Grønn Jobb AS holder sommerstengt deler av uke 28, og hele uke 29 og 30. Grønn Jobb BHT AS holder åpent hele sommeren, telefon og e-post vil bli betjent - bht@gronnjobb.no / 69 33 66 11

Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Storulykker skal forhindres – koordinerte tilsyn i 2019

Tilsynsmyndighetene vil i 2019 ha et spesielt fokus på å følge opp storulykkeforskriftens krav  om strategi for å forebygge og begrense storulykker.

Det skriver Arbeidstilsynet på sine sider tidligere denne måneden (april).

mann-i-vernedrakt-og-vernehansker-håndterer-kjemikalier

Fører tilsyn for storulykker

Hvert år gjennomføres det tilsyn med virksomheter som er underlagt storulykkesforskriften. Det kontrolleres at disse jobber systematisk med forebygging av storulykker, og konsekvensbegrensning. Det er fem tilsynsmyndigheter som forvalter storulykkeforskriften.

Disse er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil).

Tilsynsmyndighetene fordeler tilsynene seg imellom, og ved visse anledninger føres det felles tilsyn.

Videre skriver de at myndighetene kommer til å etterspørre hvordan virksomhetene har fulgt opp eventuelle avvik og anmerkning etter forrige storulykketilsyn.

Myndighetene vil ved noen tilsyn også se på:

  • vedlikehold og beredskap
  • relevante krav i eget fagregelverk

Hva er en storulykke?

På Arbeidstilsynets sider defineres en storulykke som:

...en uønsket hendelse med farlige kjemikalier, hvor hendelsen har en ukontrollert utvikling som umiddelbart – eller senere – medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. Større utslipp av kjemikalier, brann eller eksplosjon er eksempler på hendelser som kan føre til en storulykke.

En storulykke kjennetegnes av potensielt enorme konsekvenser for både virksomhet, nabolag, infrastruktur og andre virksomheter.

 

Hvor mange tilsyn vil bli gjennomført?

Ifølge aktivitetsplanen 2019 fra Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS), er det planlagt 88 tilsyn i 2019.

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

Det er farligere å være vikar og lærling enn fast ansatt

Det er farligere å være vikar og lærling, enn det er å være fast ansatt, påstår HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad i sjette episode av "Månedens mening". Hva han mener med det kan du lese mer om i denne artikkelen.

Varme på arbeidsplassen

Denne artikkelen handler om varme og temperatur på arbeidsplassen. I femte episode av "Månedens mening" prater om noe meget sommeraktuelt, nemlig varme på arbeidsplassen.

Gravide ansatte – hva medfører det for meg?

Fraværet blant gravide i Norge er høyt sammenlignet med kvinner som ikke er gravide og sammenlignet med nivåene i andre land. Faktisk blir ca. 70 % av alle gravide sykemeldt i perioder av svangerskapet. Dette står i kontrast til kunnskapen om at arbeid i seg selv ikke medfører risiko for den gravide.