Fagblogg

Blogg

 Tips og hjelp innen HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg
Publisert 17.06.2020

Dette er fjerde artikkel i ferie-serien vår. Denne gangen tar vi for oss beregning av feriepenger.

Artikkelserien vår er basert på et webinar vi holdt i Fagbank, om temaet ferie, tidligere.

HubSpot Video

 

Se hele webinaret: Dette må ledere vite om ferie

 

Oppbygging av feriepenger

Ferieloven er bygget opp slik at den kan ikke avvikes fra arbeidsgivers side til skade for arbeidstakeren. Det er i tillegg bygget opp sånn at det er det foregående ferieåret, altså foregående kalenderåret, som er opptjeningsår for inneværende ferieår.

Det året vi er nå for eksempel, 2020,  er opptjeningsår for feriepenger 2021. Ferieåret følger da kalenderåret. 

 

Beregning av feriepenger

Verneingeniør Peter Sund forteller at ferieloven i grunn sikrer to forhold.

– Det ene er retten til å avvikle ferietiden i form av arbeidsfrie virkedager. Har du fri, så har du fri. Da står du ikke til arbeidsgivers disposisjon, når du har fri. Det kan være en utfordring i disse dager hvor man går med smarttelefoner og nettbrett hvor eposter fra arbeidsgiver i grunn kan tikke inn hele tiden, sier han. 

Men da er man i grunn ikke tilgjengelig for arbeidsgiver, og man får ikke utbetalt lønn, men feriepenger. Retten til feriepenger er det andre forholdet:

– Retten til feriepenger skal kompensere for bortfallet av at det ikke jobbes i de virkedagene man har ferie, sier Peter. 

– Hvis vi ser litt på det med beregning av feriepenger, så beregnes det ut ifra opptjeningsåret. Året i forkant. Utgangspunktet er dermed, får man noen pengeytelser som ansatt, stort sett så har man da krav på feriepenger av det. Unntaket er for eksempel diett eller hvis man får utbetalt noe spesielt andre godtgjørelser, så er det ikke noen automatikk i at man skal få feriepenger på det, forklarer han videre. 

Dette må ledere vite om ferie - SoMe Webinar - opptak

Hva sier loven om prosentsatsen?

Den er på 10,2 %. Det er det lovfestede. For dersom man har avtalefestet 5 uker ferie, så setter noen arbeidsgivere 12 %, men noen setter også at du kan ha den lovfestede prosenten, mens de resterende avtalefestede feriedagene da i grunnen blir uten feriepenger, forteller de to rådgiverne.

Man kan altså aldri være dårligere enn loven, men man kan være bedre.

– Det er dermed ikke noe i veien for at arbeidsgiver setter høyere prosentsats heller, men nå snakker vi om det lovfestede i norsk arbeidsliv. Enda en fordel om du har passert 60 år. Da økes den feriepengesatsen med 2,3 % til 12,5 %. Så igjen en fordel og noe å glede seg til, sier Peter. 

 

Når skal feriepengene utbetales?

Feriepenger skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. 

– Det som kanskje er vanlig i Norge er at man får utbetalt feriepengene i junimåned. Juni eller juli. Men man har i grunnen krav på å få utbetalt pengene før man tar ferie, for da er som sagt de dagene man ikke jobber så opparbeider man seg i grunnen ikke lønn, sier Peter. 

– Hvis man som arbeidstaker skal ta seg en lengre ferie, så kan man tidlig på året kreve å få utbetalt feriepengene senest en uke før ferien begynner. God dialog og god kommunikasjon med arbeidsgiver er alltid en fordel. 

 

 

Få med deg neste artikkel: 5/7 Ferie-serie: Ferie i oppsigelsestiden

New call-to-action

Publisert 17.06.2020
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik blir bedriften din godkjent for bilpleie, dekkskift og dekklagring

Fra 1. juli 2022 må alle bedrifter som utfører manuell bilpleie, dekkskift og dekklagring søke Arbeidstilsynet om godkjenning for å kunne selge tjenester lovlig.  Det vil bli laget en oversikt på Arbeidstilsynet sine sider med alle godkjente bedrifter som kunder kan kjøpe av. Se mer om denne godkjenningsordningen og hva som kreves i denne artikkelen.

Hva er ergonomi: enkelt forklart av en bedriftsfysioterapeut

Hva er egentlig ergonomi og hvorfor skal vi bry oss om det?

Avvik: hva er avvik? [+ Gratis avviksskjema]

Avvik er generelt sett hendelser som faller utenfor det som regnes som normalen.  Innenfor helse, miljø og sikkerhet klassifiserer vi alle uønskede hendelser, som kan føre til eller har ført til skade, som HMS-avvik. Dette kan være skade på mennesker, materiell eller miljø.

Trenger du en
bedriftshelsetjeneste?

Vi er en av landets ledende bedriftshelsetjeneste og dekker alle fylker i Norge.

Dekk det lovpålagte kravet på 1-2-3 med vårt medlemskap.

Se pris på basis medlemskap