Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Tilsynsaksjon og økning i antall ulykker

Ifølge Arbeidstilsynet ble det innrapportert om lag dobbelt så mange graveulykker i 2018, som i tre av de fire foregående årene. Hva som er grunnen til økningen er ikke kjent.


I høst ble det gjennomført en tilsynsaksjon med 296 tilsyn mot grøfte- og gravearbeid. 12 av arbeidsplassene fikk arbeidet stanset på bakgrunn av overhengende fare for liv og helse. 

Arbeidstilsynet kommer med noen typiske funn som har ledet til pålegg under tilsynene:

Typiske funn, som har ført til pålegg i denne tilsynsaksjonen er:

- Mangelfulle kartlegginger og risikovurderinger

- Manglende geotekniske undersøkelser

- Oppfølging av grøfteplaner og instrukser er mangelfull

- Rømningsveier mangler

- Det er ikke tilstrekkelig sikring mot trafikkert vei

- Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll på gravemaskin

- Utenlandske kompetansebevis uten norsk godkjenning

- Manglende opplæring fra sertifisert virksomhet

- Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring

- HMS-kort mangler

(Arbeidstilsynet)

arbeidsplass-med-gravemaskin-står-stille

Noen bedrifter ble som nevnt stanset på grunn av faresituasjonen. Også her oppgis det eksempler på hva som har ført til nettopp det.

Eksempler på aktiviteter og forhold som ble stanset under kontrollene er:

- Fare for utrasing

- Gravemasser plassert på grøftekant

- Usikret grøft dypere enn 2 meter

- Manglende sakkyndig kontroll

(Arbeidstilsynet)

 

Hele saken kan du lese her.

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Tiltak ledere kan gjøre for å hjelpe med å flate ut kurven

Corona-relatert  I det siste har det vært mye snakk om å flate ut kurven i forbindelse med Covid-19-utbruddet. Men hva vil det si og hva kan det bety for din bedrift?

Øvelser til hjemmekontoret – fysioterapeuten viser deg

Corona-relatert  Mange sitter nå på hjemmekontor og jobber, på grunn av corona-pandemien. Hjemmekontoret er ofte ikke tilpasset til langvarig arbeid, og før du vet ordet av det så kommer småplager og kinker smygende.

Nye regler fra Regjeringen om Corona-relatert sykefravær

Corona-relatert  Nye regler fra Regjeringen om sykefravær og egenmelding Regjeringen har i dag kommet med endringer på behov for sykemelding i arbeidsgiverperioden. Som tidligere videreføres redusert arbeidsgiverperiode på 3 dager, og nytt fra i dag er at arbeidstaker ikke trenger sykemelding de første 16 dagene for at arbeidsgiver skal få refundert beløp fra 4. dag.   Det er derfor ikke behov for sykemelding dersom den ansatte må 14 dager i karantene, dette vil arbeidsgiver få refundert uten sykemelding fra lege. Det vil kun være behov for egenmelding i disse dagene.