Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Skal gjennomføre 100 tilsyn i Østfold og Akershus

Arbeidstilsynet skal i 2018 gjennomføre 100 tilsyn i skolene i Østfold og Akershus. Til nå har det blitt gjennomført litt over 50. I disse tilsynene har 9 av 10 skoler blitt bedt om å arbeide bedre med kartlegging av farer og risiko i forbindelse med vold og trusler. 

 

Undersøker skolenes arbeid med vold og trusler

Hensikten med tilsynene har i hovedsak vært å undersøke hvordan skolene jobber med vold og trusler, og ikke minst styrke forebyggingsarbeidet med vold og trusler.

 Skolene iverksetter tiltak. Men det blir for tilfeldig hvis det ikke bygger på gode kartlegginger og vurderinger av risikosituasjonene i de ansattes arbeidsmiljø, sier direktør i Arbeidstilsynet, Trude Vollheim.

Det er fortsatt et stykke igjen til de 100 tilsynene er gjennomført, så resultatet kan fortsatt vise seg å bli noe annerledes enn slik bildet fremstår til nå. 

skole-undervisning

Skolene mangler kunnskap om reglene

Tilbakemeldingen etter tilsynene så langt er at flere skoler mangler kunnskap om regelverket og hvordan dette kan brukes til å forebygge. Jobben med å kartlegge og risikovurdere trusselsituasjoner og vold, trekkes frem som noe av det som må forbedres. 

Relevant lesning: Hva er risikovurdering?

I 2017 ble arbeidsgivers ansvar tydeliggjort i et nytt regelverk. Dette regelverket påpeker viktigheten og betydningen av opplæring, øvelse, kartlegging, risikovurdering, tiltak og oppfølging av hendelser. 

 

De ansatte må ha mer opplæring

Det viser seg at de ansatte ikke får god nok opplæring i mange av tilfellene. Her er det også mangel på øvelse. 

Mangel på systematikk for opplæringen fremheves etter tilsynene hittil. Opplæringen som blir gjennomført er ofte tilfeldig og sporadisk, og blir ikke nødvendigvis gitt til alle de ansatte. Det er ofte mye teori uten praktisk øving. 

SFO-arbeidere får ofte mindre opplæring, ifølge Arbeidstilsynets inntrykk. Også midlertidig ansatte, vikarer og deltidsansatte blir ikke dekket godt nok med opplæring. 

 

Voldshendelser blir ikke meldt fra

Selv om skolene stort sett har systemer for å melde avvik og hanskes med disse, meldes ikke hendelsene inn. 

Blant annet kan dette komme av at skolene ikke har tydelig definert hva et avvik er. Det kan også være at det er uklart hvem som skal følge opp avvikene. 

 – Det er viktig at avvik rapporteres. Både for å følge opp de konkrete hendelsene, og for å synliggjøre utfordringer knyttet til vold og trusler. I tillegg gir rapporteringen kunnskap om alvorlighetsgraden og omfanget av tilfellene, slik at skolene kan sette i verk forebyggende tiltak, sier Vollheim

I 2017 ble det registrert 3170 volds- og trusselhendelser mot lærere på grunnskolen i Oslo. Og fra 2016 til 2017 økte antall hendelser med 63 prosent. Med tall som disse er det tydelig at rapporteringen blir viktig slik at man kan komme med påfølgende tiltak. 

 

Nyheten fra Arbeidstilsynet kan du lese i sin helhet på Arbeidstilsynets hjemmeside.

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

Inneklima på arbeidsplassen

Et dårlig inneklima kan føre til helseplager hvis ikke det gjøres noe med. Det er derimot ikke alltid så lett å se at inneklimaet er årsaken til plagene. Mange arbeidsplasser kan oppleve nedsatt funksjonsevne og lavere produktivitet blant de ansatte, ved å ha et vedvarende dårlig inneklima.

3000 får kols av farlige stoffer på jobben hvert år

Det viser seg at norske arbeidstakere blir syke hvert år, av kjemikalier og farlige stoffer på jobb. Ikke bare er det en type sykdom det er snakk om heller. Arbeidstilsynet mener arbeidsgivere tar for lett på risikoen forbundet med kjemikalier. Hvor alvorlig er egentlig situasjonen?

Det koster deg dyrt å bryte arbeidsmiljøloven

Det gis stadig flere bøter i form av overtredelsesgebyr av Arbeidstilsynet. Og her slås det ekstra hardt ned på usikret arbeid i høyden og mangel på HMS-kort, skriver Arbeidstilsynet.