Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Storulykker skal forhindres – koordinerte tilsyn i 2019

Tilsynsmyndighetene vil i 2019 ha et spesielt fokus på å følge opp storulykkeforskriftens krav  om strategi for å forebygge og begrense storulykker.

Det skriver Arbeidstilsynet på sine sider tidligere denne måneden (april).

mann-i-vernedrakt-og-vernehansker-håndterer-kjemikalier

Fører tilsyn for storulykker

Hvert år gjennomføres det tilsyn med virksomheter som er underlagt storulykkesforskriften. Det kontrolleres at disse jobber systematisk med forebygging av storulykker, og konsekvensbegrensning. Det er fem tilsynsmyndigheter som forvalter storulykkeforskriften.

Disse er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil).

Tilsynsmyndighetene fordeler tilsynene seg imellom, og ved visse anledninger føres det felles tilsyn.

Videre skriver de at myndighetene kommer til å etterspørre hvordan virksomhetene har fulgt opp eventuelle avvik og anmerkning etter forrige storulykketilsyn.

Myndighetene vil ved noen tilsyn også se på:

  • vedlikehold og beredskap
  • relevante krav i eget fagregelverk

Hva er en storulykke?

På Arbeidstilsynets sider defineres en storulykke som:

...en uønsket hendelse med farlige kjemikalier, hvor hendelsen har en ukontrollert utvikling som umiddelbart – eller senere – medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. Større utslipp av kjemikalier, brann eller eksplosjon er eksempler på hendelser som kan føre til en storulykke.

En storulykke kjennetegnes av potensielt enorme konsekvenser for både virksomhet, nabolag, infrastruktur og andre virksomheter.

 

Hvor mange tilsyn vil bli gjennomført?

Ifølge aktivitetsplanen 2019 fra Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS), er det planlagt 88 tilsyn i 2019.

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Tiltak ledere kan gjøre for å hjelpe med å flate ut kurven

Corona-relatert  I det siste har det vært mye snakk om å flate ut kurven i forbindelse med Covid-19-utbruddet. Men hva vil det si og hva kan det bety for din bedrift?

Øvelser til hjemmekontoret – fysioterapeuten viser deg

Corona-relatert  Mange sitter nå på hjemmekontor og jobber, på grunn av corona-pandemien. Hjemmekontoret er ofte ikke tilpasset til langvarig arbeid, og før du vet ordet av det så kommer småplager og kinker smygende.

Nye regler fra Regjeringen om Corona-relatert sykefravær

Corona-relatert  Nye regler fra Regjeringen om sykefravær og egenmelding Regjeringen har i dag kommet med endringer på behov for sykemelding i arbeidsgiverperioden. Som tidligere videreføres redusert arbeidsgiverperiode på 3 dager, og nytt fra i dag er at arbeidstaker ikke trenger sykemelding de første 16 dagene for at arbeidsgiver skal få refundert beløp fra 4. dag.   Det er derfor ikke behov for sykemelding dersom den ansatte må 14 dager i karantene, dette vil arbeidsgiver få refundert uten sykemelding fra lege. Det vil kun være behov for egenmelding i disse dagene.