Alle innlegg

Tilbakeføring etter corona: Vi må være bevisste på smittevern

Hva er månedens mening?

– Min mening denne måneden er at vi må være bevisste i tilbakeføringen til normaltilstand etter coronaperioden. 

 

Månedens mening kom ut 10. mai. 2020

 

Hva legger du i det, Oddbjørn?

– I det at vi skal være bevisste til tilbakeføringen til normalen, så er det sånn nå at regjeringen velger å slippe opp mer og mer på de smittevernstiltakene som er gjort. Det er litt mine antakelser som ligger til her, men vi begynner å bli litt desperate etter å komme tilbake til normalsituasjon og vi kan falle tilbake til gamle vaner. 

– Vi vet at skoler åpner, det er mer og mer aktivitet innenfor idretten, det er større grupper som kan være samlet. Så ser man kanskje at det er litt mer som tilstanden var før, og så blir vi litt sløve med de smittevernstiltakene som vi ikke må slippe opp på. 

 

Last ned gratis skjema: Kartlegging og risikovurdering i smittefare

 

Jeg ser jo for meg at nå som det har vært så strengt så lenge, så blir sikkert folk litt sultne på de enkle løsningene og de blir de gjerne litt slappere?

– Ja, det tror jeg og. Det er lett å forstå, og det er vanskelig å følge opp hele tiden. Derfor er det viktig at vi er litt bevisste. Ser vi noen og tenker at nå må vi være litt oppmerksomme på avstand og håndhygiene – da er det viktig at vi sier ifra og ikke bare slipper opp og slipper opp.

 

Les også: Hva er Fagbank.no?

 

Har du en kort tilstandsrapport på hvem er det som har åpnet opp og hvem kommer til å åpne opp?

– Vi har hatt åpning av behandlingstilbud, fysioterapeuttjenester, frisørtjenester. Til uka vil trafikkskoler kunne åpne. Puber og serveringssteder som ikke har matservering er forespeilet å kunne åpne i begynnelsen av juni. Det er mer og mer av de bransjene som har vært pålagt å stenge som nå har lov til å holde åpent gitt at de følger smittevernstiltakene som er gitt av bransjeveiledere, Folkehelseinstituttet og regjeringen.

 

Hvordan påvirker dette arbeidslivet?

– Nå er det sånn at endringer kommer veldig ofte. De siste endringene som har kommet nå, fra regjeringen, så åpner man for at grupper på 20 personer. Det er tillatt med arrangementer på opp til 50 personer. Det er lett å se at tiltak blir gjort også prøver man å søke hvordan kan de bestemmelsene inn i den situasjonen jeg er avhengig av å ha det i nå. 

Det tror HMS-rådgiveren kan påvirke arbeidslivet. Her gjelder det å huske på, og følge, de retningslinjene som er anbefalt for den arenaen det er ment for. Anbefalinger for skole, gjelder for skole og ikke en privat sammenkomst, eksempelvis. 

– For arbeidslivet er det sånn at det skal tilrettelegges slik at en meters avstand kan opprettholdes mellom arbeidstakerne. Smittevernstiltak sånn som håndhygiene, hostehygiene og generelt smittevern skal opprettholdes. Det er anbefalt å fortsatt ha hjemmekontor. I hvert fall i de situasjonene hvor ansatte må reise kollektivt, hvor det er stort press på kollektivtransporten. Hvis man kan løse arbeidsoppgaven like bra uten å ha et fysisk møtepunkt. 

– Det er anbefalt å fortsette å opprettholde digitale møtepunkter for å unngå for store forsamlinger. Samtidig så ligger det bransjeveiledere for frisør, behandling, 1-til-1-kontakt som også må opprettholdes og følges. 

Det er også andre faktorer som påvirker arbeidslivet, slik som karantenebestemmelsene.

– Nå er det redusert karantenetid fra 14 dager til 10 dager ved utenlandsreiser. Man vil få en kortere karantenetid før man kan gå på arbeid, etter man har vært i utlandet. Eller hvis man har arbeidstakere som er bosatt i utlandet, som kommer til Norge for å gjøre jobben sin. 

