Alle innlegg

GDPR forsinkes - ny dato: 1. juli

Noen bedrifter er godt i gang med å fylle kravene til den nye GDPR-forordningen, mens andre jobber på spreng for å være i mål før fristen 25. mai. Nå ser det ut til at fristen for å være i overensstemmelse med General Data Protection Regulation blir flyttet til 1. juli for oss i Norge. Samtidig ber NHO justiskomitéen om hasteforskrift for å sette loven delvis i kraft.

Årsaken til at GDPR blir forsinket i Norge

Kort fortalt er det en regel om folkeavstemminger i Liechtenstein som gjør at GDPR ikke vil bli iverksatt i Norge før tidligst 1. juli, melder Rett24

Regjeringen har vært tydelige på at den norske personvernloven ikke kan tre i kraft før GDPR-forordningen er en offisiell del av EØS-avtalen. Siden en avgjørende del av å innføre det nye lovverket består av å få GDPR inn i EØS-avtalen, vil dette bli tatt opp på EØS-komitéens neste møte, som blir avholdt 31. mai. EØS-komitéens beslutning vil likevel ikke kunne tre i kraft før den har blitt godkjent av alle EFTA-landene. Og det er her problemet kommer inn. I lille Liechtenstein er det en måneds frist for den som vil kreve folkeavstemning, skriver Rett24.

Visegeneralsekretær Dag Werno Holter i EFTA forteller til Rett24:

En beslutning 31.mai vil måtte tas med konstitusjonelt forbehold for Liechtensteins del. Deres interne prosedyrer for en sak av denne art innebærer en måneds frist for et eventuelt krav om folkeavstemning, slik at det konstitusjonelle forbeholdet ikke kan oppheves før tidligst omkring 1.juli. Det betyr at GDPR ikke vil tre i kraft i EØS-avtalen før dette er skjedd. Ikrafttreden på EU-siden er 25. mai og det har vært et poeng for EFTA-landene å få det på plass i EØS så nær samtidig som mulig for å unngå negative praktiske konsekvenser med hensyn til dataoverføring.

GDPR utsettes - 1139

NHO ønsker ikke forsinket personvernlov

Næringslivets Hovedorganisasjon liker ikke at den nye personvernloven blir forsinket. De har nå bedt justiskomiteen på Stortinget undersøke om det likevel er mulig å få reglene på plass fra 25. mai, står det på deres hjemmesider. 

Forsinkelse svekker forutsigbarheten. Norske og utenlandske bedrifter, kundene deres og andre land må kunne stole på at Norge innfører disse reglene likt med andre land, sier NHOs fagleder for næringsjus, Halvor E. Sigurdsen i NHO.

Selv om GDPR-forordningen ikke er innlemmet i EØS-avtalen mener NHO at det kan gjøres tiltak for å iverksette reglene som ikke avhenger av EØS-avtalen. Eksempelvis gjennom en forskrift, står det på Rett24.

Ingen grunn til å bremse

En ting som er helt sikkert er at GDPR kommer - før eller senere. Det er derfor ikke noe poeng å utsette forberedelsene. Få det gjort først som sist. Er du likevel en av de som er i tidsklemma med tanke på GDPR-forberedelsene får du sannsynligvis noen dager og uker ekstra til å få ting på plass. Bruk tiden godt!

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Må du holde medarbeidersamtaler?

Noen stiller seg spørsmålet om medarbeidersamtaler er meningsløst. Er det et krav i loven til å holde medarbeidersamtaler?

Hva er HACCP og internkontroll mat?

HACCP er en stor del av internkontrollen for næringsmiddelindustrien, men det kan være vanskelig å vite hva som gjelder for din bedrift. Her har vi forklart hva HACCP er, hvorfor det er relevant for deg og hvordan du bruker det i bedriften din.

7/7 Ferie-serie: Spørsmål og svar | Ferie

I syvende og siste innlegg i vår serie om ferie besvarer vi en rekke spørsmål som dukket opp i forbindelse med vårt webinar om ferie.  Få tilgang til hele webinaret: Dette må ledere vite om ferie