Fagblogg

Blogg

 Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 04.03.2020

Coronaviruset: dette er tingene du bør vite

 Corona-relatert 

Det har vært mange forespørsler de siste dagene rundt det nye Coronaviruset (Covid-19) og det er (naturligvis) mye engstelse rundt i bedrifter og hele Norge om dagen. 

Derfor har jeg i dette innlegget forsøkt å besvare en del av spørsmålene rundt viruset. 

Øyvind Larseng - b&w stort sirkel

Dr. Øyvind Larseng
Bedriftslege & Spesialist allmennmedisin

 

 

Hvordan smitter viruset:

Viruset smitter både ved dråpesmitte og kontaktsmitte. Corona virus disease - 2019, eller covid-19 som det blir kalt, finnes i små dråper fra munn eller nese. Det er da to måter disse dråpene kan smitte.

Dråpesmitte – Ved at smittede personer hoster eller nyser.

Kontaktsmitte – Ved at smitte ved direkte kontakt mellom personer, eller gjennom smitte på gjenstander (håndtak, møbler o.l.)

 

Hvilke tiltak vil kunne hindre smitte:

Her har vi skrevet en litt generell artikkel om hvordan forebygge smitte i arbeidsmiljøet, som du kan ta en titt på.

Kort oppsummert kan vi si at det er ting som å vaske hendene ofte og grundig. Hvis du må hoste eller nyse, så gjør det i et papir og kast papiret. Som nødløsning kan du bruke albuekroken hvis ikke papir er tilgjengelig. Selv om man bør vaske hendene med såpe og vann, kan man også sprite ned hendene med hånddesinfeksjon, som for eksempel antibac.

Det generelle renholdet vil påvirke. Blir dørhåndtakene for eksempel rengjort?

Man bør naturligvis også unngå kontakt med smittede personer.

 

Klikk her for å laste ned gratis PDFNew call-to-action

Hva er situasjonen i Norge i dag?

 

Oppdatering på: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Folkehelseinstituttet har en informasjonsside om viruset, som oppdateres kontinuerlig.

 

Hvilke personer skal testes for viruset?

Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon (hoste, tungpust, sår hals, feber) og i TILLEGG har minst et av følgende:

  • Vært i områder med vedvarende smitte (per nå definert som fastlands-Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia)
  • Vært i nærkontakt med person som er bekreftet smittet
  • Behandlet en pasient som er smittet, eller behandlet prøvemateriale med bekreftet smittet person.

 

Bør alle som har vært ute og reist teste seg for coronasmitte?

Folkehelseinstituttet anbefaler ikke testing av alle personer som har oppholdt seg i områder med vedvarende smitte, kun de som har symptomer på infeksjon.

De anbefaler heller ikke testing av personer med luftveisinfeksjon som har vært i land med smitte (utenfor områder med vedvarende smitte) med mindre det har vært nærkontakt med bekreftet smittet person.

Eksempelvis person som har vært i Thailand der det har vært mange smittede, men der man ikke har sett en vedvarende smittesituasjon, trenger ikke å testes for coronavirus før vedkommende kommer tilbake til jobb, selv ved symptomer på luftveisinfeksjon.

 

Hvem har ansvaret for testing?

Testing foregår ved fastlege og legevakt. Det er viktig å informere om at de som fyller vilkår for testing tar kontakt per TELEFON da fastlege/legevakt må kartlegge om det er grunnlag for testing, samt at ikke personer med mulig smitte oppholder seg på venterom på legevakt/fastlegekontor.

Det er iverksatt (avhengig av sted) tiltak for testing i hjemmet, avgrensede rom for testing, f.eks. bakdør på legekontor/legevakt der dette er tilgjengelig. Dette vil bli informert når de aktuelle tar kontakt PER TELEFON.

 

Hva skal bedriftene gjøre dersom det er mistanke om smitte?

De som fyller kriterier for testing skal oppfordres til å ta kontakt med fastlege/legevakt for testing. Det er viktig at bedriften følger med på folkehelseinstituttets hjemmesider da disse vil bli oppdatert så fort man gjør evt. nye vurderinger. Dette kan f.eks. være at det inkluderes flere nye land som vedvarende smitte og som kan ha konsekvens for hvem som skal teste seg.

Det er den ansvarlige smittevernoverlege i hver kommune som har ansvaret for å vurdere og iverksette smittevernstiltak. Dersom mistanken om smitte er reell vil man som regel iverksette isolasjon i hjemmet eller på sykehus avhengig av tilstanden til pasienten. Smittevernoverlegen har også ansvaret for smittesporing av nære kontakter og vil beslutte hvem som skal teste seg, samt informere om hvilke symptomer og forholdsregler som gjelder. Smittevernoverlege vil da vurdere i samråd med folkehelseinstituttet behovet for drastiske tiltak som stenging av skole/barnehage, isolering av hele bydeler/byer og lignende.

 

Så råd til bedriftene er:

  • følg med på fhi.no sine sider om Coronavirus
  • ta kontakt med smittevernoverlegen ved bekreftede/mistenkt smitte
  • ta kontakt med BHT dersom det er ytterligere spørsmål

Les mer om Grønn Jobb Bedriftshelsetjeneste og hvordan vi kan bistå

 

Gode informasjonssider rundt Coronaviruset

Her finner du informasjon fra NAV angående Coronaviruset. Blant annet i forbindelse med sykemelding:

Råd til næringslivet:

Hvordan håndtere situasjoner som oppstår knyttet til Coronaviruset:

Fakta om Coronaviruset:

Her finner du, på Folkehelseinstituttets sider, konkrete råd til spesifikke situasjoner. Til den generelle befolkningen, til smitteutsatte, til sektorer og til helsepersonell:

 

New call-to-action

 

 


Se vår side for  Corona-relaterte  innlegg, ressurser og tips.

 

Publisert 04.03.2020
Dr. Øyvind Larseng
Dr. Øyvind Larseng
Bedriftslege & Spesialist allmennmedisin

Relaterte innlegg

3 gode grunner til å gjøre en HMS-revisjon nå

HMS-revisjon er en gjentagende aktivitet for å sikre at HMS-en i bedriften deres er oppdatert og kvalitetsmessig god nok. Derfor er det viktig del av HMS-arbeidet, og med en gjennomtenkt plan flyter du gjennom revisjonen uten å rive av deg håret.

Spørsmål og svar om konflikter på arbeidsplassen

Her besvarer vi spørsmål vi har fått i løpet av webinaret, sammen med ofte stilte spørsmål.

3 tips til forebygging av konflikter på arbeidsplassen

Forebygging av konflikter på arbeidsplassen handler i stor grad om å bygge en god konfliktkultur. I dette innlegget gir vi deg som leder 3 tips til hvordan du kan forebygge konflikter på arbeidsplassen.