Header
 
Grønn Jobb blogg
 
 
Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 01.07.2021

Fra 1. juli 2021 er det endringer i minstelønn for 9 bransjer. Det blir en større justering enn vanlig når disse bransjene nå får nye lovfestede lønns- og arbeidsvilkår.

Det er følgende bransjer som får endringer:

 • Jordbruk og gartneri
 • Fiskeindustrien
 • Godstransport på vei
 • Elektro
 • Persontransport med turbil
 • Skips- og verftsindustrien
 • Bygg
 • Renhold
 • Overnatting, servering og catering

 

Få også med deg denne: HMS-reglene: De viktigste lovene som gjelder for din bedrift

 

Reglene for minstelønn

Minstelønn er fastsatt i allmenngjøringsforskriftene. Forskriftene gjelder for norske, så vel som utenlandske arbeidere.

Arbeidsgiver er den som har hovedansvaret for at de allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkårene følges. 

Arbeidstilsynet kontrollerer at disse reglene følges. Faktisk så styrkes Arbeidstilsynets myndighet til å føre tilsyn opp mot dette samtidig som de nye endringene i minstelønn kommer (blant annet gjennom § 11, andre ledd, i allmenngjøringsloven.)

Hva er allmenngjøring av tariffavtaler?

Kort fortalt vil det si at deler av tariffavtalene brukes som mal for minstelønn også for de arbeidstakerne som ikke er omfattet av tariffavtale.

Jordbruk og gartnerier

Under jordbruk og gartneri  er det flere inndelinger. Arbeidstakerne skal minst ha:

Ferie- og innhøstingshjelp

 • Under 18: 109,40 kr
 • Over 18, ansatt inntil 12 uker: 129,40 kr
 • Over 18, ansatt mellom 12-24 uker: 134,90 kr

Fast ansatte

 • Ufaglærte: 149,30 kr
 • Under 18: 118,90 kr
 • Tillegg fagarbeidere: 13,00 kr

210701-stocks-jordbruk-3

Røktere/avløsere - fast turnus - helge-/helligdagstillegg 

Tillegg på 25 % per arbeidet time:

 • Mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24
 • Mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften
 • Mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai

Praktikanter

Minst 70 % av satsen for ufaglærte fast ansatte (104,51 kr).

 

Refusjon for reiseutgifter, kost og losji skal ikke regnes som lønn.

Fiskeindustrien

 • Fagarbeidere: 205,55 kr
 • Produksjonsarbeidere: 193,55 kr
 • Under 18: Minst 80 % av minstelønnssats
 • De som er over 17 og har jobbet 12 uker i bedriften skal lønnes etter de lønnsgrupper som arbeidet hører under.

Lønnsansiennitet for skoleungdom over føres fra det ene året til det neste i samme bransje. Den lønnsansienniteten de får som ung arbeidstaker gjelder fortsatt ved fylte 18 år. 

Det er et tillegg for toskiftsarbeid på minst 20 % av minstelønn per time, og treskiftsarbeid på 25 % av minstelønn.

Godstransport på vei

 • Arbeidstakere, godstransport på vei, totalvekt over 3,5 tonn: 185,50 kr

210701-stocks-transport

Elektro

 • Faglærte som utfører fagarbeid: 225,15 kr
 • Andre: 196,47 kr

Skiftarbeid

 • Tillegg ved toskiftsarbeid: 17 % av minstelønnssatsen
 • Tillegg ved treskiftsarbeid: 27,3 % av minstelønnssatsen

Persontransport med turbil

 • Arbeidstakere, persontransport med turvogn eller buss: 174,12 kr

Skips- og verftsindustrien

Produksjons-, montasje- og installasjonsarbeidere i skips- og verftsindustrien, skal minimum ha:

 • Fagarbeidere: 189,39 kr
 • Spesialarbeidere: 180,87 kr
 • Hjelpearbeidere: 172,44 kr

Du kan lese mer om tillegg, skiftarbeid, arbeidstid og overtidstillegg her.

Bygg

 • Faglærte: 220,00 kr
 • Ufaglærte uten bransjeerfaring: 198,30 kr
 • Ufaglærte med minst ett års bransjeerfaring: 206,50 kr
 • Under 18: 132,90 kr

Renhold

 • Arbeidstakere, private bedrifter som selger renholdstjenester: 196,04 kr
 • Under 18: 146,27 kr
 • Tillegg for jobb mellom 21:00 og 06:00: minst 27 kr per time

201112_stockfoto_folk i arbeid-3_renholdsarbeider_renhold_vedlikehold

Overnatting, servering og catering

 • Arbeidstakere over 20 år: 175,47 kr
 • Over 18 år, etter 4 måneders praksis: 175,47 kr
 • 16 år: 114,08 kr
 • 17 år: 123,58 kr
 • 18 år: 137,84 kr

Fratrekk i lønn ved innkvartering på jobb:

 • Enkeltrom: 582,16 kr per måned
 • Dobbeltrom: 378,64 kr per måned

 

 

 

Kilder:

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/nye-minstelonnssatser3

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1993-06-04-58

https://www.nemndene.no/tariffnemnda/Vedtak/

https://frifagbevegelse.no/magasinet-for-fagorganiserte/her-er-den-nye-lovfesta-minstelonna-i-ni-bransjar-6.158.799586.2d4900fae1

Publisert 01.07.2021
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik får du på plass bedriftens internkontroll [Video]

I det systematiske HMS-arbeidet har du som leder ansvar for bedriftens internkontroll. I internkontrollen er det åtte punkter du må ha på plass. I dette videoinnlegget gir vi deg oppskriften på hva som må være med i internkontrollen – punkt for punkt.

Internkontroll: Dette bør leder kunne om HMS-arbeid

Når du er ny som leder, eller skal sette deg inn i HMS-arbeid for første gang, er det mange nye oppgaver å ta fatt på. Internkontroll er en av dem.

Spørsmål og svar om sykefraværsoppfølging: Dette bør leder vite

Vi får stadig inn spørsmål rundt sykefraværsoppfølging fra ledere. Når skal man følge opp? Kan ansatt nekte å delta i dialogmøte eller oppfølgingen? Hvilke krav stilles til oppfølgingsplanen? Få svarene på dette og mer her! 


Meld deg på vårt nyhetsbrev

Mail ikon.svg
Send oss en mail

post@gronnjobb.no

Telefon ikon.svg
Ring oss

+47 69 79 11 30