Fagblogg

Blogg

 Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 22.06.2020

Dette er femte artikkel i bloggserien om ferie. I denne artikkelen tar vi for oss ferie i oppsigelsestiden. Hvilke regler gjelder her?

Ferie-serien er basert på et webinar vi har holdt om ferie tidligere, i fagbank.no.

HubSpot Video

 

 

 

Se hele webinaret: Dette må ledere vite om ferie

 

Ferie i oppsigelsestiden

Dersom oppsigelsesfristen er 3 måneder eller lengre, kan arbeidsgiveren legge ferie til oppsigelsestiden, så lenge reglene for ferieplassering i ferieloven følges. 

– Arbeidsmiljøloven sier at oppsigelsestiden må være minimum 1 måned, også blir jo gjerne den forlenga hvis ikke annen avtale er gjort spesifikt i arbeidsavtalen, sier Peter.

– Der er det ansiennitet som regulerer, hvis man følger arbeidsmiljøloven, påpeker Oddbjørn.

– Det er helt riktig, der er det en automatikk. Man går for eksempel opp til 2 måneder oppsigelse etter 5 år, og 3 måneder etter 10 år. Men arbeidsgiver kan selvsagt uavhengig av det skrive 3 måneder i arbeidsavtalen, fortsetter Peter.

Merk:  arbeidsmiljøloven § 15-3

(3) Blir arbeidstaker sagt opp etter minst 10 års sammenhengende ansettelse i samme virksomhet, skal oppsigelsesfristen være minst fire måneder dersom den finner sted etter at arbeidstakeren er fylt 50 år, minst fem måneder etter fylte 55 år og minst seks måneder etter fylte 60 år. Arbeidstakeren kan si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på minst tre måneder.

 

– Da er det eneste mulighet, eller arbeidsgiver kan kreve at ferietiden da faktisk kan legges til oppsigelsestiden. Men igjen verdt å huske på her, hvis du får en oppsigelse i januar, så kan du ikke kreve at den ansatte tar ut all ferie i oppsigelsestiden, på grunn av at man har rett til de 3 ukene sammenhengende i hovedferien som er mellom 1. juni og 30. september, forklarer Peter. 

 

Ferieavvikling under sykdom og permisjon

Man kan jo være litt uheldig og bli syk eller ha en permisjon under ferieavvikling. Her er det viktig å bite seg tak i at hvis man blir helt arbeidsufør før ferien tar til, da har man rett til få utsatt ferien til senere i ferieåret, forteller verneingeniøren.

– Kravet om utsettelse av ferie må fremmes da senest siste arbeidsdag vedkommende skulle vært på jobb, før man går ut i ferie, sier Peter. 

 

– Det må dokumenteres med legeerklæring, det er også viktig å huske på, påpeker Peter. 

– Hvis du blir syk under ferien, er det nok å si fra når du kommer tilbake på jobb, eller må du si ifra den tiden du er under egentlig avtalt ferie? spør Oddbjørn.

– Her sier jeg så tidlig som mulig. Senest første ordinære arbeidsdag etter ferie, svarer Peter. 

 

Ferieavvikling under fødsels- og omsorgspermisjon

– Her er det sånn at en ansatt kan motsette seg at ferien legges i en periode hvor den ansatte har fødsels- eller omsorgspermisjon. Det står i ferieloven at arbeidstakeren kan velge littegrann. Det må foreligge et samtykke fra den ansatte før ferien eventuelt kan legges i en periode hvor man har fødsels- eller omsorgspermisjon, forteller Peter. 

 

Få med deg del seks om ferie. Der forteller HR-sjef Rebecca Skauge deg mer om ferieplanlegging og god personalpolitikk.

 

Gå til del 6/7 Ferieplanlegging og god personalpolitikk

New call-to-action

Publisert 22.06.2020
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik blir bedriften din godkjent for bilpleie, dekkskift og dekklagring

Fra 1. juli 2022 må alle bedrifter som utfører manuell bilpleie, dekkskift og dekklagring søke Arbeidstilsynet om godkjenning for å kunne selge tjenester lovlig.  Det vil bli laget en oversikt på Arbeidstilsynet sine sider med alle godkjente bedrifter som kunder kan kjøpe av. Se mer om denne godkjenningsordningen og hva som kreves i denne artikkelen.

Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeut

Hva er egentlig ergonomi og hvorfor skal vi bry oss om det?

Avvik: hva er avvik? [+ Gratis avviksskjema]

Avvik er generelt sett hendelser som faller utenfor det som regnes som normalen.  Innenfor helse, miljø og sikkerhet klassifiserer vi alle uønskede hendelser, som kan føre til eller har ført til skade, som HMS-avvik. Dette kan være skade på mennesker, materiell eller miljø.

Trenger du en
bedriftshelsetjeneste?

Vi er en av landets ledende bedriftshelsetjeneste og dekker alle fylker i Norge.

Dekk det lovpålagte kravet på 1-2-3 med vårt medlemskap.

Se pris på basis medlemskap