Alle innlegg

Ny kampanje mot seksuell trakassering på jobb

For kort tid siden lanserte Arbeidstilsynet, i samarbeid med flere andre parter, en ny kampanje for å få arbeidsgiverne til å forebygge seksuell trakassering (14.08.18).

 

"Sammen setter vi strek for seksuell trakassering"

– Seksuell trakassering er helt uakseptabelt, og skal ikke forekomme, sier direktør for Arbeidstilsynet Trude Vollheim

I samarbeid med Virke, Para, NHO Reiseliv, Fellesforbundet, KS, Likestillings- og diskrimineringsombudet har de nå lansert kampanjen "Sammen setter vi strek for seksuell trakassering". Med denne kampanjen er målet å øke arbeidsgivernes kunnskap om hva seksuell trakassering er, samtidig som man hever bevisstheten for ansvaret som arbeidsgiverne faktisk har for at medarbeiderne ikke utsettes for seksuell trakassering.

– Vi vil nå gjøre det helt klart at det er ledelsen som har ansvar for tryggheten til alle ansatte uansett kjønn, alder aller andre kjennetegn ved dem, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Kampanjen skal også gjøre ansatte mer bevisste på sine rettigheter og hva seksuell trakassering faktisk er. Det vil gjøre dem rustet til å håndtere en situasjon hvor de blir utsatt for seksuell trakassering på jobb.

– Det handler om å sette strek i fellesskap. Ledere og ansatte må sammen finne ut av hvilke grenser som gjelder på deres arbeidsplass og hvor de setter strek for seksuell trakassering. Vi kan tilby drahjelp, tips og veiledning og gode eksempler, sier Vollheim.

Ny kampanje mot seksuell trakassering

Fakta om seksuell trakassering

I en undersøkelse om arbeidsmiljø fra SSB 2016 forteller fire prosent av de sysselsatte at de opplever å bli utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, kommentarer og lignende så ofte som en gang i måneden eller mer, står det skrevet i artikkelen. Dette er oftere snakk om kvinner enn menn.

Blant unge kvinner mellom 18 og 24 år var det 13 prosent som oppgir å være utsatt for seksuell trakassering på jobb. Fire av fem oppgir at trakasseringen ble utført av gjester/kunder.

22 prosent av kvinnene som jobber i overnattings- og serveringsbransjen forteller at de opplever uønsket seksuell oppmerksomhet, mens når man snakker om alle ansatte så er det 14 prosent som er utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet.

 

Hva innebærer kampanjen?

Som en del av kampanjens virkemidler har Arbeidstilsynets inspektører og fagfolk utarbeidet en elektronisk veileder i samarbeid med LDO. Veilederen inneholder seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på jobben. Under tilsyn i overnatting- og serveringsbransjen vil temaet seksuell trakassering bli fulgt opp.

Det påpekes likevel i artikkelen på Arbeidstilsynets nettsider: "...innholdet og budskapene gjelder for alle bransjer. Seksuell trakassering forekommer overalt i arbeidslivet og kampanjen er like relevant for hele arbeidslivet."

 

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".

Bruk av egenmelding når arbeidstaker er fraværende grunnet egen sykdom

Som HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten, får jeg ofte spørsmål rundt emnet egenmelding fra både daglig ledere, verneombud og arbeidstakere.