Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

GDPR forsinkes - ny dato: 1. juli

Noen bedrifter er godt i gang med å fylle kravene til den nye GDPR-forordningen, mens andre jobber på spreng for å være i mål før fristen 25. mai. Nå ser det ut til at fristen for å være i overensstemmelse med General Data Protection Regulation blir flyttet til 1. juli for oss i Norge. Samtidig ber NHO justiskomitéen om hasteforskrift for å sette loven delvis i kraft.

Årsaken til at GDPR blir forsinket i Norge

Kort fortalt er det en regel om folkeavstemminger i Liechtenstein som gjør at GDPR ikke vil bli iverksatt i Norge før tidligst 1. juli, melder Rett24

Regjeringen har vært tydelige på at den norske personvernloven ikke kan tre i kraft før GDPR-forordningen er en offisiell del av EØS-avtalen. Siden en avgjørende del av å innføre det nye lovverket består av å få GDPR inn i EØS-avtalen, vil dette bli tatt opp på EØS-komitéens neste møte, som blir avholdt 31. mai. EØS-komitéens beslutning vil likevel ikke kunne tre i kraft før den har blitt godkjent av alle EFTA-landene. Og det er her problemet kommer inn. I lille Liechtenstein er det en måneds frist for den som vil kreve folkeavstemning, skriver Rett24.

Visegeneralsekretær Dag Werno Holter i EFTA forteller til Rett24:

En beslutning 31.mai vil måtte tas med konstitusjonelt forbehold for Liechtensteins del. Deres interne prosedyrer for en sak av denne art innebærer en måneds frist for et eventuelt krav om folkeavstemning, slik at det konstitusjonelle forbeholdet ikke kan oppheves før tidligst omkring 1.juli. Det betyr at GDPR ikke vil tre i kraft i EØS-avtalen før dette er skjedd. Ikrafttreden på EU-siden er 25. mai og det har vært et poeng for EFTA-landene å få det på plass i EØS så nær samtidig som mulig for å unngå negative praktiske konsekvenser med hensyn til dataoverføring.

dommergavel på bord skal bestemme ny frist for GDPR

NHO ønsker ikke forsinket personvernlov

Næringslivets Hovedorganisasjon liker ikke at den nye personvernloven blir forsinket. De har nå bedt justiskomiteen på Stortinget undersøke om det likevel er mulig å få reglene på plass fra 25. mai, står det på deres hjemmesider. 

Forsinkelse svekker forutsigbarheten. Norske og utenlandske bedrifter, kundene deres og andre land må kunne stole på at Norge innfører disse reglene likt med andre land, sier NHOs fagleder for næringsjus, Halvor E. Sigurdsen i NHO.

Selv om GDPR-forordningen ikke er innlemmet i EØS-avtalen mener NHO at det kan gjøres tiltak for å iverksette reglene som ikke avhenger av EØS-avtalen. Eksempelvis gjennom en forskrift, står det på Rett24.

Ingen grunn til å bremse

En ting som er helt sikkert er at GDPR kommer - før eller senere. Det er derfor ikke noe poeng å utsette forberedelsene. Få det gjort først som sist. Er du likevel en av de som er i tidsklemma med tanke på GDPR-forberedelsene får du sannsynligvis noen dager og uker ekstra til å få ting på plass. Bruk tiden godt!

Simon Olsen
Simon Olsen
Kommunikasjonsrådgiver

Relaterte innlegg

GDPR forsinkes - ny dato: 1. juli

Noen bedrifter er godt i gang med å fylle kravene til den nye GDPR-forordningen, mens andre jobber på spreng for å være i mål før fristen 25. mai. Nå ser det ut til at fristen for å være i overensstemmelse med General Data Protection Regulation blir flyttet til 1. juli for oss i Norge. Samtidig ber NHO justiskomitéen om hasteforskrift for å sette loven delvis i kraft.

Frisk blir Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste

Frisk Bedriftshelsetjeneste AS endrer nå navn til Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste AS. Navnebyttet følger som en del av Grønn Jobb sin satsing for å bli en totalleverandør innen HMS, HR og bedriftshelsetjeneste (BHT). Grønn Jobb BHT kommer til å fortsette å tilby sine tjenester som normalt. Sammen har vi mål om å gjøre ting enda enklere og bedre for deg som kunde.

Hva er psykososialt arbeidsmiljø?

Dette hørtes da ut som noe alvorlige greier, tenker du kanskje nå. Ja, psykososialt arbeidsmiljø er en munnfull, men innholdet i ordet trenger ikke være så vanskelig å forstå. Kort forklart menes de sosiale og psykologiske forholdene vi opplever på jobben. Hva vil dette si, og ikke minst hva betyr dette for deg i ditt arbeid med HMS?