Fagblogg

 Tips og forklaringer om HMS, arbeidsmiljø og ledelse.
Alle innlegg

2/7 Ferie-serie: Hvor lang er ferietiden?

I del to av vår ferie-serie tar vi for oss ferietid. Hvor lang er ferietiden og hva er kjekt å vite om ferietid?

Ferie-serien er basert på et webinar vi holdt i Fagbank tidligere, om emnet ferie.

 

Wide snutt - Hvor lang er ferietiden

 

Se hele webinaret: Dette må ledere vite om ferie

 

Hvor lang er ferietiden?

Ordlyden i loven gjør nok at mange kan få en misoppfatning av antall dager med ferie og det er nok også en del som ikke tenker på at lørdag er en virkedag og skal regnes med.

– Ferieloven regulerer sånn at her er det 25 virkedager, eller 4 uker og 1 dag, man har krav på i ferietid hvert ferieår, forteller HMS-verneingeniør Peter Sund. 

Her er det også viktig å skille mellom lovbestemt og avtalebestemt ferie, forteller verneingeniøren.

– Nå er det sånn at mange arbeidsplasser har kanskje gjort en avtale om 5 uker ferie, men det er da en avtalefestet ferie mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Vi skiller mellom det som er lovbestemt ferie og det som er avtalebestemt ferie, sier Peter.

– Dersom vi ikke har noe avtalebestemt ferie, vil det si at det er ferieloven vi må forholde oss til, legger HMS-rådgiver Oddbjørn Hasle-Finstad til.

– Husk også på dette med virkedager. Her er det noen som kanskje ikke tenker at lørdag er en virkedag, men det er det. Det er definert i ferieloven og beskrevet, påpeker Peter. 

Det vil si at tar du ferie fra mandag til mandag, så regner man med lørdag som en feriedag.

– Eksempelvis: De som velger å ta ut hovedferien som litt av restferien og kanskje tar en langhelg til Wien, fra torsdag til mandag og tror de tar ut 3 feriedager, så er det i prinsippet 4 feriedager man har tatt ut.  Det varierer litt ulikt fra arbeidsgiver til arbeidsgiver, men ifølge loven så har man da tatt ut i grunnen 4 feriedager. 

De to rådgiverne avslutter emnet med at har man passert 60 – ja, så er det noen fordeler med det også! Da får du nemlig krav på 6 virkedager ekstra ferie. Det er en ekstra ferie man har fortjent da.

 

Les også: Den komplette oversikten over HMS-begreper

 

Røde dager og ferie

En annen ting som er greit å nevne er såkalte røde dager, eller helligdager.

– Hvis det slår noen røde dager inn, så regnes ikke det som virkedager og blir i grunnen bonusdager, sier Peter.

Ferie1 komprimert

Ansettelse i ferieåret

Hvilke regler gjelder når det kommer til ansettelse i ferieåret?

– Her er det sånn at hvis du blir ansatt på arbeidsplassen før 30. september i ferieåret, så har du krav på full ferie hos arbeidsgiveren – under forutsetning at du ikke har tatt ut ferien hos den eventuelle tidligere arbeidsgiveren, forteller Peter. 

– Det betyr at hvis du tiltrer den 15. august, så har du da i grunnen krav på full ferie i løpet av det kalenderåret, eksemplifiserer Peter.

Her skyter Oddbjørn inn et spørsmål.

– Hvis jeg er nyansatt, men kommer rett fra studier eksempelvis, er jeg pliktig til å avholde ferien også det første ansettelsesåret?

– Nei, her er det eneste unntaket i ferieloven, det er hvis man ikke har opparbeidet seg penger til å kunne ta ut ferie. Da kan jeg velge å ikke ta ut ferien, fordi jeg ikke har oppspart feriepenger.

Tiltrer du derimot etter 30. september, så har du ifølge ferieloven krav på ferietid med inntil 6 virkedager, altså en uke, hos den nye arbeidsgiveren.

 

Gå til neste del av ferie-serie: 3/7 Tidspunkt for ferie – når skal ferien tas?

New call-to-action

Publisert 11.06.20
Simon Olsen
Simon Olsen
Simon er kommunikasjonsrådgiver i Grønn Jobb. Han har en mastergrad i samfunnskommunikasjon fra UiA og lager blant annet innhold til fagbloggen vår.

Relaterte innlegg

Slik lager du et HMS-årshjul [+ Gratis årshjulmal]

Når du skal planlegge aktivitetene for HMS er det lurt å bruke et årshjul. Da får du en enkel og grei oversikt over når aktivitetene skal tas opp og gjennomføres. HMS-rådgiver Peter Sund forteller oss mer om HMS-årshjul i denne artikkelen.

Tilbake på jobb etter ferien? Slik kickstarter du arbeidsmotivasjonen

Det er første arbeidsdag etter juleferien. Du kjenner den gode stemningen allerede i korridoren. Folk er fulle av energi og du merker iveren folk har til å snakke om de gode ferieopplevelsene. Kanskje er du også litt mettet på familie, juleribbe og julefeiring.

Hvordan bygge en bedriftskultur som dyrker frem det beste i dine ansatte?

 Bedriftskultur er viktig. En god kultur i bedriften er avgjørende for at din bedrift skal vokse og nå sine mål. Bedrifter som er flinke til å bygge en sterk og tydelig bedriftskultur ser ofte økt motivasjon og trivsel hos sine ansatte – som i sin tur påvirker levedyktighet og omsetning.