Alle innlegg

Tiltak ledere kan gjøre for å hjelpe med å flate ut kurven

Corona-relatert 

I det siste har det vært mye snakk om å flate ut kurven i forbindelse med Covid-19-utbruddet. Men hva vil det si og hva kan det bety for din bedrift?

Hva betyr det å flate ut kurven?

Flate ut kurven

Max Roser ved Universitetet i Oxford illustrerer hvordan en kurve ser ut når den er flatet ut.

Det gule området er antall smittede hvis ingen tiltak blir iverksatt. Det lilla området illustrerer hvordan antall smittede kan fordele seg over lengre tid hvis vi følger tiltakene som er satt.

Som vi ser over, kan viruset smitte ekstremt mange på kort tid hvis vi ikke følger tiltakene som er satt av FHI og regjeringen. Tiltakene kan bidra til å flate ut kurven. 

Å flate ut kurven vil si at vi flytter toppen av pandemien ned og mot høyre, slik at det blir lettere å håndtere viruset. Det er altså færre som er syke samtidig.

Dette er viktig av to grunner ifølge regjeringen.

  1. Forsikre at helsevesenet har kapasitet til å behandle alle som trenger behandling.
  2. Jo lenger vi klarer å begrense og forsinke smitten, jo større sjanse er det for at det er utviklet en vaksine eller behandling.

Hvis alle fortsetter som før, kan viruset spre seg fort som vi ser i grafen over. Det gjør at sykehus og helsepersonell kan bli overbelastet, og mange risikerer å ikke få tilstrekkelig behandling.

Hvis vi følger tiltakene, vil smitteraten antakelig  gå ned, sammen med belastningen på helsesektoren. Da får de syke den behandlingen de trenger. 

Dette gjelder både for de som er smittet av coronaviruset og de som trenger annen behandling.

I tillegg vil det også være høyere sannsynlighet for at en vaksine eller behandling er utviklet når toppen flyttes.

Dette er fordi det går lenger tid fra utbruddet og forskingen starter, til mange er syke.

 

Hvordan kan du som leder bidra til å  flate ut kurven?

Som leder er det flere ting du kan gjøre for å begrense smitte i bedriften din.  Når smitten begrenses, slipper du at de ansatte blir langtidssykemeldte og bedriften forblir effektiv.

Tiltakene du gjør i bedriften din kan være med på å flate ut kurven, så du er med på å beskytte samfunnet i tillegg.

 

Legg opp til hjemmekontor

Helsedirektoratet anbefaler arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor. Da kan de ansatte unngå smittefare på offentlig transport, bussholdeplasser, på jobb og lignende situasjoner.

Relevant lesing: Hjemmekontor: slik leder du de ansatte på hjemmekontor.

De ansatte kan være smittebærere uten at de er klar over det. Hvis de fortsetter som før, vil det være stor sannsynlighet for at de kan smitte andre uten at de vet det. 

I tillegg til hjemmekontor, burde du oppfordre kollegene dine til å unngå å gå ut så mye som mulig. Oppfordre dem til å begrense hvor ofte de treffer folk utenfor husstanden, siden det kan være vanskelig å vite hvem som er smittet.

Dette kan høres kjedelig ut, men husk at det finnes andre løsninger for å være sosial. Ring, send meldinger, ha videochat eller spill online-spill sammen. 

Vår bedriftsfysioterapeut, May Britt Søland, viser deg noen gode øvelser du kan gjøre på hjemmekontoret. 

 

Tilby fleksibel arbeidstid

Helsedirektoratet anbefaler også at arbeidsgivere burde tilby fleksibel arbeidstid. 

Hvis de ansatte vil fortsette å være på arbeidsplassen, eller hjemmekontor ikke er mulig, burde du tilby fleksitid. Da kan de ansatte velge å starte tidligere eller senere, og kan dermed gå hjem tidligere eller senere. På denne måten er ikke alle på arbeidsplassen samtidig, og smittefaren går ned.

Husk alltid å følge smittevernsrådene fra FHI. 

Last ned vår PDF for informasjon om hvordan du kan unngå smitte på jobb.

 

Gjør en risikovurdering

Du må foreta en risikovurdering på om dine ansatte kan komme i kontakt med viruset på jobben, eller om de selv er smittebærere.

Dette er for at du skal være forberedt på risikoen forbundet med viruset, og ha en klar handlingsplan.

Risikovurderingen skal hjelpe deg med å forhindre smitte blant deg og dine ansatte.

Vi har laget en mal for å hjelpe deg med dette.

Last den ned her

mann fyller ut risikovurdering på ark

Strengere renhold på arbeidsplassen

Selv om hjemmekontor gjør at det er færre folk på arbeidsplassen, kan det fortsatt være nødvendig å ha strengere renhold på arbeidsplassen.

Viruset smitter hovedsaklig gjennom dråper, men det er forsket på hvor lenge virus holder seg på ulike flater.

Foreløpig ser det ut til at det kan leve opp til tre døgn på plast og rustfritt stål.

Derfor er det ekstremt viktig å sørge for at alle overflater vaskes riktig og ofte.  Hvis en person som er syk er i kontakt med en overflate, kan viruset etterlates der og smitte andre.

Les denne artikkelen for gode råd om hvordan du kan vaske og desinfisere arbeidslokalet. 

 

Permittering

Hvis du ikke har nok arbeid til dine ansatte som følge av viruset, kan du være nødt til å permittere ansatte.

Dette kan virke som et uheldig tiltak, men noen ganger er det nødvendig for bedriftens overlevelse. 

Regjeringen har endret lovverket, slik at arbeidsgiver har lønnsplikt i 2 dager i motsetning til 15 dager. Arbeidstaker får deretter dagpenger fra NAV. 

Dette skal gjøre det lettere for deg som leder å holde bedriften gående. 

Last ned vårt skjema for varsel om permittering.

 

Oppsummering

Som leder har du ansvar for dine ansatte. Du kan hjelpe med å flate ut kurven ved å legge om til hjemmekontor, tilby fleksibel arbeidstid og sørge for strengere renhold på arbeidsplassen.  Husk å gjennomføre en risikovurdering så du har en handlingsplan klar. 

Dette vil redusere smittefaren, og dermed bidra til at færre blir syke. Du kan bidra til at kurven flates ut, noe som er positivt for alle. 

 

Har du spørsmål rundt coronaviruset? 

Se vår ressursside for mer hjelp her. 

 

Alise Zachrisson
Alise Zachrisson
Alise er praktikanten vår fra Høgskolen i Østfold hvor hun studerer internasjonal kommunikasjon. Hun jobber med innholdsproduksjon til vår fagblogg og sosiale medier.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".