrapportert om lag dobbelt så mange graveulykker i 2018, som i tre av de fire foregående årene. Hva som er grunnen til økningen er ikke kjent.


I høst ble det gjennomført en tilsynsaksjon med 296 tilsyn mot grøfte- og gravearbeid. 12 av arbeidsplassene fikk arbeidet stanset på bakgrunn av overhengende fare for liv og helse. 

Arbeidstilsynet kommer med noen typiske funn som har ledet til pålegg under tilsynene:

Typiske funn, som har ført til pålegg i denne tilsynsaksjonen er:

- Mangelfulle kartlegginger og risikovurderinger

- Manglende geotekniske undersøkelser

- Oppfølging av grøfteplaner og instrukser er mangelfull

- Rømningsveier mangler

- Det er ikke tilstrekkelig sikring mot trafikkert vei

- Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll på gravemaskin

- Utenlandske kompetansebevis uten norsk godkjenning

- Manglende opplæring fra sertifisert virksomhet

- Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring

- HMS-kort mangler

(Arbeidstilsynet)

arbeidsplass-med-gravemaskin-står-stille

Noen bedrifter ble som nevnt stanset på grunn av faresituasjonen. Også her oppgis det eksempler på hva som har ført til nettopp det.

Eksempler på aktiviteter og forhold som ble stanset under kontrollene er:

- Fare for utrasing

- Gravemasser plassert på grøftekant

- Usikret grøft dypere enn 2 meter

- Manglende sakkyndig kontroll

(Arbeidstilsynet)

 

Hele saken kan du lese her.

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".