Alle innlegg

Rapport: Gradert sykemelding kan føre til kortere sykefravær

Gradert sykemelding kan føre til kortere sykefravær og høyere arbeidsdeltakelse, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet. 

I rapporten "Effekt av gradert sykmelding vs. full sykmelding på sykefravær og arbeidstilknytning: en systematisk kartleggingsoversikt" tyder funnene på at gradert sykemelding er forbundet med en rekke positive utfall slik som høyere arbeidsdeltakelse og kortere sykefravær. 

 

Trenger du tips til hvordan du bør gjøre oppfølging av sykemeldte ved gradert sykemelding så har en av våre HMS-rådgivere skrevet om det i denne linken. 

 

Gradert sykemelding holder folk i arbeidsmarkedet

Hvis du må sykemeldes, men fortsatt har mulighet til å være delvis i arbeid så skal du i utgangspunktet bli delvis sykemeldt så fremt det er medisinsk forsvarlig. Litt av poenget er å holde kontakten med arbeidsplassen og ikke falle ut av arbeidet. 

Gradert sykemelding er en kombinasjon av arbeid og sykepenger som benyttes når arbeidstakeren er delvis arbeidsufør, slik at den ansatte kan være fraværende fra jobb en del av tiden og jobbe en del av tiden. 

fhi.no

gradert-sykemeldt-mann-drikker-kaffe-og-er-glad-for-å-være-i-arbeid

Gradert sykemelding er et tiltak som er vanlig i Norge og andre nordiske land. Det kan vise seg som gunstig fremfor det å gå ut i full sykemelding.

 

Positive fordeler med gradert sykemelding

Ifølge Jose Meneses, prosjektleder og forsker ved Folkehelseinstituttet, tyder funnene deres på at gradert sykemelding kan ha positive fordeler fremfor full sykemelding.

– Funnene tyder på at gradert sykmelding kan gi positive resultater, slik som høyere arbeidsdeltakelse og kortere sykefravær.

Rapporten baserer seg på 13 studier fra 2010-2017 med deltakere fra Norge, Danmark, Finland, Sverige og Tyskland.

Det er med andre ord høy sannsynlighet for at disse resultatene gjenspeiler norske forhold.

De 13 studiene inkluderte til sammen mer enn to millioner arbeidstakere. Disse var primært sykemeldte på bakgrunn av muskel- og skjelettsykdommer eller mentale lidelser. 

 

Eksisterende forskning på gradert sykemelding

Forskerne gjennomførte en systematisk kartleggingsoversikt i henhold til internasjonale standarder.

Dette er en kunnskapsoppsummering som kartlegger og beskriver hva som finnes av eksisterende litteratur- og forskningsgrunnlag på et bestemt tema. 

Oversikten besto av 12 registerbaserte studier og en finsk randomisert kontrollert studie. Studiene hadde moderat til høy metodisk kvalitet. Meneses påpeker at registerbaserte studier har risiko for systematiske skjevheter.

– Én av svakhetene ved slike studier er at studiedeltakerne kan være forskjellige fra start av, slik at det er vanskelig å gi sikre svar på spørsmål om årsak og virkning, altså om det er gradert sykmelding som er grunnen til lavere sykefravær og høyere arbeidsdeltakelse, eller om det er andre forhold vi ikke kjenner til.

Mer info om funnene finner du ved å følge linken til rapporten øverst. 

 

Les også: Oppfølging av sykemeldte ved gradert sykemelding 

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Må du holde medarbeidersamtaler?

Noen stiller seg spørsmålet om medarbeidersamtaler er meningsløst. Er det et krav i loven til å holde medarbeidersamtaler?

Hva er HACCP og internkontroll mat?

HACCP er en stor del av internkontrollen for næringsmiddelindustrien, men det kan være vanskelig å vite hva som gjelder for din bedrift. Her har vi forklart hva HACCP er, hvorfor det er relevant for deg og hvordan du bruker det i bedriften din.

7/7 Ferie-serie: Spørsmål og svar | Ferie

I syvende og siste innlegg i vår serie om ferie besvarer vi en rekke spørsmål som dukket opp i forbindelse med vårt webinar om ferie.  Få tilgang til hele webinaret: Dette må ledere vite om ferie