Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Tilsynsaksjon og økning i antall ulykker

Ifølge Arbeidstilsynet ble det innrapportert om lag dobbelt så mange graveulykker i 2018, som i tre av de fire foregående årene. Hva som er grunnen til økningen er ikke kjent.


I høst ble det gjennomført en tilsynsaksjon med 296 tilsyn mot grøfte- og gravearbeid. 12 av arbeidsplassene fikk arbeidet stanset på bakgrunn av overhengende fare for liv og helse. 

Arbeidstilsynet kommer med noen typiske funn som har ledet til pålegg under tilsynene:

Typiske funn, som har ført til pålegg i denne tilsynsaksjonen er:

- Mangelfulle kartlegginger og risikovurderinger

- Manglende geotekniske undersøkelser

- Oppfølging av grøfteplaner og instrukser er mangelfull

- Rømningsveier mangler

- Det er ikke tilstrekkelig sikring mot trafikkert vei

- Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll på gravemaskin

- Utenlandske kompetansebevis uten norsk godkjenning

- Manglende opplæring fra sertifisert virksomhet

- Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring

- HMS-kort mangler

(Arbeidstilsynet)

arbeidsplass-med-gravemaskin-står-stille

Noen bedrifter ble som nevnt stanset på grunn av faresituasjonen. Også her oppgis det eksempler på hva som har ført til nettopp det.

Eksempler på aktiviteter og forhold som ble stanset under kontrollene er:

- Fare for utrasing

- Gravemasser plassert på grøftekant

- Usikret grøft dypere enn 2 meter

- Manglende sakkyndig kontroll

(Arbeidstilsynet)

 

Hele saken kan du lese her.

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

De 5 viktigste tingene du må vite om arbeidstid

For få kan arbeidstidsbestemmelsene, mener Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver, i tolvte episode av Månedens mening.

Fokus på inneklima er viktigere på vinteren

I ellevte episode er månedens mening at inneklimaproblematikk er mer aktuelt på vinterstid. Men hvorfor er det egentlig sånn, og hvilke tiltak kan du gjøre?

Slik gjør du en risikovurdering

Vi har tidligere skrevet om hva en risikovurdering er. Der var vi også inne på viktige elementer til hvordan du utfører en risikovurdering. Formålet med dette innlegget er å beskrive, enda litt tydeligere, hvilke elementer du bør ha med i en risikovurdering.