 

Månedens mening: Få bedrifter vet at de nå er IA-virksomheter 

 

Kan du si litt om hva som gjelder for hvem?

– Det er en jungel av informasjon. Det er mange informasjonskanaler. Jeg synes det er viktig at vi forholder oss til Folkehelseinstituttet og regjeringen, som på en måte fortrolige kilder. Man kan også se på for eksempel bransjeforbund som har utarbeidet bransjeveiledere. Ser man på arrangementer så er det sånn at det er tillatt med opp til 50 personer, men her er det kriterier som ligger til grunn. Det skal være en arrangementsansvarlig, det skal registreres hvem som er der, man skal ha en smittevernsansvarlig som ser på om man kan gjennomføre arrangementet med smittevernstiltak ivaretatt. Private samlinger kan være 20 personer. Her igjen er det gitt mer tillit til den sosiale grupperingen. Vi må ivareta hostehygiene, håndhygiene og avstandanbefalinger.

– Så har vi skole og barnehage, med grupperinger her. Det er forskjellige bestemmelser. Bak hver og en av de bestemmelsene så ligger det kriterier til grunn for hvorfor man har akseptert eller anbefalt at det her kan gjennomføres. Derfor er det viktig at man følger anbefalingene som er gitt til den arenaen og ikke overfører eksempelvis; det er greit med et arrangement med 50 ansatte, ja da kan vi en fest med jobben på 15. mai og ikke tenke noe mer på det – fordi vi kan være 50 mennesker samlet. Men det ligger fortsatt kriterier til grunn for hvordan er det man skal gjennomføre et arrangement med 50 personer. Det er det jeg mener – vi må være bevisst i den tilbakeføringen og ikke søke etter løsninger som passer den arenaen som vi ønsker å finne svar på.

 

Hva bør folk tenke på?

– Veldig enkelt og greit, så er det å følge smittevernstiltakene som er iverksatt. Ikke av personlig opplevelse vurdere situasjonen, men følge retningslinjer som er gitt. 

Ja, at ikke du vurderer med litt vel mye godvilje?

– Ja, trusselen vi ser på i forhold til smittespredning er nok, vil jeg tro, for mange ganske vag. Det er veldig få som har hatt den tett opptil seg, og tenker kanskje at det er ikke så farlig om vi setter oss litt nærmere, det er ikke så farlig om jeg gir deg en klem, det er ikke så farlig om vi begynner å håndhilse. Du kjenner ikke noen som er smitta, jeg kjenner ikke noen som er smitta, også begynner det her å rulle videre og videre. Jeg mener vi må følge retningslinjene. I arbeidsmiljøet er det viktig at vi ivaretar gode smittevernstiltak og følger de retningslinjene som er gitt nasjonalt. Rett og slett demper muligheten til å gjøre personlige vurderinger, eller feilvurderinger. 

 

Ikke glem smittevern og fortsett å vaske henda!

 

 

Enten du er tilbake på kontoret, eller fortsatt sitter på hjemmekontor, så bør du få med deg denne:

> 10 tips til god arbeidsstilling foran dataskjerm <

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Må du holde medarbeidersamtaler?

Noen stiller seg spørsmålet om medarbeidersamtaler er meningsløst. Er det et krav i loven til å holde medarbeidersamtaler?

Hva er HACCP og internkontroll mat?

HACCP er en stor del av internkontrollen for næringsmiddelindustrien, men det kan være vanskelig å vite hva som gjelder for din bedrift. Her har vi forklart hva HACCP er, hvorfor det er relevant for deg og hvordan du bruker det i bedriften din.

7/7 Ferie-serie: Spørsmål og svar | Ferie

I syvende og siste innlegg i vår serie om ferie besvarer vi en rekke spørsmål som dukket opp i forbindelse med vårt webinar om ferie.  Få tilgang til hele webinaret: Dette må ledere vite om ferie