Alle innlegg

Ny rapport: fortsatt utfordringer i renholdsbransjen

En grundig rapport på tingenes tilstand i renholdsbransjen  viser at bransjen fortsatt har arbeidsmiljøutfordringer. Rapporten, som er omtalt her, ble utarbeidet av Fafo. De har intervjuet over 500 renholdere om temaer som HMS, lønn, arbeidstid og mer.

En utsatt bransje

Rapporten kommer med god innsikt i renholdernes hverdag og hvilke utfordringer de står overfor. Eksempelvis oppgir 1 av 4 renholdere at de ikke får de tilleggene de har krav på ved kvelds- eller nattarbeid, og da spesielt arbeidstakere som ikke er født i Norge. Det er fortsatt mange utfordringer i renholdsbransjen.

renholder-vasker-kjøkken

Fremdeles utfordringer for arbeidsmiljøet

I rapporten fremkommer det at bransjen fortsatt har utfordringer knyttet til alenejobbing, høyt arbeidspress og lav lederstøtte. For renholderne virker det som tidspresset bare blir større, spesielt i de større virksomhetene:

Tidspresset for renholderne kan se ut til å være økende, særlig i store virksomheter. 3 av 10 renholdere svarer at de i dag rengjør større arealer på samme tid enn for to-tre år siden. Nesten 4 av 10 renholdere oppgir at de ikke får betalt dersom de bruker lengre tid enn avtalt. Rapporten peker også på en krevende konkurransesituasjon for renholdsvirksomhetene. 

– Arbeidstilsynet

Bransjen er også preget av useriøse aktører i visse kretser, påpeker Trude Vollheim, direktør i Arbeidstilsynet. Det gir en vrien konkurransesituasjon for de som driver seriøst.

I tillegg til dette har en god del renholdere en ganske isolert arbeidshverdag hvor de jobber mye alene og har lite kontakt med leder.  I rapporten oppgir nær 4 av 10 at de ikke har ukentlig kontakt med lederen.

Også noen positive funn

Det er ikke bare negativt å melde fra rapporten. Blant annet ser man en positiv utvikling i lønnsnivået. Det er også færre renholdere som jobber natt, og flere som jobber på dagtid. Nattjobbing har flere kjente negative konsekvenser for helsa, påpeker Vollheim. 

Renholdsbransjen prioritert for tilsyn også i perioden fremover

Arbeidstilsynet har intensivert tilsynsinnsatsen blant små og mellomstore virksomheter de siste årene, og rapporten viser at dette har virksomhetene merket.

- Renholdsbransjen er en av Arbeidstilsynets prioriterte næringer også i 2018 og 2019. I tillegg til tilsyn fortsetter vi arbeidet med informasjon og veiledning til både renholdsvirksomheter og innkjøpere, sier Trude Vollheim.

 

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".