Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Tilsynsaksjon og økning i antall ulykker

Ifølge Arbeidstilsynet ble det innrapportert om lag dobbelt så mange graveulykker i 2018, som i tre av de fire foregående årene. Hva som er grunnen til økningen er ikke kjent.


I høst ble det gjennomført en tilsynsaksjon med 296 tilsyn mot grøfte- og gravearbeid. 12 av arbeidsplassene fikk arbeidet stanset på bakgrunn av overhengende fare for liv og helse. 

Arbeidstilsynet kommer med noen typiske funn som har ledet til pålegg under tilsynene:

Typiske funn, som har ført til pålegg i denne tilsynsaksjonen er:

- Mangelfulle kartlegginger og risikovurderinger

- Manglende geotekniske undersøkelser

- Oppfølging av grøfteplaner og instrukser er mangelfull

- Rømningsveier mangler

- Det er ikke tilstrekkelig sikring mot trafikkert vei

- Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll på gravemaskin

- Utenlandske kompetansebevis uten norsk godkjenning

- Manglende opplæring fra sertifisert virksomhet

- Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring

- HMS-kort mangler

(Arbeidstilsynet)

arbeidsplass-med-gravemaskin-står-stille

Noen bedrifter ble som nevnt stanset på grunn av faresituasjonen. Også her oppgis det eksempler på hva som har ført til nettopp det.

Eksempler på aktiviteter og forhold som ble stanset under kontrollene er:

- Fare for utrasing

- Gravemasser plassert på grøftekant

- Usikret grøft dypere enn 2 meter

- Manglende sakkyndig kontroll

(Arbeidstilsynet)

 

Hele saken kan du lese her.

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

Tilsynsaksjon og økning i antall ulykker

Ifølge Arbeidstilsynet ble det innrapportert om lag dobbelt så mange graveulykker i 2018, som i tre av de fire foregående årene. Hva som er grunnen til økningen er ikke kjent.

Hva er arbeidsplassvurdering?

Her får du en enkel og forståelig forklaring av hva en arbeidsplassvurdering er, fra HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad. Oddbjørn jobber i Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste og har blant annet bakgrunn som bedriftsfysioterapeut. Han har mye erfaring med arbeidsplassvurderinger og vet hvilken effekt det kan ha. Hør hva han har å si her:

Hva er HMS-kurs?

Ledere, verneombud, HMS-ansvarlige og til og med de ansatte har behov for opplæring i HMS.  Da er det lurt med et HMS-kurs for å få puslespillet til å falle på plass fortest mulig. Men hva er et HMS-kurs?