Alle innlegg

Finn muligheter med positiv tankegang

I denne Månedens mening prater vi om hvordan vi kan bruke tiden og mulighetene i denne spesielle tiden vi nå er inne i.

Merk: Episoden ble publisert 30. mars, og detaljer for situasjonsbildet rundt corona kan ha endret seg siden da.

Månedens mening

Hva er Månedens mening denne måneden, Oddbjørn?

– Nå er vi jo i en veldig spesiell situasjon, som vi ikke har opplevd maken til tidligere. Min månedens mening handler egentlig om at vi kan komme styrket ut av det vi nå er inne i. Da tenker jeg på bedriftene, og i stor grad kundene våre, sier Oddbjørn, og fortsetter:

– For hvert problem, så er det ofte flere løsninger. Det har jeg lyst til å mene litt om og ha litt fokus på.

 

Her kan du se alle våre Månedens mening

Tenk alternativt og forbedre for fremtiden

Hva legger du i det, Oddbjørn?

– Det er umulig for meg å sette meg inn i situasjonene til mange, men mange opplever at livsgrunnlaget blir tatt fra dem med tanke på oppdragsmengde som uteblir, at man har blitt beordra å stenge, og så videre, sier Oddbjørn.

– Det som mange står igjen med er tid. Da er det litt det å finne hva man kan jobbe med. "Jeg kan ikke jobbe med de tingene jeg vanligvis gjør, men jeg kan fortsatt jobbe". Hva er det da man skal bruke tiden til? Det kan være alt fra å revidere HMS-systemene sine, eller kvalitetssystemer. Det kan være at man skal etablere et kvalitetssystem, slik at man søker forbedringsprosesser i hvordan  det var før og hvordan man tenker det kan være etter, forteller han.

Relevant lesning: Internkontroll: Slik gjør du en revisjon av internkontrollen

Vekst og pågang i visse bransjer

Noen bransjer opplever stor pågang om dagen, hvilke bransjer er det?

– De som har mye å gjøre om dagen er jo blant annet matvare, NAV, helsesektor, enkelte deler av transportbransjen. Det er næringer hvor det er mye å gjøre. I enkelte næringer er det kanskje uforandret. Men så står det en stor andel igjen som nå egentlig har frafall av ordremengden, ikke får inn varer som bestilt, folk kjøper ikke og bestiller ikke. Noen er også beordret stengt. Det er mange næringer som står med tøffe tider nå.

– Det er i utgangspunktet hit jeg tenker at folk kan, eller må, prøve å angripe mulighetene i den posisjonen her istedenfor å innfinne seg med alle begrensningene. 

Les også: Stressmestring for ledere

Nå har vi mye tid – bruk den godt!

Hvordan skal man gå frem?

– Det vi ser noen lykkes med er å tenke på andre måter å levere samme produkt på. Når de utfordrer normene for hva som er normal leveranse. Det kan være videokonferanser, opplæring, det kan være kommunikasjonsplattformer og tenke hvordan kan vi følge opp og gjøre jobben vår, men på en annen måte.

Oddbjørn forteller at en av tingene han ofte får høre i jobben sin, som HMS-rådgiver, er at det er vanskelig å finne tid til å sette seg ned og lage systemer.

– Å utnytte tiden nå er en gylden mulighet. Dette er arbeidsoppgaver som man kan få gevinst av i lang tid etterpå i form av at man har tenkt igjennom rutiner for sikkerhet, kvalitet og leveranse. Det kan man tjene på i lengden. Å bruke tiden på det nå, det tror jeg er en gevinst. 

 

Eksempel på hva man kan foreta seg

Har du noe eksempel?

– Ja. Hvis vi ser på en revisjon av HMS-systemet, så setter man seg ned med risikoelementene. Nå har vi lært litt også – hva er det som er potensielle risikoelementer og hvordan kan dette her påvirke oss. Men da se på hvilke tiltak er det vi gjør, forebyggende tiltak. Hvilke prosedyrer er det som ligger i forhold til å redusere sannsynlighet for ulykker, skader, sykefravær. Det er den ene biten av det. 

– Når jeg snakker om kvalitetssystemer så tenker jeg ikke nødvendigvis på hvilke prosedyrer som ligger, men hvordan er det dette fungerer i praksis? At man kan evaluere hvordan er det produksjonslinja går fra ordre til leveranse. Hvordan er flytprosessene? Er det noe her man kan gjøre mer effektivt eller bedre i bestillingsfasen, i behandlingsfasen, i leveransefasen?

– Det er egentlig så konkret jeg kan gjøre eksemplene nå. 

 

Her kan du se alle våre innlegg på fagbloggen

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".