Alle innlegg

Det er farligere å være vikar og lærling enn fast ansatt

Det er farligere å være vikar og lærling, enn det er å være fast ansatt, påstår HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad i sjette episode av "Månedens mening". Hva han mener med det kan du lese mer om i denne artikkelen.

Episoden kan du se under eller høre i podkast-format.

Relevant lesning: Unge er utsatte i arbeidslivet

Større risiko for vikarer

Ja, Oddbjørn, hvorfor mener du at det er farligere?

– Det er en erfaringsbasert påstand. Jeg påstår det på bakgrunn av at vikarer, dem har oftere kortere engasjementer, så det kan være vanskelig å sørge for tilstrekkelig og god nok opplæring, sier Oddbjørn.

Det er ofte snakk om mennesker i ung alder som både har mindre erfaring og større villighet for risiko, påpeker han videre.

– Med de tingene i grunn vil jeg si at det er større risiko for at man blir syk, skadet eller utsatt for en ulykke på jobben, hevder Oddbjørn.

 

Påvirket av eksisterende arbeidsmiljø

På spørsmål om hvorvidt vikarer, lærlinger eller generelt unge mennesker blir påvirket av andre, mer erfarne arbeidstakere, svarer HMS-rådgiveren at man må sette gode eksempler:

– Det er et veldig godt poeng. Det ligger mye i eksempelets makt. Har man gått på skolen og fått innprentet at man skal bruke verneutstyr på den og den måten, man skal ta forholdsregler på den og den måten, så ser man at dem som har vært i yrket i 15-20 år greier seg fint uten, eller velger å ikke gjøre det, da blir det gjerne at man tillærer seg de samme tendensene. 

Dårlige uvaner?

– Helt riktig. Så ligger jo det i utgangspunktet i medvirkningsplikten da, til alle ansatte, at man er pliktig til å følge både arbeidsmiljølov og arbeidsmiljøforskrifter. Man er pliktig til å følge instrukser gitt av arbeidsgiver. Man er pliktig til å gi tilbakemeldinger dersom det er brudd på noe. Den som er på jobb sammen med vikarene eller lærlingene bærer jo et stort ansvar de også, i forhold til å innlære god sikkerhetskultur, sier Oddbjørn.

rutinert-medarbeider-folger-med-paa-vikar-i-arbeidet

Hvilke bestemmelser gjelder?

Er det noen bestemmelser rundt det her, Oddbjørn?

– Den kan jeg svare både ja og nei på. Har man lærlinger så har man en opplæringsplan fra opplæringskontoret som man skal følge. Men det er jo et vanlig ansettelsesforhold, så da er det jo arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene som gjør seg gjeldende.

Hva angår unge arbeidstakere, spesielt sommervikarer og lignende, mellom 15 og 18 år så er det kapittel 11 i arbeidsmiljøloven man skal være godt kjent med.

– Det gis begrensninger i arbeidstider, skal ikke jobbe mer enn 8 timer om dagen, skal ikke ha nattarbeid, skal ha 48 timer ukentlig hvile, skal ha pause på 30 minutter dersom arbeidsdagen er mer enn 4,5 time – når man er ungdom mellom 15 og 18 år. Det her er jo bestemmelser som arbeidsgiver selvfølgelig må være kjent med, i ansettelser av unge arbeidstakere. Det er også skjerpede krav til risikovurderinger og opplæring. Det er jo, igjen, av samme årsaker som vi snakket om innledningsvis, forteller Oddbjørn.

Antar at mye av det som gjelder for sommervikarer, som gjerne er unge, uerfarne arbeidstakere – også appellerer til lærlinger da, på samme måte?

– Ja, det kan sammenlignes i hvert fall i perioder av lærlingtiden. 

 

Oppsummering

Hvilke tips og tiltak anbefaler du å gjøre for å forbedre?

– Det er ikke veldig omfattende. Det går rett og slett på å gi tilstrekkelig opplæring. Gjøre vikarer og lærlinger kjent med risikoforhold, og kjent da med de risikoreduserende tiltakene. Det er viktig med tett oppfølging både fra arbeidsgiver, men også fra kollegaene rundt med lang erfaring, at de er til stede der. Det er i utgangspunktet det. Hvis man gjør dem forebyggende tiltakene, så reduserer man risikoen og da er det ikke lenger farlig å være vikar eller lærling, oppsummerer Oddbjørn.

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Tilbakeføring etter corona: Vi må være bevisste på smittevern

Hva er månedens mening? – Min mening denne måneden er at vi må være bevisste i tilbakeføringen til normaltilstand etter coronaperioden. 

Humor er bra for arbeidsmiljøet

Humor på jobb er ofte noe mange mener er viktig for at det skal skapes et godt psykososialt miljø på jobb. God og positiv humor er en medvirkende årsak til at ansatte skal trives på jobb. Skrevet av Petter Strandli

Visjonen bak Fagbank

Som du kanskje har fått med deg har vi lansert Fagbank. I denne artikkelen intervjuer vi daglig leder i Grønn Jobb, Dan Mario Røian, om Fagbank og hva som er visjonen bak. Følg med!