Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Rapport: Gradert sykemelding kan føre til kortere sykefravær

Gradert sykemelding kan føre til kortere sykefravær og høyere arbeidsdeltakelse, ifølge en rapport fra Folkehelseinstituttet. 

I rapporten "Effekt av gradert sykmelding vs. full sykmelding på sykefravær og arbeidstilknytning: en systematisk kartleggingsoversikt" tyder funnene på at gradert sykemelding er forbundet med en rekke positive utfall slik som høyere arbeidsdeltakelse og kortere sykefravær. 

 

Trenger du tips til hvordan du bør gjøre oppfølging av sykemeldte ved gradert sykemelding så har en av våre HMS-rådgivere skrevet om det i denne linken. 

 

Gradert sykemelding holder folk i arbeidsmarkedet

Hvis du må sykemeldes, men fortsatt har mulighet til å være delvis i arbeid så skal du i utgangspunktet bli delvis sykemeldt så fremt det er medisinsk forsvarlig. Litt av poenget er å holde kontakten med arbeidsplassen og ikke falle ut av arbeidet. 

Gradert sykemelding er en kombinasjon av arbeid og sykepenger som benyttes når arbeidstakeren er delvis arbeidsufør, slik at den ansatte kan være fraværende fra jobb en del av tiden og jobbe en del av tiden. 

fhi.no

gradert-sykemeldt-mann-drikker-kaffe-og-er-glad-for-å-være-i-arbeid

Gradert sykemelding er et tiltak som er vanlig i Norge og andre nordiske land. Det kan vise seg som gunstig fremfor det å gå ut i full sykemelding.

 

Positive fordeler med gradert sykemelding

Ifølge Jose Meneses, prosjektleder og forsker ved Folkehelseinstituttet, tyder funnene deres på at gradert sykemelding kan ha positive fordeler fremfor full sykemelding.

– Funnene tyder på at gradert sykmelding kan gi positive resultater, slik som høyere arbeidsdeltakelse og kortere sykefravær.

Rapporten baserer seg på 13 studier fra 2010-2017 med deltakere fra Norge, Danmark, Finland, Sverige og Tyskland.

Det er med andre ord høy sannsynlighet for at disse resultatene gjenspeiler norske forhold.

De 13 studiene inkluderte til sammen mer enn to millioner arbeidstakere. Disse var primært sykemeldte på bakgrunn av muskel- og skjelettsykdommer eller mentale lidelser. 

 

Eksisterende forskning på gradert sykemelding

Forskerne gjennomførte en systematisk kartleggingsoversikt i henhold til internasjonale standarder.

Dette er en kunnskapsoppsummering som kartlegger og beskriver hva som finnes av eksisterende litteratur- og forskningsgrunnlag på et bestemt tema. 

Oversikten besto av 12 registerbaserte studier og en finsk randomisert kontrollert studie. Studiene hadde moderat til høy metodisk kvalitet. Meneses påpeker at registerbaserte studier har risiko for systematiske skjevheter.

– Én av svakhetene ved slike studier er at studiedeltakerne kan være forskjellige fra start av, slik at det er vanskelig å gi sikre svar på spørsmål om årsak og virkning, altså om det er gradert sykmelding som er grunnen til lavere sykefravær og høyere arbeidsdeltakelse, eller om det er andre forhold vi ikke kjenner til.

Mer info om funnene finner du ved å følge linken til rapporten øverst. 

 

Les også: Oppfølging av sykemeldte ved gradert sykemelding 

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

Gjennomfør en arbeidsplassvurdering før en eventuell investering

– Gjennomfør en arbeidsplassvurdering før en eventuell investering, mener Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver i Grønn Jobb. Det forteller han i Månedens mening.

Alt arbeid i høyden er farlig

I denne Månedens mening forteller HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad at han mener alt arbeid i høyden er farlig. – Det er ikke noen radikal mening, men det er et viktig tema og jeg ønsker å snakke om det litt for å ha det på agendaen, og litt for å opplyse om diverse misforståelser rundt temaet, sier han.

Tilsynsaksjon og økning i antall ulykker

Ifølge Arbeidstilsynet ble det innrapportert om lag dobbelt så mange graveulykker i 2018, som i tre av de fire foregående årene. Hva som er grunnen til økningen er ikke kjent.