Logg inn
 
 
 Tips, oppdateringer og nyheter om alt innen HMS og ledelse.
Alle innlegg

Arbeidstilsynets tilsynsfokus i 2020

Arbeidstilsynet annonserte tidlig i februar hvilke fokusområder de vil ha i 2020. De siste årene har det vært et fokus inn mot bygg- og anleggsbransjen, transportbransjen, og kafé- og restaurantbransjen. Fokuset har ført til mange tilsyn og, slik jeg har fått med meg fra rapportene, mange pålegg.  

 

Oddbjørn original - stort - sentrertSkrevet av HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad


Manglende kunnskap eller vanskelig å tolke regelverket

I mine antakelser er det gitt mange pålegg grunnet ren mangel i kunnskap om regelverket, eller at regelverket er vanskelig å tolke. Opplevelsen min av tilsynsfokuset er at bransjene i utgangspunktet setter pris på dette. Delvise resultater av tilsynene, og fokuset fra Arbeidstilsynet vil jeg si fører til: 

 • Bedre arbeidsmiljø 
 • Bedre konkurransevilkår 
 • Færre ulykker og skader 

Disse påstandene tør jeg komme med basert på erfaringer jeg har fra oppfølging av bedrifter innenfor disse bransjene.  

 

Utfordringer i bygg og anlegg 

Utfordringer i bygg- og anleggsbransjen er ulykkesrisiko og arbeidsvilkår. De siste årene har dødsulykkestatistikk jevnet seg ut på et lavt nivå, men fortsatt er det ca. 4-9 som mister livet sitt hvert år i denne bransjen.  

Når det kommer til arbeidsvilkår er det arbeidstidsordninger, og lønn som er den største utfordringen. Det er gjort flere tiltak for å regulere og kontrollere dette, utenom tilsyn fra Arbeidstilsynet, men jeg tror at det ene hadde ikke fungert uten det andre. Tiltakene som jeg tenker på spesielt er elektronisk registrering på byggeplasser og påseplikt.

 

Transportbransjen 

Samme utfordringene finner man i transportbransjen, men her er det ikke elektronisk registrering annet enn kjøretid. Det er for noen fortsatt en oppfattelse av at kjøretid er lik arbeidstid, noe som ikke er korrekt. Arbeidstid er den tiden man er disponibel for arbeidsgiver. Det er mange i transport som har arbeid som strekker seg utenom faktisk kjøring, som lasting/lossing og vedlikehold av kjøretøy.  

 

Kafé- og restaurantbransjen

I Kafé- og restaurantbransjen er det historie med sosial dumping, utfordringer med ansettelsesforhold og lønn, som jeg anser som hovedmotivasjonen for tilsynsfokuset. I denne bransjen, sammen med bygg og anlegg, renhold og transport er det innført forskriftsfestet tarifflønn, altså minstelønnssatser.  

Arbeidstilsynet sitt fokus er etter min oppfattelse rettet inn mot arbeidstidsordninger, føring av timelister, overtidsarbeid og lønnsbetingelser.  

 tilsynsfokus-i-2020

De prioriterte fokusområdene

Disse fokusområdene er ikke «nye» i 2020, men videreføres. Dette tror jeg er viktig for å opprettholde et moment i endringsprosessene som dette har ført til. Det har vært ført tilsyn i andre næringer, og fokusområdene som er beskrevet over er ikke uttømmende. I 2020 annonserer Arbeidstilsynet at fokusområder vil være: 

 • Bygg og anlegg 
 • Industri 
 • Transport 
 • Overnatting og servering 
 • Helse og sosial 
 • Jordbruk og skogbruk 
 • Akvakultur 
 • Bergverksdrift 
 • Arbeidsdykking 
 • Asbest 

Oppsummering 

Som vi ser over er det mange fokusområder. Arbeidstilsynet har utarbeidet veiledninger til tilsyn til hver enkelt bransje.

Vi anbefaler virksomheter innen nevnte bransjer å lese gjennom disse veiledningene, for å kvalitetssikre og kontrollere seg selv opp mot fokusområdene. Dette er fordi Arbeidstilsynet sine fokusområder er godt gjennomtenkt, og har som formål å trygge på arbeidsmiljø og arbeidsforhold.  

Oddbjørn Hasle-Finstad
Oddbjørn Hasle-Finstad
Oddbjørn Hasle-Finstad er en erfaren HMS-rådgiver, med bred kompetanse innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Oddbjørn jobber som rådgiver ut mot våre kunder i bedriftshelsetjenesten, og som kursinstruktør.

Relaterte innlegg

Tiltak ledere kan gjøre for å hjelpe med å flate ut kurven

Corona-relatert  I det siste har det vært mye snakk om å flate ut kurven i forbindelse med Covid-19-utbruddet. Men hva vil det si og hva kan det bety for din bedrift?

Øvelser til hjemmekontoret – fysioterapeuten viser deg

Corona-relatert  Mange sitter nå på hjemmekontor og jobber, på grunn av corona-pandemien. Hjemmekontoret er ofte ikke tilpasset til langvarig arbeid, og før du vet ordet av det så kommer småplager og kinker smygende.

Nye regler fra Regjeringen om Corona-relatert sykefravær

Corona-relatert  Nye regler fra Regjeringen om sykefravær og egenmelding Regjeringen har i dag kommet med endringer på behov for sykemelding i arbeidsgiverperioden. Som tidligere videreføres redusert arbeidsgiverperiode på 3 dager, og nytt fra i dag er at arbeidstaker ikke trenger sykemelding de første 16 dagene for at arbeidsgiver skal få refundert beløp fra 4. dag.   Det er derfor ikke behov for sykemelding dersom den ansatte må 14 dager i karantene, dette vil arbeidsgiver få refundert uten sykemelding fra lege. Det vil kun være behov for egenmelding i disse dagene.