Alle innlegg

Endringer i regelverket for yrkesdykking

Fra 1. januar ble  det endringer i regelverket for yrkesdykking. Formålet er å heve forsvarligshetsstandarden for yrkesdykking i Norge. 

Arbeids- og sosialdepartementet har fastsatt en rekke endringer i regelverket for yrkesdykking, etter anbefaling fra Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet melder at de har en særskilt satsing for å bidra til økt sikkerhetsnivå for arbeidsdykkere. Dette innebærer blant annet å øke kunnskap om risikoforhold ved yrkesdykking, gjennomføre flere tilsyn, ha dialog med næringen og fagmiljøet og ikke minst utvikle regelverket. 

Virksomheter som driver med yrkesdykking vil i tiden fremover få et særskilt fokus på seg med informasjon og veiledning. 

Gradvis prosess for virksomhetene

Noen av endringene innebærer krav til å investere i nytt utstyr eller gjennomgå etterutdanning. For å gi virksomhetene tid til å tilpasse seg vil disse endringene få en noe utsatt iverksettelse, selv om hovedparten av endringene trådte i kraft fra 1. januar. 2019.

Overflateforsynt dykkerutstyr

På regelhjelp informeres det om at en av de vesentlige endringene kommer i form at tilførsel av pustegass skal skje med overflateforsynt dykkerutstyr:

Blant endringene som er vedtatt er det en hovedregel om at tilførsel av pustegass skal skje med overflateforsynt dykkerutstyr. Ved bruk av overflateforsynt pustegass tilføres pustegassen kontinuerlig fra overflaten. Det vil dermed være mindre kritisk dersom dykkeren setter seg fast under vann, ettersom luftforrådet ikke er begrenset til det dykkeren bærer med seg. Det kan i visse tilfeller likevel benyttes selvforsynt dykkerutstyr (SCUBA) ned til 18 meters dybde.

Fjerde person på dykkerlaget 

Det blir innført et nytt krav om å ha med en fjerde person på dykkerlaget. Mens det fra før var krav om å minimum ha dykkeleder, dykker og beredskapsdykker, skal man nå også ha med en lineholder på laget. Dette skal bidra til enda mer sikkerhet for dykkeren. 

Dersom beredskapsdykkeren må i vannet skal det være nok støttepersonell på land. Derfor er tilstrekkelig bemanning essensielt for dykkerens sikkerhet. 

 endring-i-regelverk-for-yrkesdykkere

Dykkelederens kompetanse skal økes

Under dykkeoperasjonen har dykkelederen en sentral rolle for både helse og sikkerhet til alle de involverte. Det er derfor et viktig steg å øke kompetansen til dykkelederen. Dette kommer i form av et krav til særskilt sikkerhetsopplæring for dykkeledere på minst to uker, samt et krav til oppfriskningskurs hvert femte år. 

 

Krav til beredskapstiden

Når Arbeidstilsynet har gjennomført tilsyn har de oppdaget at beredskapsdykkere har vært langt unna dykkeoperasjonen eller utført andre oppgaver.

Dette er ikke forsvarlig. Dersom dykkeren mister lufttilførselen vil hvert sekund telle, og det er nødvendig med svært rask respons.

Derfor kommer det nå et krav om at beredskapsdykkeren skal være ferdig dresset med masken av, og være klar til å dykke i løpet av, senest, ett minutt. 

 

Artikkelen i sin helhet kan du lese på http://www.regelhjelp.no/no/Nyheter/Nyheter-2018/Yrkesdykking-Endringer-i-regelverket-fra-1-januar/

 

 

Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Ønsker du tips til en bedre medarbeidersamtale?

Føler du som leder at du får lite ut av medarbeidersamtalene? Da er du ikke alene – mange ledere gjør det. Men frykt ikke, det skal nemlig ikke så mye til før medarbeidersamtalen blir et nyttig og effektivt styringsverktøy, både for deg som leder og dine medarbeidere. I dette blogginnlegget gir vi deg våre beste tips til en bedre medarbeidersamtale.

Støy – påvirker det deg i hverdagen?

Lurer du på om støy påvirker din arbeidsplass? Som bedriftshelsetjeneste er vi ofte ute og gjennomfører kartleggingsbesøk og vernerunder på arbeidsplasser. I den forbindelse ser vi ofte på støyforholdene på arbeidsplassen. 

Spørsmål og svar | Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem

I dette blogginnlegget deler vi noen spørsmål og svar fra webinaret vi holdt, som hadde tema "Når rus- og spillavhengighet blir et arbeidsmiljøproblem".