Fagblogg

Blogg

 Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 13.04.2018

Ledelsen må gå foran:

Ledelsen spiller en avgjørende rolle for å få medarbeidere til å reise seg. De er også viktige rollemodeller gjennom sine egne sittetider, ifølge Teneale McGuckin, ph.d. og underviser ved James Cook University ved Australia.

 

I en australsk undersøkelse gjennomført blant 140 kontorarbeidere fremheves det at sjefen spiller en avgjørende rolle dersom målet er mindre sitting blant de ansatte, skriver HMS-magasinet. Deltakerne besvarte spørsmål om sittetid og helse i form av spørreskjema og fokusgruppeintervjuer.

 

Opplæring viktig

Ledere som får opplæring om sittende adferd, ble fremhevet som et ideelt tiltak av deltakerne. På denne måten blir ledelsen opplyst og får en forståelse for hvor viktig det er å redusere sittetiden. Forståelsen må altså komme først. Og når forståelsen er på plass vil ledelsen bli bedre til å oppmuntre arbeiderne til å ta pauser i løpet av dagen.

Les mer om opplæring og HMS-kurs på vår temaside om HMS

Sjefen er sentral for sittetiden - 2000

Folk er forskjellig

En arbeidsplass består av forskjellige folk med ulike personligheter, roller og omgivelser. Forskjellige personligheter trenger ulike tilnærminger for å senke sittetiden. Noen trenger kanskje et insentiv for å reise seg, andre blir så fokuserte på arbeidet at de glemmer å stå opp og noen skjønner kanskje ikke viktigheten av å reise seg. Samtidig har folk forskjellige roller. Om du jobber som kontormedarbeider eller lastebilsjåfør vil ha mye å si for hvor mye du kan reise deg i hverdagen. 

– Folk er forskjellige, og hvis vi har mange forskjellige måter å endre sittetida på, kan vi kanskje lettere treffe de preferansene den enkelte har, sier McGuckin.

Oppsummert

En ser altså at lederne er rollemodeller for de ansatte når det kommer til sittetider. Både gjennom opplæring, oppmuntring og egen sitteførsel. 

Lederen vil naturligvis påvirke sittetider i form av hvordan arbeidsplassen blir lagt opp. I tillegg til rutiner eller retningslinjer for helsetiltak, kan tiltak som en felles 10-minutters "kontorstrekk" eller datavarsler som minner ansatte på å reise seg og strekke være en god idé.

Husk at det er lederen som skaper mulighetene, og kan tillate de ansatte bestemte aktiviteter. Få de ansatte opp!

 Les også: Hverdagsaktivitet beskytter hjertet ditt

 

 

Kilder:
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/nyt/nyheder/2018/februar/02_chefen-er-vigtig-hvis-siddetid-skal-ned

http://hmsmagasinet.no/sjefen-m%C3%A5-reise-seg-f%C3%B8rst-om-sittetida-skal-ned

Publisert 13.04.2018
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik blir bedriften din godkjent for bilpleie, dekkskift og dekklagring

Fra 1. juli 2022 må alle bedrifter som utfører manuell bilpleie, dekkskift og dekklagring søke Arbeidstilsynet om godkjenning for å kunne selge tjenester lovlig.  Det vil bli laget en oversikt på Arbeidstilsynet sine sider med alle godkjente bedrifter som kunder kan kjøpe av. Se mer om denne godkjenningsordningen og hva som kreves i denne artikkelen.

Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeut

Hva er egentlig ergonomi og hvorfor skal vi bry oss om det?

Avvik: hva er avvik? [+ Gratis avviksskjema]

Avvik er generelt sett hendelser som faller utenfor det som regnes som normalen.  Innenfor helse, miljø og sikkerhet klassifiserer vi alle uønskede hendelser, som kan føre til eller har ført til skade, som HMS-avvik. Dette kan være skade på mennesker, materiell eller miljø.

Trenger du en
bedriftshelsetjeneste?

Vi er en av landets ledende bedriftshelsetjeneste og dekker alle fylker i Norge.

Dekk det lovpålagte kravet på 1-2-3 med vårt medlemskap.

Se pris på basis medlemskap