Alle innlegg

Storulykker skal forhindres – koordinerte tilsyn i 2019

Tilsynsmyndighetene vil i 2019 ha et spesielt fokus på å følge opp storulykkeforskriftens krav  om strategi for å forebygge og begrense storulykker.

Det skriver Arbeidstilsynet på sine sider tidligere denne måneden (april).

mann-i-vernedrakt-og-vernehansker-håndterer-kjemikalier

Fører tilsyn for storulykker

Hvert år gjennomføres det tilsyn med virksomheter som er underlagt storulykkesforskriften. Det kontrolleres at disse jobber systematisk med forebygging av storulykker, og konsekvensbegrensning. Det er fem tilsynsmyndigheter som forvalter storulykkeforskriften.

Disse er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil).

Tilsynsmyndighetene fordeler tilsynene seg imellom, og ved visse anledninger føres det felles tilsyn.

Videre skriver de at myndighetene kommer til å etterspørre hvordan virksomhetene har fulgt opp eventuelle avvik og anmerkning etter forrige storulykketilsyn.

Myndighetene vil ved noen tilsyn også se på:

  • vedlikehold og beredskap
  • relevante krav i eget fagregelverk

Hva er en storulykke?

På Arbeidstilsynets sider defineres en storulykke som:

...en uønsket hendelse med farlige kjemikalier, hvor hendelsen har en ukontrollert utvikling som umiddelbart – eller senere – medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. Større utslipp av kjemikalier, brann eller eksplosjon er eksempler på hendelser som kan føre til en storulykke.

En storulykke kjennetegnes av potensielt enorme konsekvenser for både virksomhet, nabolag, infrastruktur og andre virksomheter.

 

Hvor mange tilsyn vil bli gjennomført?

Ifølge aktivitetsplanen 2019 fra Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS), er det planlagt 88 tilsyn i 2019.

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".