Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Storulykker skal forhindres – koordinerte tilsyn i 2019

Tilsynsmyndighetene vil i 2019 ha et spesielt fokus på å følge opp storulykkeforskriftens krav  om strategi for å forebygge og begrense storulykker.

Det skriver Arbeidstilsynet på sine sider tidligere denne måneden (april).

mann-i-vernedrakt-og-vernehansker-håndterer-kjemikalier

Fører tilsyn for storulykker

Hvert år gjennomføres det tilsyn med virksomheter som er underlagt storulykkesforskriften. Det kontrolleres at disse jobber systematisk med forebygging av storulykker, og konsekvensbegrensning. Det er fem tilsynsmyndigheter som forvalter storulykkeforskriften.

Disse er Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil).

Tilsynsmyndighetene fordeler tilsynene seg imellom, og ved visse anledninger føres det felles tilsyn.

Videre skriver de at myndighetene kommer til å etterspørre hvordan virksomhetene har fulgt opp eventuelle avvik og anmerkning etter forrige storulykketilsyn.

Myndighetene vil ved noen tilsyn også se på:

  • vedlikehold og beredskap
  • relevante krav i eget fagregelverk

Hva er en storulykke?

På Arbeidstilsynets sider defineres en storulykke som:

...en uønsket hendelse med farlige kjemikalier, hvor hendelsen har en ukontrollert utvikling som umiddelbart – eller senere – medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. Større utslipp av kjemikalier, brann eller eksplosjon er eksempler på hendelser som kan føre til en storulykke.

En storulykke kjennetegnes av potensielt enorme konsekvenser for både virksomhet, nabolag, infrastruktur og andre virksomheter.

 

Hvor mange tilsyn vil bli gjennomført?

Ifølge aktivitetsplanen 2019 fra Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS), er det planlagt 88 tilsyn i 2019.

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

Gjennomfør en arbeidsplassvurdering før en eventuell investering

– Gjennomfør en arbeidsplassvurdering før en eventuell investering, mener Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver i Grønn Jobb. Det forteller han i Månedens mening.

Alt arbeid i høyden er farlig

I denne Månedens mening forteller HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad at han mener alt arbeid i høyden er farlig. – Det er ikke noen radikal mening, men det er et viktig tema og jeg ønsker å snakke om det litt for å ha det på agendaen, og litt for å opplyse om diverse misforståelser rundt temaet, sier han.

Tilsynsaksjon og økning i antall ulykker

Ifølge Arbeidstilsynet ble det innrapportert om lag dobbelt så mange graveulykker i 2018, som i tre av de fire foregående årene. Hva som er grunnen til økningen er ikke kjent.